Příloha A. Nastavení systému Etch

Obsah

A.1. Aktualizace systému Etch
A.2. Kontrola zdrojů balíků

Tento dodatek obsahuje informace o tom, jak nainstalovat nebo aktualizovat balíky z Debianu Etch ještě před přechodem na Lenny. To by mělo být třeba jen ve specifických situacích.

A.1. Aktualizace systému Etch

V podstatě se nejedná o nic jiného než běžnou aktualizaci Debianu Etch s tím rozdílem, že musíte zajistit, aby váš seznam balíků stále obsahoval okazy na balíky z vydání etch (viz A.2 – „Kontrola zdrojů balíků“).

Jestliže aktualizujete systém z oficiálního zrcadla Debianu, bude automaticky aktualizován na nejnovější vydání Etche.

A.2. Kontrola zdrojů balíků

Pokud se některá z řádek souboru /etc/apt/sources.list odkazuje na „stable“, vlastně již Lennyho používáte. I když jste již spustili apt-get update, stále se můžete vrátit zpět, viz dále.

Jestliže jste z Debianu Lenny dokonce instalovali nějaké balíky, pravděpodobně již není důvod instalovat starší balíky z Debianu Etch. V takovém případě se musíte sami rozhodnout, zda budete pokračovat nebo ne. Degradace balíků na nižší verze je sice možná, ale už přesahuje rámec těchto poznámek.

Svým oblíbeným textovým editorem otevřete (jako root) soubor /etc/apt/sources.list a zkontrolujte všechny řádky začínající deb http: nebo deb ftp:, zda se v nich nevyskytuje řetězec stable. Pokud ano, změňte stable na etch.

Máte-li v souboru řádky začínající deb file:, budete se muset podívat sami, zda adresář, na který ukazují, obsahuje archiv distribuce Etch nebo Lenny.

[Důležité]Důležité

Neměňte žádné řádky začínající deb cdrom:. Změnou byste totiž řádek zneplatnili a museli byste znovu absolvovat diskotéku s programem apt-cdrom. Pokud se zdroje „cdrom“ odkazují na distribuci unstable, nenechte se vystrašit. Přestože je to matoucí, je to v pořádku.

Jestliže jste provedli nějaké změny, soubor uložte a aktualizujte seznam balíků příkazem

# apt-get update