Appendix A. Hantera ditt etch-system

Innehållsförteckning

A.1. Uppgradering av ditt etch-system
A.2. Kontrollera dina källistor

Denna bilaga innehåller information om hur du kontrollerar att du kan installera eller uppgradera paket från etch innan du uppgraderar till lenny. Det här bör endast vara nödvändigt i specifika situationer.

A.1. Uppgradering av ditt etch-system

Det är inga grundläggande skillnader mot någon annan uppgradering av etch som du gjort. Den enda skillnaden är att du först behöver se till att din paketlista fortfarande innehåller paket från etch vilket förklaras i Avsnitt A.2, ”Kontrollera dina källistor”.

Om du uppgraderar ditt system med en Debian-spegel kommer den automatiskt att uppgraderas till den senaste punktutgåvan av etch.

A.2. Kontrollera dina källistor

Om någon av raderna i din /etc/apt/sources.list refererar till ”stable”, ”använder” du faktiskt redan lenny. Om du redan har kört apt-get update, kan du fortfarande komma tillbaka utan problem om du följer nedanstående procedur.

Om du även har installerat paket från lenny, är det antagligen inte så stor mening att installera paket från etch längre. I det fallet måste du bestämma dig för om du vill fortsätta eller inte. Det är möjligt att nedgradera paket, men det beskrivs inte här.

Öppna filen /etc/apt/sources.list med din favoritredigerare (som root) och kontrollera alla rader som börjar med deb http: eller deb ftp: efter en referens till ”stable”. Om du hittar någon, ändra stable till etch.

Om du har vissa rader som börjar med deb file: måste du själv kontrollera om platsen som de refererar till innehåller ett arkiv för etch eller lenny.

[Viktigt]Viktigt

Ändra inte några rader som börjar med deb cdrom:. Om du gör det så ogiltigförklaras raden och du måste köra apt-cdrom igen. Bli inte rädd om en ”cdrom”-källrad refererar till ”unstable”. Även om det är förvirrande så är det normalt.

Om du har gjort några ändringar, spara filen och kör

# apt-get update

för att uppdatera paketlistan.