Indeks

P

packages
apache, Avleggse pakker
apache2, Avleggse pakker
apache2-suexec, Oppgradere apache2
apt, Bidra med oppgraderingsrapporter , Klargjør APT sine kilder, Legge til APT-kilder for installering fra Internet, Legge til APT-kilder for installering fra lokalt speil, Pass på at du har nok plass til oppgraderingen, Oppgrader apt og/eller aptitude først, Hvordan bruke aptitude sin liste over automatiske installerte pakker sammen med apt
aptitude, Pakkehåndtering, Pass på at du har nok plass til oppgraderingen, Oppgrader apt og/eller aptitude først, Hvordan bruke aptitude sin liste over automatiske installerte pakker sammen med apt
base-config, Minimal systemoppgradering
bind, Avleggse pakker
bind9, Avleggse pakker
dblatex, Kilder brukt i dette dokumentet
debian-goodies, Pass på at du har nok plass til oppgraderingen
doc-debian, Rapportere feil
docbook-xsl, Kilder brukt i dette dokumentet
eeepc-acpi-scripts, Støtte for Netbooks
emacs22, Ingen støtte for Unicode som standard i emacs21*
emacs22-gtk, Ingen støtte for Unicode som standard i emacs21*
emacs22-nox, Ingen støtte for Unicode som standard i emacs21*
exim, Avleggse pakker
exim4, Avleggse pakker
firefox, Sikkerhetsstatus for Mozillaprodukter
glibc, Pass på at du bruker korrekt kjerne
grub, Automatisk avskruing slutter å virke
hotplug, Minimal systemoppgradering
iceape, Sikkerhetsstatus for Mozillaprodukter
icedove, Hva er nytt i distribusjonen?, Sikkerhetsstatus for Mozillaprodukter
iceowl, Sikkerhetsstatus for Mozillaprodukter
iceweasel, Hva er nytt i distribusjonen?, Sikkerhetsstatus for Mozillaprodukter
initramfs-tools, Feilsøkingsskall under oppstart ved hjelp av initrd, Oppgrader din kjerne og tilhørende pakker, Nytt system for nummerering av enheter, Tidsmessige problem under oppstart
kernel-package, Installere en metapakke for kjernen
libc6, Oppgrader apt og/eller aptitude først
lilo, Kjør lilo igjen, Automatisk avskruing slutter å virke
linux-image-*, Oppgrader din kjerne og tilhørende pakker
linux-image-2.6-686, Installere en metapakke for kjernen
localepurge, Pass på at du har nok plass til oppgraderingen
locales, Oppgrader apt og/eller aptitude først
lxde, Støtte for Netbooks
mount, NFS monteringer håndters nå av nfs-common
netkit-inetd, Minimal systemoppgradering
network-manager, NIS og Network Manager
nfs-common, NFS monteringer håndters nå av nfs-common
nis, NIS og Network Manager
ocsinventory-server, Security status of OCS Inventory and SQL-Ledger
php4, Avleggse pakker
php5, Avleggse pakker
popularity-contest, Pass på at du har nok plass til oppgraderingen
postgresql-7.4, Avleggse pakker
postgresql-8.1, Avleggse pakker
python2.3, Minimal systemoppgradering
release-notes, Rapportere feil i dette dokumentet
rsyslog, Systemforbedringer
seamonkey, Sikkerhetsstatus for Mozillaprodukter
sql-ledger, Security status of OCS Inventory and SQL-Ledger
squid, Noen program vil ikke fungere med kjerne 2.4
sunbird, Sikkerhetsstatus for Mozillaprodukter
sysklogd, Systemforbedringer
thunderbird, Sikkerhetsstatus for Mozillaprodukter
udev, Oppgrader din kjerne og tilhørende pakker, Nytt system for nummerering av enheter, Tidsmessige problem under oppstart, Problemer med enheter i tillknytting til udev, Asynkron initiering av nettverket kan forårsake uforutsette konsekvenser
upgrade-reports, Bidra med oppgraderingsrapporter
util-linux, NFS monteringer håndters nå av nfs-common
wireless-tools, Problemer med å bruke trådløse nettverk beskyttet med WPA
wpasupplicant, Problemer med å bruke trådløse nettverk beskyttet med WPA
xfree86-common, Minimal systemoppgradering
xkb-data, Endringer i rumensk(ro) tastaturoppsett
xlibs, Minimal systemoppgradering
xmlroff, Kilder brukt i dette dokumentet
xserver-common, Minimal systemoppgradering
xsltproc, Kilder brukt i dette dokumentet
PHP, Hva er nytt i distribusjonen?
Pidgin, Hva er nytt i distribusjonen?
Postfix, Hva er nytt i distribusjonen?
PostgreSQL, Hva er nytt i distribusjonen?