Kapittel 6. Mer informasjon om Debian GNU/Linux

Innholdsfortegnelse

6.1. Ytterligere lesing
6.2. Få hjelp
6.2.1. E-postlister
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Rapportere feil
6.4. Bidra til Debian

6.1. Ytterligere lesing

I tillegg til disse Utgivelsesnotatene og Installasjonsguiden, så er mer dokumentasjon tilgjengelig om Debian GNU/Linux fra Debian Documentation Project (DDP), som har som mål å lage dokumentasjon av høy kvalitet for brukere og utviklere av Debian. Dokumentasjon, som inkluderer Debian Reference, Debian New Maintainers Guide, og Debian FAQ er tilgjengelig. Besøk siden til DDP på DDP nettside.

Dokumentasjonen for de enkelte pakkene blir installert sammen med pakken, og plassert på /usr/share/doc/pakkenavn. Denne kan inneholde informasjon om opphavsrett, spesifikke Debian detaljer og eventuell dokumentasjon fra hovedutviklerene.

6.2. Få hjelp

Det finnes mange kilder for å få hjelp, råd og støtte for brukere av Debian, men disse bør først brukes etter at man har forsøkt å finne hjelp i dokumentasjonen som finnes. Dette avsnittet nevner kort noen av disse kildene som nye brukere av Debian kan gå til for å få hjelp, råd og støtte.

6.2.1. E-postlister

De e-postlistene som er mest interessante for Debian brukere er nok debian-user list (engelsk) og de andre debian-user-language e-postlistene. For mer informasjon om disse e-postlistene og hvordan man abonnerer på dem gå til http://lists.debian.org/. Sjekk alltid e-postliste arkivet for eventuelle svar på dine problemer, og husk å følge e-postlist etiketten.

6.2.2. Internet Relay Chat

Debian har en egen IRC kanal på OFTC IRC nettverket. Bruk din favoritt IRC-klient og gå til irc.debian.org og inn i #debian.

Følg kanalens retningslinjer. Retningslinjene er tilgjengelige på Debian Wiki.

For mer informasjon om OFTC, gå til website.

6.3. Rapportere feil

Vi jobber hardt for at Debian GNU/Linux skal være et operativsystem med høy kvalitet, det betyr ikke at alle våre pakker er feilfrie. I tråd med Debian sin “åpne utviklingsmodell”, og som en tjeneste til alle våre brukere, så ligger alle feilrapporter åpent tilgjengelig i vårt eget feilrapporteringssyetem (BTS). BTS er søkbar på http://bugs.debian.org/.

Hvis du finner en feil i distribusjonen, eller i en av pakkene, så vennligst lag en feilrapport så dette kan rettes opp i fremtidige versjoner. Du trenger en gyldig e-postadresse for å sende inn feilrapporter. Vi trenger din e-postadresse så våre utviklere kan komme i kontakt med deg for mulige oppfølgende spørsmål.

Du kan enkelt sende inn feilrapporter ved å bruker programmet reportbug, eller manuelt som en vanlig e-post. Du kan lese mer om feilrapporteringsystemet og hvordan du kan bruke det ved å lese /usr/share/doc/debian, hvis du har pakken doc-debian installert. Eller du kan lese om det på Bug Tracking System.

6.4. Bidra til Debian

Alle kan bidra til Debian. Ved å hjelpe andre bruker med å svar på de forskjellige e-postlistene på e-postlistene så er yter du et viktig bidrag. Ved å sende inn feilrapporter til send inn feilrapporter og bistå utviklerene med å rette dem opp, så er du med på å opprettholde den høye kvaliteten på Debian. Hvis du er flink til å skrive, så vil du kanskje vurdere å skrive dokumentasjon, eller kanskje hjelpe til med å oversette den dokumentasjon som allerede finnes til ditt eget språk.

Hvis du kan sette av litt mer tid, så kunne du f.eks vedlikeholde en Debian-pakke. Spesielt hjelpsomt er det om du kunne adoptere, eller ta ansvar for en pakke som noen ønsker skal inkluderes inn i Debian. Nettsiden Work Needing and Prospective Packages database inneholder en oversikt over slike pakker. Hvis du har en spesiell interesse, så kan du bidra til en av Debians mange underprosjekter, som Debian Jr. og Debian Med.

Uansett, om du arbeider med fri programvare på en eller annen måte, som en vanlig bruker, som programmerer, forfatter eller oversetter, så er du allerede en viktig bidragsyter. Å kunne bidra er belønnende og morsomt, samtidig som det lar deg møte nye mennesker og den gir deg den gode varme følelsen i kroppen.