Kapitel 3. Installationssystem

Innehållsförteckning

3.1. Vad är nytt i installationssystemet?
3.1.1. Stora ändringar
3.1.2. Automatisk installation

Debian Installer är det officiella installationssystemet för Debian. Det tillhandahåller en mängd installationsmetoder, vilka som fungerar på ditt system beror på dess arkitektur.

Avbilder av installeraren för lenny kan hittas tillsammans med installationsguiden på Debians webbplats.

Installationsguiden finns också inkluderad på den första cd-/dvd-skivan av de officiella cd-/dvd-skivorna:

/doc/install/manual/språk/index.html

Du kanske även vill läsa igenom erratan för debian-installer där en lista över kända problem finns.

3.1. Vad är nytt i installationssystemet?

Det har skett en hel del utvckling av Debians Installerare sedan dess första officiella utgivning med Debian GNU/Linux 3.1 (sarge) som resulterat i både förbättrat hårdvarustöd och ett antal nya spännande funktioner.

I dessa Kommentarer till utgåvan kommer vi endast att lista de större ändringarna i installeraren. Om du är intresserad av en översikt över detaljerade ändringar sedan etch se utgåveinformationen för beta- och RC-utgåvorna i nyhetsarkivet för Debians Installerare.

3.1.1. Stora ändringar

Stöd för att läsa in inbäddad mjukvara under installationen.

Det är nu möjligt att läsa in inbäddad mjukvara i binär form från ett flyttbart media som tillhandahålls utanför Debians installationsmedia.

Stöd för installation från Microsoft Windows

Installationsmediet levereras med ett program som gör det möjligt att förbereda systemet för att installera Debian direkt från Microsoft Windows.

Stöd för SATA RAID

tidig uppgradering av paket med säkerhetslagningar.

När en fungerande nätverksanslutning tillhandahålls kommer installeraren att vilja uppgradera alla paket som har blivit uppgraderade sedan den första utgåvan av lenny. Denna uppgradering sker i installationssteget, före systemet startas.

Genom detta är det nyligen installerade systemet mindre troligen utsatt för säkerhetshot som har upptäckts och lagats mellan första utgåvan av lenny och installationsmediet.

Stöd för volatile (ung. ombytlig)

Installeraren kan nu som alternativ ställa in det installerade systemet att uppgradera paket från volatile.debian.org. Arkivet hanterar paket som tillhandahåller data som behöver uppdateras regelbumdet, exempelvis definitioner av tidszoner och signaturfiler för antivirus mm.

Nya porteringar

Arkitekturen armel ingår numera i floran med arkitekturer som Debian fungerar på. Avbildningar för i386 Xen-gäster tillhandahålls också.

Stöd för hårdvarubaserade talsyntesenheter.

Ett flertal enheter för hårdvarubaserad talsyntes kan nu användas tillsammans med installeraren, detta förbättrar tillgängligheten för användare med synnedsättning.

Stöd för monteringsalternativet relatime.

Installeraren kan nu ställa in partitioner med monteringsalternativet relatime, detta innebär att tidsstämpeln för åtkomsttid för filer och kataloger bara uppdateras om den tidigare angivna tidsstämpeln var i förfluten tid relativt till den som ska anges med modifieringskommandot.

Klocksynkronisering med NTP vid installationstillfället

Datorns klocka synkroniserad med NTP-servrar över nätverket vid installtionen så att det installerade systemet omedelbart har korrekt tid angiven.

Nya språk

Tack vare en enorm insats av översättare kan Debian nu bli installerad i 63 olika språk (50 via det textbaserade gränssnittet och 13 endast via det grafiska gränssnittet). Fem språk fler än i etch, nya språk i den här utgåvan är Amhariska, Marathi, Iriska, Nordsamiska och Serbiska. På grund av otillräcklig uppdatering har ett språk fått tas bort i denna utgåva: Estniska. Ett språk har återaktiverats sedan 4.0 Kymriska (Walesiska).

Språk som bara kan väljas via den grafiska installationsmetoden på grund av att deras tecken inte kan visas i en ickegrafisk miljö är: Amhariska, Bengali, Dzongkha, Gujarati, Hindi, Georgiska, Khmer, Malayalam, Marathi, Nepali, Punjabi, Tamil och Thai.

Förenklat landsval

Listan med valbara länder är grupperad efter kontinenter vilket gör det enklare att välja land om användaren inte vill välja ett land som kopplats till ett särskilt språk.

3.1.2. Automatisk installation

Några ändringar som nämns ovan innebär också förändringar i stödet för automatisk installation med förinställda filer. Detta innebär att om du har förinställda filer som fungerat för installeraren för etch så kan du inte förvänta dig att dessa fungerar med den nya installeraren utan att redigeras.

Installationsguiden har en separat bilaga med omfattande dokumentation om hur förinställningar ska användas.