Kapitola 3. Instalační systém

Obsah

3.1. Co je nového v instalačním systému?
3.1.1. Hlavní změny
3.1.2. Automatické instalace
3.1.3. Instalace Debian GNU/Linuxu s braillovým řádkem
3.1.4. Instalace Debian GNU/Linuxu s hardwarovou syntézou hlasu

Oficiální instalační systém Debianu nabízí množství instalačních metod. Dostupné metody, které můžete použít pro instalaci svého systému, závisí na architektuře vašeho počítače.

Obrazy instalačního systému pro Lennyho společně s instalační příručkou naleznete na stránkách Debianu.

Instalační příručka je dostupná i na prvním oficiálním CD/DVD v souboru /doc/install/manual/jazyk/index.html.

Také byste se měli podívat na známé problémy instalačního systému.

3.1. Co je nového v instalačním systému?

Od svého prvního představení v Debian GNU/Linuxu 3.1 se instalační systém dále vyvíjel, což má za následek lepší podporu hardwaru a několik zajímavých vlastností.

V těchto poznámkách zmíníme pouze nejvýznamnější změny v instalačním systému. Pokud vás zajímá podrobný seznam změn od vydání Etche, pročtěte si oznámení k jednotlivým testovacím verzím, která jsou dostupná v archivu novinek D-I.

3.1.1. Hlavní změny

Podpora pro nahrávání firmwaru během instalace

Pokud pro zprovoznění některého svého hardwaru potřebujete binární firmware, můžete ho během instalace nahrát z externího média.

Podpora pro instalaci z Microsoft Windows

Na instalačních médiích se nyní nachází aplikace, která se spouští z prostředí Microsoft Windows a připraví systém pro instalaci Debianu.

Podpora SATA RAIDu

Brzká aktualizace balíků s bezpečnostními opravami

Používáte-li při instalaci funkční síťové připojení, debian-installer se během instalace pokusí stáhnout veškeré opravy pro chyby, které byly v balících nalezeny od úvodního vydání Lennyho. To znamená, že byste měli nastartovat do plně aktuálního systému a tudíž by vás neměly ohrožovat bezpečnostní chyby, které byly objeveny a opraveny mezi vydáním Lennyho a samotnou instalací.

Podpora pro volatile

Instalátor může volitelně nastavit instalovaný systém tak, aby používal aktualizované balíky z volatile.debian.org. Tento archiv poskytuje balíky, které je třeba pravidelně aktualizovat, jinak ztratí smysl. Sem patří například vzorky virů pro antivirové programy, definice časových pásem, apod.

Nové porty

Nově je podporována architektura armel a k dispozici jsou i obrazy pro instalaci i386 Xen hostů.

Podpora zařízení pro hardwarovou syntézu hlasu

Debian-installer nyní podporuje i několik zařízení pro hardwarovou syntézu hlasu, což zpřístupňuje instalaci nevidomým uživatelům .

Podpora pro volbu připojení relatime

Při nastavování oblastí jim nyní můžete můžete nastavit příznak relatime, který mírně zvýší výkon, protože aktualizuje čas přístupu k souboru nebo adresáři pouze v případech, kdy je předchozí čas přístupu menší než čas změny.

Synchronizace hodin přes NTP

Hodiny počítače jsou nyní během instalace synchronizovány se síťovými NTP servery, takže po zavedení instalovaného systému budete mít okamžitě přesný čas.

Nové jazyky

Díky ohromnému úsilí překladatelů můžete nyní instalovat Debian v 63 jazycích (50 z nich je možno použít i v textovém režimu), což je o pět jazyků více, než podporoval Etchi. K nově přidaným jazykům patří amharština, maráthština, irština, severní sami a srbština. Z důvodu malé přeloženosti byla vypuštěna estonština, ale na druhou stranu byla znovu aktivována velština.

Některé jazyky jsou podporovány pouze v grafickém instalátoru, protože jejich znakové sady se v negrafickém rozhraní prezentují velmi špatně. Patří sem amharština, bengálština, bhútánština, gudžarátština, hindština, gruzínština, khmerština, malajálamština, maráthština, nepálština, paňdžábština, tamilština a thajština.

Zjednodušený výběr země

Při výběru země je nyní seznam seskupen podle kontinentů, což umožňuje jednodušší výběr země v případech, kdy uživatelé chtějí nastavit jinou zemi, než je spojená s daným jazykem.

3.1.2. Automatické instalace

Některé změny zmíněné v předchozí části ovlivňují také podporu pro automatické instalace pomocí přednastavení. To znamená, že starší soubory s přednastavením, které fungovaly s Etchem nyní nemusí fungovat a nejspíš se budou muset upravit.

Instalační příručka obsahuje aktualizovaný dodatek s důkladným popisem celého systému přednastavení.

3.1.3. Instalace Debian GNU/Linuxu s braillovým řádkem

Debian GNU/Linux 5.0 (lenny) nyní můžete instalovat s pomocí braillova řádku. Braillův řádek musí být připojen k USB nebo k sériovému portu. Screen reader BrlTTY je přednastaven, aby hledal braillův řádek na portu USB a použil americkou (US) braillovu tabulku. Pokud tato kombinace odpovídá vašemu nastavení, můžete v zaváděcím menu jednoduše stisknout Enter. Chcete-li použít jinou tabulku, nebo pokud je řádek připojen přes sériový port, musíte nejprve v zaváděcím menu stisknout klávesu Tab a upravit zaváděcí parametr brltty.

Syntaxe vypadá následovně:

brltty=ovladač,zařízení,tabulka

Žádný z parametrů není povinný.

ovladač

Ovladač pro připojený braillův řádek. Zadejte buď dvoupísmenný kód ovladače, nebo slovo auto. Nezadáte-li nic, předpokládá se, že se má použít automatické rozpoznávání.

zařízení

Zařízení můžete zadat jak absolutní cestou, tak relativně k adresáři /dev/.

tabulka

Definuje braillovu tabulku pro daný jazyk. Jako výchozí se používá americká (US) tabulka.

3.1.3.1. Příklady

brltty=ht,ttyS0,de

Parametry postupně říkají, že se použije ovladač Handy Tech, že je braillův řádek připojen k prvnímu sériovému portu a že se použije německá braillova tabulka.

brltty=,,de

Zde je zadána pouze německá braillova tabulka, takže BrlTTY bude automaticky hledat řádek na portu USB.

3.1.4. Instalace Debian GNU/Linuxu s hardwarovou syntézou hlasu

[Poznámka]Poznámka

Podpora pro hardwarovou syntézu hlasu funguje pouze v textovém režimu, nicméně kvůli své velikosti je dostupná pouze na médiích s podporou grafického instalátoru. V zaváděcím menu tedy musíte vybrat grafickou instalaci (Graphical install.

Zařízení pro hardwarovou syntézu hlasu nelze rozpoznat automaticky a proto musíte použít zaváděcí parametr speakup.synth=ovladač, kterým Speakupu prozradíte, který ovladač má použít. Jako ovladač zadejte dvoupísmenný kód ovladače vašeho zařízení (seznam kódů naleznete na http://www.linux-speakup.org/spkguide.txt). Instalace se pak automaticky přepne do textového režimu a do instalovaného systému přidá podporu pro hlasovou syntézu.