Kapittel 1. Innledning

Innholdsfortegnelse

1.1. Rapportere feil i dette dokumentet
1.2. Bidra med oppgraderingsrapporter
1.3. Kilder brukt i dette dokumentet

Dette dokumentet informerer brukerene av Debian GNU/Linux distribusjonen om de største endringene i versjonen 5.0 (kodenavn “lenny”).

Dette dokumentet forklarer hvordan man på en sikker måte oppgraderer fra versjon 4.0 (kodenavn etch) til den aktuelle versjonen, og informerer også om de vanligste problemene man kan støte på.

Du finner den siste aktuelle versjonen av disse notatene på http://www.debian.org/releases/lenny/releasenotes. Hvis du er usikker på om du har den siste aktuelle versjonen, så sjekk datoen på forsiden.

[Obs]Obs

Det er umulig for oss å ta med alle ting som kan gå galt, så derfor har vi bare tatt med et utvalg basert på kombinasjonen av hyppigst forekommende og alvorlighet.

Merk at vi kun støtter og dokumenterer hvordan man oppgraderer fra den forrige stabile versjonen av Debian (i dette tilfellet er det 4.0). Hvis du vil oppgradere fra en enda eldre versjoner så foreslår vi at du leser tidligere dokumentasjon på hvordan man oppgraderer versjonene i mellom, og begynner med å oppgradere til 4.0 først

1.1. Rapportere feil i dette dokumentet

Vi har forsøkt å teste alle skritt i dette dokumentet, vi har også forsøkt å beskrive alle mulige feil som kan oppstå når man oppgraderer.

Hvis du finner en feil (enten feil informasjon eller manglende informasjon) i dette dokumentet, så vær vennlig å rapporter dette som en feil i feilrapportsystemet mot pakken som heter release-notes.

1.2. Bidra med oppgraderingsrapporter

Vi tar gjerne i mot informasjon fra dere brukere angående hvordan det gikk når dere oppgraderte fra etch til lenny. Hvis dere er villige til å dele denne informasjonen, så rapportere dette i feilrapportsystemet mot pakken upgrade-reports . Vi ber deg å komprimere eventuelle vedlegg med kommandoen gzip.

Vennligst inkluder følgende informasjon når du sender inn en oppgraderingsrapport:

[Notat]Notat

Du bør passe på å ikke inkludere sensitiv eller konfidensiell informasjon i dine loggfiler i en slik feilrapport, ettersom slike feilrapporter blir gjort offentlig tilgjengelig.

1.3. Kilder brukt i dette dokumentet

Kilden til dette dokumentet er i DocBook XML format. HTML versjonen er lagd med docbook-xsl og xsltproc. PDF versjonen er lagd med dblatex eller xmlroff. Kilden til Release Notes er tilgjengelig i SVN hos Debian Documentation Project. Du kan bruke web interface for å få tilgang til enkeltfilene på nettet for å se på endringer i dem. For mer informasjon om hvordan du bruker SVN ta en titt på Debian Documentation Project SVN information pages.