Notes de llançament per Debian GNU/Linux 5.0 (lenny), IA-64

El projecte de documentació de Debian

Aquest document és programari lliure, el podeu redistribuir i / o modificar sota els termes de la Llicència Pública General de GNU versió 2 de la llicència, tal com la publica la Free Software Foundation.

Aquest programa es distribueix amb l'esperança que serà útil, però sense cap garantia, fins i tot sense la garantia implícita de COMERCIABILITAT o idoneïtat PER A UN PROPÒSIT PARTICULAR. Consulteu la Llicència general pública de GNU per a més detalls.

Hauríeu d'haver rebut una còpia de la licència pública general GNU amb este programa; si no, escriviu a la Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Podeu també trobar el text amb la licència a http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html i a /usr/share/common-licenses/GPL-2 en Debian GNU/Linux.

2009-02-14


Sumari

1. Introducció
1.1. Informar d'errors d'este document
1.2. Col·laborar amb informes d'actualització
1.3. Font d'este document
2. Què hi ha de nou a Debian GNU/Linux 5.0
2.1. Què hi ha de nou a la distribució?
2.1.1. Gestió de paquets
2.1.2. La secció proposed-updates
2.2. Millores al sistema
2.3. Canvis majors relacionats amb el nucli
2.3.1. Canvis a l'empaquetat del nucli
2.4. Emdebian 1.0 (basat en Debian GNU/Linux lenny 5.0)
2.5. Suport per a Netbooks
2.6. El Java ja està a Debian
3. El sistema d'instal·lació
3.1. Què hi ha de nou al sistema d'instal·lació?
3.1.1. Canvis principals
3.1.2. Instal·lació automatitzada
3.1.3. Instal·lació de Debian GNU/Linux amb una pantalla Braille
3.1.4. Instal·lació de Debian GNU/Linux amb maquinari de síntesi de veu
4. Actualitzacions des de versions anteriors
4.1. Preparació de l'actualització
4.1.1. Copiar qualsevol dada o informació de configuració
4.1.2. Informar els usuaris amb antelació
4.1.3. Preparar la recuperació
4.1.4. Preparar un entorn segur per a l'actualització
4.2. Comprovació de l'estat del sistema
4.2.1. Revisió de les accions pendens al gestor de paquets
4.2.2. Inhabilitar el pinning d'APT
4.2.3. Comprovació de l'estat dels paquets
4.2.4. La secció proposed-updates
4.2.5. Origens de programari no oficials i backports
4.3. Desmarcat manual de paquets
4.4. Preparació dels origens del programari per l'APT
4.4.1. Nous origens de programari per a l'APT a Internet
4.4.2. Afegint origens de programari d'APT per a una rèplica local
4.4.3. Afegint origens de programari d'APT des d'un CD-ROM o DVD
4.5. Actualització de paquets
4.5.1. Desar la sessió
4.5.2. Actualització de la llista de paquets
4.5.3. Comprovar que hi ha prou espai per fer l'actualització
4.5.4. Actualització prèvia d'apt i/o aptitude
4.5.5. Utilització de la llista de paquets automàticament instal·lats amb apt
4.5.6. Actualització mínima del sistema
4.5.7. Actualització de la resta del sistema
4.5.8. Possibles problemes amb l'actualització
4.6. Actualització del nucli i dels paquets relacionats
4.6.1. Instal·lació del metapaquet del nucli
4.6.2. Reordenació de l'enumeració dels dispositius
4.6.3. Problemes amb el temps d'arrancada
4.7. Coses a fer abans de tornar a iniciar
4.7.1. Execució de lilo
4.7.2. Actualització d'mdadm
4.8. El sistema es queda penjat a l'arrencar en Waiting for root file system
4.8.1. Com evitar el problema abans d'actualitzar
4.8.2. Com recuperar-se del problema després de l'actualització
4.9. Preparació pel proper llançament
4.10. Paquets obsolets
4.10.1. Dummy packages
5. Problemes a tenir en compte a lenny
5.1. Possibles problemes
5.1.1. Problemes amb dispositius relacionats amb udev
5.1.2. Algunes aplicacions podrien no funcionar amb nuclis 2.4
5.1.3. No es podrà arribar a alguns llocs de xarxa amb TCP
5.1.4. L'apagat automàtic deixa de funcionar
5.1.5. La inicialització asíncrona de la xarxa pot causar comportaments imprevisibles
5.1.6. Problemes a l'utilitzar xarxes sense fils amb WPA
5.1.7. Problemes amb els noms de fitxers amb caràcters no ASCII
5.1.8. El so deixa de funcionar
5.2. Els muntatges de l'NFS estan fets pel nfs-common
5.3. Canvi a la disposició de teclat del Romanés (ro)
5.4. Actualització d'apache2
5.5. NIS i el Network Manager
5.6. Estat de la seguretat dels productes de Mozilla
5.7. L'escriptori KDE
5.8. Suport i canvis a l'escriptori GNOME
5.9. No hi ha suport per defecte d'Unicode a emacs21*
5.10. slurpd/replica deixarà de funcionar
5.11. L'escriptori no utilitza la pantalla completa
5.12. Problemes amb DHCP redundants
6. Més informació sobre Debian GNU/Linux
6.1. Llegir més
6.2. Trobar ajuda
6.2.1. Llistes de correu
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Informes d'error
6.4. Col·laborar amb Debian
A. Gestió del vostre sistema etch
A.1. Actualització del vostre sistema etch
A.2. Comprovació de la llista d'origens
B. Contribuïdors de les Notes de Llançament
C. Lenny està dedicada a Thiemo Seufer
Índex alfabètic
Glossari