Debian GNU/Linux 5.0 – Errata

Kända problem

Varning om nyckel 4D270D06F42584E6 vid uppgradering

När du lagt till Lenny i din sources.list-fil för uppgradering, kommer du troligen se en varning om en saknad nyckel 4D270D06F42584E6. Detta beror på att Release-filen för Lenny är signerad med två nycklar – en som är tillgänglig i Etch och en som inte ursprungligen följde med Etch. Varningen är ofarlig, eftersom det är tillräckligt med en nyckel för att verifiera Release-filen, men genom att bara uppdatera ditt Etch-system ytterligare en gång innan uppgradering till Lenny ska du kunna få varningen att försvinna (version 2009.01.31 av paketet debian-archive-keyring ska installeras).

Säkerhetsfrågor

Debians säkerhetsgrupp ger ut uppdateringar till paket i den stabila utgåvan för vilka de upptäcker säkerhetsrelaterade problem. Se säkerhetssidorna för information om säkerhetsproblem som hittats i Lenny.

Om du använder APT kan du använda följande rader i din /etc/apt/sources.list-fil för att nå de senaste säkerhetsuppdateringarna:

  deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free

Kör sedan apt-get update följt av apt-get upgrade.

Underutgåvor

Ibland, då det gäller flera kritiska problem eller säkerhetsuppdateringar, kan den släppta utgåvan uppdateras. Vanligtvis indikeras dessa som underutgåvor till huvudutgåvan.

Se ändringsloggen för information om ändringarna mellan 5.0.0 och 5.0.10.

Rättelser till den släppta stabila utgåvan genomgår oftast en längre testperiod innan de accepteras att läggas till i arkivet. Dessa rättelser är dock tillgängliga i katalogen dists/lenny-proposed-updates på valfri spegel av Debianarkivet.

Om du använder APT för att uppdatera dina paket kan du installera de föreslagna uppdateringarna genom att lägga till följande rad i din /etc/apt/sources.list:

  # föreslagna tillägg för en 5.0-underutgåva
  deb http://archive.debian.org/debian lenny-proposed-updates main contrib non-free

Kör sedan apt-get update följt av apt-get upgrade.

Installationssystem

För information om errata och uppdateringar av installationssystemet, se Debian-Installer-sidan.