Huomaa: Alkuperäinen sivu on tätä suomennosta uudempi.

Debian GNU/Linux 5.0.10:n asennus

Debian GNU/Linux 6.0 (squeeze) on korvannut Debian GNU/Linux 5.0:n. Osa näistä asennusvedoksista ei ole enää saatavilla, tai ei enää toimi, ja siksi suosittelemme asentamaan squeezen sen sijaan.

Asentaaksesi Debian GNU/Linux 5.0.10:n (lenny), lataa jokin seuraavista vedoksista:

verkkoasennus-CD:n vedos (yleensä n. 135-175 Mt)

käyntikortti-CD:n vedos (yleensä n. 20-50 Mt)

Blu-ray (jigdolla)

muut vedokset (verkkokäynnistys, usb-tikku jne.)

Mikäli jokin järjestelmäsi oheislaite vaatii firmwaren lataamisen laiteajurin käytön yhteydessä, voit käyttää jotakin yleisimpien firmware-pakettien arkistoista. Ohjeita pakattujen arkistojen käyttöön sekä perustietoa firmwaren lataamisesta asennuksen aikana löytyy Asennusoppaasta (kts. alempaa kohdasta Ohjeet).

Huomautuksia

Ohjeet

Jos haluat lukea vain yhden dokumentin ennen asennusta, lue Asennus-HOWTO, pikainen läpivalaisu asennusprosessista. Muita hyödyllisiä ohjeita ovat:

Ongelmat

Tämä on luettelo Debian GNU/Linux 5.0.10 mukana tulleen asentimen tunnetuista ongelmista. Jos sinulla on ongelma Debianin asentamisessa etkä löydä ongelmaa mainittuna täällä, lähetä meille asennusraportti, jossa kuvaat ongelman. Voit myös tarkistaa wikistä muita tunnettuja ongelmia.

5.0-julkaisun ongelmat

Rescue-tilan RAID-levyjärjestelmän automaattinen kokoaminen saattaa korruptoida tietoja
Rescue-tilaa tulee käyttää varoen mikäli pelastettava järjestelmä sisältää ohjelmistopohjaisia RAID-järjestelmiä. Rescue-tilan komentosarjat kokoavat levyjärjestelmät automaattisesti, mikä saattaa johtaa tietojen korruptoitumiseen virheellisten tai vanhentuneiden RAID-superblokkien muodossa.
Viestien näyttö korruptoituu dzongkhankielisessä asennuksessa
Mikäli root-käyttäjälle valittu salasana ja sen vahvistus eivät täsmää, asennusohjelman seuraavat ikkunat ovat lukukelvottomia asennettaessa dzongkhankielellä (kursivoidut kirjasimet eivät näy oikein).
Levylaitetiedostot saattavat muuttua uudelleenkäynnistyksessä
Useampia levyohjaimia sisältävissä järjestelmissä ydin/udev saattaa osoittaa järjestelmän uudelleenkäynnistyksessä levyille eri laitenoodin kuin mitä käytettiin asennuksen aikana, koska ajureiden latausjärjestys on saattanut muuttua.
Tämä voi johtaa järjestelmän käynnistyksen epäonnistumiseen. Useimmissa tapauksissa ongelman voi korjata tekemällä tarvittavat muutokset bootloaderin asetuksiin ja /etc/fstab-tiedostoon, mahdollisesti käyttämällä asentimen rescue-tilaa.
Kannattaa kuitenkin huomioida, että ongelma saattaa ilmetä uudelleen seuraavissa uudelleenkäynnistyksissä.
Uudelleenkäynnistysongelmia asennettaessa USB-tikulta
Edellä mainittu ongelma saattaa ilmetä myös asennettaessa USB-tikulta. Jättämällä USB-tikun väliaikaisesti paikalleen, voi asennetun järjestelmän käynnistää ja käynnistyslataajan asetustiedoston korjata. Katso tarkempia tietoja ongelman ratkaisuun vikailmoituksesta #506263.
Vialliset reitittimet saattavat aiheuttaa verkko-ongelmia
Jos asennuksen aikana ilmenee verkko-ongelmia, ne saattavat johtua koneesi ja Debian-peilipalvelimen välillä olevasta reitittimestä joka ei käsittele TCP-ikkunan skaalausta oikein. Ongelmaa on käsitelty vikailmoituksessa #401435 ja kerneltrapin artikkelissa.
Ongelman voi kiertää poistamalla TCP-ikkunan skaalauksen käytöstä. Käynnistä komentotulkki ja syötä seuraava komento:
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling
Asennetusta järjestelmästä TCP-ikkunan skaalausta ei kannattane poistaa kokonaan käytöstä. Seuraavat komennot asettavat luku- ja kirjoitusarvot sellaisiksi, että niiden pitäisi toimia lähes kaikkien reitittimien kanssa:
echo 4096 65536 65536 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_rmem
echo 4096 65536 65536 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_wmem
Ei käyttökelpoinen Squeezen tai Sidin asennuksessa
Johtuen muutoksista passwd-paketissa testattavassa ja epävakaassa jakelussa, käyttäjätunnusten luominen epäonnistuu. Yksityiskohtia tarkemmin vikailmoituksessa #529475.
i386: sekalaisia ongelmia
i386-siirroksella on joitain tiedettyjä ongelmia tässä julkaisussa:
  • Linux-ytimen koon kasvaessa emme pysty enää tarjoamaan asennusvedoksia levykkeiltä tapahtuvaa asennusta varten.
  • Olemme saaneet ainakin yhden ilmoituksen asentimen kaatumisesta joidenkin Dell Inspiron -kannettavien verkkolaitteita tunnistettaessa. Katso tarkempia tietoja vikailmoituksesta #509238. Ongelman voi nähtävästi kiertää käynnistämällä asentimen vga=771-parametrilla.
powerpc: erinäisiä ongelmia
PowerPC-siirroksella on useita ongelmia tässä julkaisussa:
  • OldWorld PowerMac -järjestelmien levykeasennus ei toimi, sillä swim3-moduulille ei luoda laitenoodia ja lisäksi miboot puuttuu asentimesta
  • snd-powermac-moduulia ei ladata enää oletuksena sillä se jumittaa jotkut järjestelmät; moduuli on lisättävä tiedostoon /etc/modules käsin
s390: ei-tuetut ominaisuudet
  • "DASD DIAG discipline"-tuki puuttuu toistaiseksi
  • LCS-verkkolaitteita ei tueta enää