Tillegg A. Forberedelser for oppgradering av et etch system

Innholdsfortegnelse

A.1. Oppgradering av ditt etch system
A.2. Kontroller dine arkivlister

Dette tillegget inneholder informasjon om hvordan du kontrollerer at du faktisk kan installere eller oppgradere pakker på etch versjonen, før du oppgraderer til lenny. Dette er kun nødvendig i helt spesifikke situasjoner.

A.1. Oppgradering av ditt etch system

Det er ingen større forskjeller i forhold til tidligere oppgraderinger du har gjort på etch. Den eneste forskjellen er at du nå må passe på at dine pakkearkiv refererer til etch, som beskrevet i Seksjon A.2, “Kontroller dine arkivlister”.

Hvis du benytter deg av et Debian speil, så vil du atomatisk bli oppgradert til den siste punktutgivelsen av etch.

A.2. Kontroller dine arkivlister

Hvis noen av linjene i /etc/apt/sources.list refererer til 'stable', så bruker du i praksis “allerede” lenny. Hvis du allerede har brukt apt-get update så kan du fortsatt rette det opp igjen uten problemer om du følger oppskriften som kommer her.

Om du allerede har begynt å installere pakker fra lenny, så er det antakelig ingen grunn lenger til å installere pakker fra etch. Du må selv bestemme om du vil fortsette eller ikke. Det er mulig å nedgradere pakker, men det er ikke beskrevet her.

Åpne fila /etc/apt/sources.list med din favoritt tekstbehandler (som root) og kontroller alle linjer som begynner med enten deb http: eller deb ftp:, hvis noen av dem refererer til “stable”, så bytt ut stable med etch.

Hvis du har noen linjer som begynner med deb file:, så må du selv finne ut om det sted til referer til inneholder et arkiv for etch eller lenny .

[Viktig]Viktig

Ikke endre noen linjer som begynner med deb cdrom:. Hvis du gjør det, så blir det en feil på den linja, og du må kjøre kommandoen apt-cdrom omigjen for å rette det opp. Bli ikke forvirret om du ser en 'cdrom'-linje som referer til “unstable”, der er ofte slik for CD-ROM.

Om du har gjort noen endringer, så lagrer og avslutter du, og kjører deretter:

# apt-get update

for å oppdatere pakkelisten