Capítol 3. El sistema d'instal·lació

Sumari

3.1. Què hi ha de nou al sistema d'instal·lació?
3.1.1. Canvis principals
3.1.2. Instal·lació automatitzada
3.1.3. Instal·lació de Debian GNU/Linux amb una pantalla Braille
3.1.4. Instal·lació de Debian GNU/Linux amb maquinari de síntesi de veu

El procediment d'instal·lació oficial a Debian és el Debian Installer. Ens proporciona diversos mètodes d'instal·lació. Els mètodes dels que disposeu per instal·lar el vostre sistema dependrà de la vostra arquitectura.

Les imatges de l'instal·lador de lenny es podent trobar junt a la Guia d'instal·lació a la web de Debian .

La guia d'instal·lació també està inclosa al primer CD/DVD dels conjunts de CD/DVD de Debian, a:

/doc/install/manual/ca/index.html

Pot ser també voldreu comprovar les errates del debian-installer per conèixer la llista de problemes coneguts.

3.1. Què hi ha de nou al sistema d'instal·lació?

S'ha fet molt de desenvolupament a l'Instal·lador de Debian des de el seu primer llançament oficial a Debian GNU/Linux 3.1 (sarge) amb el resultat de que s'han aconseguit millores tant al suport de maquinari com noves i excitants característiques.

En estes notes de llançament tan sols fem una llista dels canvis principals en l'instal·lador. Si esteu interessats en un visió general des canvis produïts des d'etch, comproveu els anuncis de llançament de la beta de lenny i els llançaments RC que trobareu a a l'historial de noticies de l'instal·lador de Debian.

3.1.1. Canvis principals

Suport per la càrrega de microprogramari a la instal·lació

Ara és possible carregar fitxers de microprogramari binaris des d'un mitjà extraible que es proporciona de forma externa al mitjà d'instal·lació de Debian.

Suport a la instal·lació des de Microsoft Windows

El mitjà d'instal·lació també es distribueix com una aplicació que permet preparar el sistema per instal·lar Debian des d'entorns Microsoft Windows.

Suport de RAID SATA

Actualització prèvia de paquets amb correccions de seguretat

Quan s'ha utilitzat un accés a la xarxa en condicions, l'instal·lador actualitzarà tots els paquets es s'havien actualitzat fins el llançament inicial de lenny. Esta actualització es produeix a la instal·lació, abans d'arrancar el sistema d'instal·lació.

Per tant, el sistema instal·lat serà menys probable que siga vulnerable a problemes de seguretat que s'havien descobert i corregit entre el moment del llançament i el moment de la instal·lació.

Suport de volatile

L'instal·lador pot ara configurar de forma opcional el sistema opcional per a que utilitze els paquets actualitzats de volatile.debian.org. Este arxiu emmagatzema paquets que proporcionen dades que necessiten actualitzar-se de forma regular en el tems, per exemple definicions de zones horàries, fitxers de firmes de antivirus, etc.

Nous ports

Ara es suporta l'arquitecutra armel. També es proporcionen imatges de Xen per i386.

Suport per dispositius de síntesi de veu per maquinari

Alguns dispositius dissenyats per proporcionar maquinari de síntesi de veu ja estan suportats a l'instal·lador, per tant incrementa la seva accessibilitat per usuaris impedits visualment.

Suport de les opcions de muntatge relatime

L'instal·lador ara pot configurar particions amb l'opció de muntatge relatime, que permet que tan sols s'actualitze l'hora d'accés a fitxers i directoris si l'hora d'accés era anterior a l'actual modificació o hora de canvi.

Sincronització del rellotge NTP en el moment de la instal·lació

El rellotge de l'ordinador ara es troba sincronitzat amb els servidors NTP a la xarxa en el moment de la instal·lació de manera que el sistema instal·lat dispose d'un rellotge en hora immediatament.

Noves llengües

Gràcies al titànic esforç dels traductors, Debian ara disposa de 63 llengües (50 que utilitzen la instal·lació basada en text i 13 suportades tan sols per l'instal·lador gràfic). Açò suposa cinc llegües més que a etch. Les que s'han afegit en este llançament són el Amhràric, Marathi, Irlandès, sami del nord i serbi. Per problemes d'actualització, s'ha eliminat una llengua en este llançament: estonià. Una llengua que es va inhabilitar a etch s'ha reactivat: gal·lès.

Les llengües que tan sols es poden seleccionar utilitzant degut a que els seus caràcters no es poden representar a un entorn no gràfic són: amhàric, bengalí, dzongkha, gujarati, hindi, georgià, khmer, malai, marathi, nepalès, punjabi, tàmil i tai.

Selecció simplificada del país

La llista d'opcions de paisos s'agrupa ara per continents, permetent una selecció senzilla de país, quan els usuaris no volen agafar-ne un associat a la llegua escollida.

3.1.2. Instal·lació automatitzada

Alguns dels canvis que s'han anomenat en la secció anterior impliquen canvis en els suport de l'instal·lador per instal·lacions automàtiques amb fitxers de configuració prèvia. Açò vol dir que si ja teníeu fitxers de configuració prèvia de la instal·lació d'etch, no espereu que funcionen en el nou instal·lador sense cap modificació.

La Guia d'instal·lació té un apèndix separat amb una extensa documentació de com utilitzar la configuració prèvia.

3.1.3. Instal·lació de Debian GNU/Linux amb una pantalla Braille

Podeu instal·lar Debian GNU/Linux 5.0 (lenny) amb una pantalla Braille. La pantalla Braille s'ha de connectar a un port USB o bé a un port sèrie. Si la vostra pantalla Braille es conecta a un port USB i la taula Braille Americana és la que s'utilitzarà, podeu premer Enter al menú d'arrancada. El lector de pantalla BrlTTY està estandaritzat per buscar pantalles Braille al port USB i utilitzen la taula Braille Americana. Si la pantalla Braille es conecta a un port série o bé si voleu utilitzar una taula Braille diferent, haureu de premer la tecla Tab al primer menú d'arrancada. Aleshores, podreu configurar el lector de pantalla BrlTTY amb el paràmetre del nucli brltty.

Per aquest paràmetre, la sintaxi vàlida és la següent:

brltty=driver,device,table

Tots els operands són opcionals.

driver

Controlador per la pantalla Braille utilitzada. Ací heu d'introduir o bé un codi format per dos lletres o bé la paraula auto. Si no s'introdueix cap argument, s'activarà el reconeixement automàtic per defecte.

device

El dispositiu es pot introduir de forma relativa a /dev/ o be amb una especificació absoluta.

table

Defineix quina és la taula Braille desitjada per la llengua. Per defecte, s'utilitza la taula US

3.1.3.1. Exemples

brltty=ht,ttyS0,ca

S'utilitza el controlador Handy Tech. La pantalla Braille està connectada al Com1. S'utilitzarà la taula Braille catalana.

brltty=,,ca

Ací, tan sols s'especifica la taula Braille catalana. Així que el BrlTTY intentarà trobar una pantalla Braille al port USB.

3.1.4. Instal·lació de Debian GNU/Linux amb maquinari de síntesi de veu

[Nota]Nota

El suport del maquinari de síntesi de veu tan sols s'activa quan s'utilitza l'instal·lador en mode text. Per raons de mida, juntament amb el suport de l'instal·lador gràfic, que necessita més espai igualment. Per tant, haureu de seleccionar l'entrada Graphical install en el menú d'entrada.

El maquinari de síntesi de veu no es pot detectar de forma automàtica. Per tant, heu d'afegir el paràmetre speakup.synth=control·lador a l'arrencada per informar a l'Speakup quin controlador s'utilitzarà. control·lador s'ha de reemplaçar pel codi del controlador del vostre dispositiu, vegeu http://www.linux-speakup.org/spkguide.txt per obtenir-ne una llista. La versió de l'instal·lador de text es seleccionarà de forma automàtica, i el suport de síntesi de veu s'instal·larà automàticament en el sistema destí.