Kapittel 3. Installasjonssystem

Innholdsfortegnelse

3.1. Hva er nytt i installasjonssystemet?
3.1.1. Større endringer
3.1.2. Automatisk installasjon

Debian Installer er det offisielle installasjonssystemet for Debian. Debian Installer støtter flere forskjellige måter å installere på, hvilke som er tilgjengelig for ditt system, er avhengig av din prosessorvariant.

Installasjonsmedier for lenny ligger sammen med Installasjonsguiden på nettsiden til Debian.

Installasjonsguiden finnes også på den første cd/dvd-platen, i katalogen

/doc/install/manual/nb/index.html

Du burde sjekke listen over kjente skrivefeil på errata

3.1. Hva er nytt i installasjonssystemet?

Siden den første offisielle utgivelsen av Debian Installer i Debian GNU/Linux 3.1 (sarge) så har det blitt lagt ned et betydelig arbeid med Debian Installer, noe som har resultert i bedre hardware støtte samt en rekke nye spennende egenskaper.

I disse utgivelsesnotatene kommer vi bare til å liste opp de største endringene i Debian Installer. Hvis du er interessert i en mer detaljer oversikt over endringer siden etch, så les pressemeldingene for lenny beta og RC utgivelsene som er tilgjengelige fra Debian Installer sitt nyhets arkiv.

3.1.1. Større endringer

Støtte for innlasting av fastvare(firmware) under installasjonen

Det er nå mulig å laste inn binære fastvare filer fra flyttbare media tilgjengelig utenfor Debian Installer installasjonsmedia.

Støtte for å installere direkte fra Microsoft Windows

Installasjonsmedia inkluderer nå et program som gjør det mulig å starte installasjonen av Debian direkte fra Microsoft Windows.

Støtte for SATA RAID

Tidlig oppgradering av pakker med sikkerhetsfiks.

Hvis et fungerende nettverk er tilgjengelig under installasjonen, så vil alle pakker som har blitt oppdatert siden utgivelsen av lenny bli oppgradert. Dette skjer under selve installasjonen, før systemet starter opp for første gang.

Som en konsekvens av dette, så er det ferdige installerte systemet mye tryggere, ettersom alle feilfikser som har kommet siden lenny, nå kommer med i ditt nye system.

Støtte for volatile

Du kan under installasjonen velge om du vil at ditt nye system skal settes opp til å også bruke pakker fra volatile.debian.org. Dette pakkearkivet inneholder pakker som det er naturlig å oppdatere ofte, slik som pakker som inneholder informasjon om definisjoner av tidssoner, antivirus signatur filer, osv.

Nye prosessorvarianter

Prosessorvarianten armel er nå støttet. Installasjonsmedier for i386 Xen gjest er også støttet.

Støtte for hardware baserte talesynteser

Flere enheter som sørger for hardware basert talesyntese er nå støttet for bruk sammen med Debian Installer, noe som bedrer støtten for bruker med nedsatt syn.

Støtte for monteringsalternativet relatime

Debian Installer kan nå sette opp partisjoner med monteringsalternativet relatime, dette innebærer at tidsstempelet for sist bruk av filen kun oppdateres hvis tidligere tidstempel er tidligere enn gjeldende tid for endring eller modifikasjon.

Klokkesynkronisering med NTP under installasjon

Datamaskinens klokke blir nå synkronisert med en NTP server over nettverk under installasjonen, slik at det nye systemet har helt nøyaktig klokke.

Nye språk

Takket være den enorme innsatsen til oversetterene, så kan Debian nå installeres på 63 forskjellige språk (50 via det tekstbaserte grensesnittet, og 13 kun via det grafiske grensesnittet). Dette er 5 språk flere enn det som var støttet i etch. Nye språk som nå er støttet inkluderer amharisk, marathi, irsk, nordsamisk og serbisk. På grunn av utdaterte oversettelser så er støtten for å installere med estisk fjernet. Et språk som falt ut i etch pga utdaterte oversettelse er nå tilbake: kymrisk (walisisk).

Språk som kun kan brukes sammen med det grafiske grensesnittet, ettersom de har et tegnsett som ikke kan representeres i et rent tekstbasert grensesnitt er amharisk, bengalsk, dzongkha, gujarati, hindi, georgisk, khmer, malayalam, marathi, nepali, punjabi, tamil og thai.

Enklere valg av land

Listen med valgbare land er gruppert etter kontinenter, noe som gjør det enklere å velge ett annet land enn det som er naturlig utifra valgt språk.

3.1.2. Automatisk installasjon

Noen av endringene som er nevnt ovenfor innebærer også endringer i støtten for automatisk installasjon med prekonfigurerte filer. Dette betyr at hvis du bruker prekonfigurerte filer som tidligere virket med etch Installer, så kan du ikke automatisk forvente at disse virker med den nye Installeren uten å først ha gjort de nødvendige endringene.

Installasjonsguiden har et tillegg med utfyllende dokumentasjon på hvordan prekonfigurasjon kan brukes.