Index

P

packages
apache, Pachete învechite
apache2, Pachete învechite
apache2-suexec, Actualizarea pachetului apache2
apt, Contribuirea cu rapoarte de instalare, Pregătirea surselor pentru APT, Adăugarea de surse APT din Internet, Adăugarea de surse APT pentru un sit-oglindă local, Verificați dacă aveți suficient spațiu pentru actualizare, Actualizați mai întâi apt și/sau aptitude, Folosirea în apt a listei de pachete instalate automat din aptitude
aptitude, Administrarea pachetelor, Verificați dacă aveți suficient spațiu pentru actualizare, Actualizați mai întâi apt și/sau aptitude, Folosirea în apt a listei de pachete instalate automat din aptitude
base-config, Actualizare minimală de sistem
bind, Pachete învechite
bind9, Pachete învechite
dblatex, Sursele acestui document
debian-goodies, Verificați dacă aveți suficient spațiu pentru actualizare
doc-debian, Raportarea problemelor
docbook-xsl, Sursele acestui document
eeepc-acpi-scripts, Suport pentru netbook
emacs22, Lipsa suportului implicit pentru unicode în emacs21*
emacs22-gtk, Lipsa suportului implicit pentru unicode în emacs21*
emacs22-nox, Lipsa suportului implicit pentru unicode în emacs21*
exim, Pachete învechite
exim4, Pachete învechite
firefox, Starea securității produselor Mozilla
glibc, Asigurați-vă că în sistem este un nucleu potrivit
grub, Oprirea automată a sistemului încetează să mai funcționeze
hotplug, Actualizare minimală de sistem
iceape, Starea securității produselor Mozilla
icedove, Noutăți în distribuție, Starea securității produselor Mozilla
iceowl, Starea securității produselor Mozilla
iceweasel, Noutăți în distribuție, Starea securității produselor Mozilla
initramfs-tools, Consola de depanare în timpul inițializării folosind initrd, Actualizarea nucleului și a pachetelor conexe, Reordonarea enumerării dispozitivelor, Probleme de sincronizare la inițializare
kernel-package, Instalarea meta-pachetului de nucleu
libc6, Actualizați mai întâi apt și/sau aptitude
lilo, Rulați din nou lilo, Oprirea automată a sistemului încetează să mai funcționeze
linux-image-*, Actualizarea nucleului și a pachetelor conexe
linux-image-2.6-686, Instalarea meta-pachetului de nucleu
localepurge, Verificați dacă aveți suficient spațiu pentru actualizare
locales, Actualizați mai întâi apt și/sau aptitude
lxde, Suport pentru netbook
mount, Montarea sistemele de fișiere NFS este asigurată de nfs-common
netkit-inetd, Actualizare minimală de sistem
network-manager, NIS și Network Manager
nfs-common, Montarea sistemele de fișiere NFS este asigurată de nfs-common
nis, NIS și Network Manager
ocsinventory-server, Security status of OCS Inventory and SQL-Ledger
php4, Pachete învechite
php5, Pachete învechite
popularity-contest, Verificați dacă aveți suficient spațiu pentru actualizare
postgresql-7.4, Pachete învechite
postgresql-8.1, Pachete învechite
python2.3, Actualizare minimală de sistem
release-notes, Raportarea problemelor din acest document
rsyslog, Îmbunătățiri ale sistemului
seamonkey, Starea securității produselor Mozilla
sql-ledger, Security status of OCS Inventory and SQL-Ledger
squid, Anumite aplicații ar putea să nu mai funcționeze cu un nucleu 2.4
sunbird, Starea securității produselor Mozilla
sysklogd, Îmbunătățiri ale sistemului
thunderbird, Starea securității produselor Mozilla
udev, Actualizarea nucleului și a pachetelor conexe, Reordonarea enumerării dispozitivelor, Probleme de sincronizare la inițializare, Probleme cu dispozitive legate de udev, Inițializarea asincronă a rețelei poate cauza comportament imprevizibil
upgrade-reports, Contribuirea cu rapoarte de instalare
util-linux, Montarea sistemele de fișiere NFS este asigurată de nfs-common
wireless-tools, Probleme la folosirea rețelelor fără fir securizate cu WPA
wpasupplicant, Probleme la folosirea rețelelor fără fir securizate cu WPA
xfree86-common, Actualizare minimală de sistem
xkb-data, Schimbarea mapării de tastatură românească (ro)
xlibs, Actualizare minimală de sistem
xmlroff, Sursele acestui document
xserver-common, Actualizare minimală de sistem
xsltproc, Sursele acestui document
PHP, Noutăți în distribuție
Pidgin, Noutăți în distribuție
Postfix, Noutăți în distribuție
PostgreSQL, Noutăți în distribuție