Debian GNU/Linux installeren 5.0.10

Debian GNU/Linux 5.0 werd vervangen door Debian GNU/Linux 6.0 (squeeze). Sommige van deze installatie-images zijn mogelijk niet langer beschikbaar of werken niet meer. Het wordt aanbevolen om in de plaats daarvan squeeze te installeren.

Voor de installatie van Debian GNU/Linux 5.0.10 (lenny), kunt u een van de volgende images downloaden:

netinst cd-image (meestal 135-175 MB)

visitekaart-cd-image (meestal 20-50 MB))

blu-ray (via jigdo)

andere images (netboot, usb-stick, enz.)

Indien een hardwareonderdeel van uw systeem >het laden van niet-vrije firmware vereist voor het stuurprogramma van een apparaat, kunt u een van de tar-archieven met gebruikelijke firmware-pakketten gebruiken. Instructies over het gebruik van deze tar-archieven en algemene informatie over het laden van firmware tijdens de installatie is te vinden in de installatiehandleiding (zie onder Documentatie hierna).

Opmerkingen

Documentatie

Indien u slechts één document leest voor u met installeren begint, lees dan onze Installatie-Howto met een snel overzicht van het installatieproces. Andere nuttige informatie is:

Errata

Dit is een lijst met bekende problemen in het installatieprogramma dat met Debian GNU/Linux 5.0.10 wordt geleverd. Indien u bij het installeren van Debian op een probleem gestoten bent en dit probleem hier niet vermeld vindt, stuur ons dan een installatierapport waarin u het probleem beschrijft of raadpleeg de wiki voor andere gekende problemen.

Errata voor release 5.0

Automatische assemblage van RAID-arrays in reddingsmodus kan gegevens beschadigen
De reddingsmodus moet met de grootste zorg worden gebruikt wanneer software-RAID-arrays in gebruik zijn op het te redden systeem. De scripts voor de reddingsmodus assembleren arrays automatisch, wat kan leiden tot gegevensbeschadiging wanneer er ongeldige of verouderde RAID-superblokken aanwezig zijn.
Beschadigde weergave van berichten bij installaties in het Dzongkha
Als het wachtwoord dat voor root is gekozen niet overeenkomt met de bevestiging, wordt de weergave van de volgende schermen vervormd tijdens de installatie in de Dzongkha-taal (beschadigde weergave van cursief lettertype).
Schijfapparaten kunnen na het herstarten wijzigen
Op systemen met meerdere schijfcontrollers kan de kernel/udev bij het herstarten van het systeem een andere apparaatnode toewijzen dan werd gebruikt tijdens de installatie, en dit vanwege een verschil in de volgorde waarin stuurprogramma's worden geladen.
Dit kan ertoe leiden dat het systeem niet kan worden opgestart. In de meeste gevallen kan dit worden gecorrigeerd door de configuratie van de bootloader en /etc/fstab te wijzigen, eventueel met behulp van de reddingsmodus van het installatieprogramma.
Merk echter op dat dit probleem opnieuw kan optreden wanneer een volgende keer opgestart wordt.
Problemen met het herstarten wanneer vanaf een USB-stick geïnstalleerd wordt
Het voorgaande probleem kan ook optreden bij installatie vanaf een USB-stick. Door de USB-stick tijdelijk op zijn plaats te houden, kunt u het geïnstalleerde systeem opstarten en het configuratiebestand van de bootloader corrigeren. Zie #506263 voor details over een dergelijke oplossingsmethode.
Routers die bugs vertonen, kunnen netwerkproblemen veroorzaken
Als u netwerkproblemen ondervindt tijdens de installatie, kan dit worden veroorzaakt door een router ergens tussen u en de Debian-spiegelserver die niet correct omgaat met window scaling. Zie #401435 en dit artikel van kerneltrap voor details.
U kunt dit probleem omzeilen door TCP window scaling uit te zetten. Activeer een shell en geef het volgende commando:
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling
Voor het geïnstalleerde systeem moet u TCP window scaling waarschijnlijk niet volledig uitschakelen. Met de volgende opdracht wordt een bereik voor lezen en schrijven ingesteld dat met bijna elke router zou moeten werken:
echo 4096 65536 65536 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_rmem
echo 4096 65536 65536 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_wmem
Niet bruikbaar om Squeeze of Sid te installeren
Wegens veranderingen in het pakket passwd in testing en unstable zal het instellen van een gebruikersaccount mislukken. Zie voor details #529475.
i386: diverse problemen
De architectuur i386 wordt in deze release met enkele gekende problemen geconfronteerd:
  • Door de toegenomen grootte van de Linux kernel zijn wij niet in staat om installatie-images te leveren voor installaties vanaf diskette.
  • We hadden ten minste één rapport over het crashen van het installatieprogramma op sommige Dell Inspiron-laptops bij de stap waarin de netwerkhardware gedetecteerd wordt. Zie bug #509238 voor details. Het lijkt dat het probleem omzeild kan worden door het installatieprogramma op te starten met de parameter vga=771.
PowerPC: diverse problemen
De architectuur PowerPC wordt in deze release met verschillende problemen geconfronteerd:
  • installeren vanaf diskette is defect op OldWorld PowerMac omdat er geen apparaatnode wordt gemaakt voor de swim3-module en omdat miboot niet is opgenomen
  • de module snd-powermac wordt niet langer standaard geladen omdat deze sommige systemen zal doen vastlopen; u zult ze handmatig moeten toevoegen aan /etc/modules
s390: niet-ondersteunde functionaliteit
  • ondersteuning voor de DASD DIAG discipline is momenteel niet beschikbaar
  • er wordt niet langer ondersteuning geboden voor LCS netwerkinterfaces