Poznámky k vydaniu Debian GNU/Linux 5.0 (lenny), Mips

Dokumentačný projekt Debianu

Tento dokument je slobodný softvér; môžete ho šíriť a/alebo meniť za podmienok licencie GNU General Public License verzie 2 ako ju publikovala Free Software Foundation.

Tento program je šírený vo viere, že bude užitočný, ale BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; dokonca aj bez implicitnej záruky OBCHODOVATEĽNOSTI či VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. Podrobnosti nájdete v GNU General Public License.

Spolu s týmto programom by ste mali dostať kópiu GNU General Public License; ak nie, napíšte na adresu Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Text licencie tiež môžete nájsť na http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html a v súbore /usr/share/common-licenses/GPL-2 v Debiane.

2009-02-14


Obsah

1. Úvod
1.1. Ako oznamovať chyby v tomto dokumente
1.2. Ako posielať správy o aktualizácii
1.3. Zdroje tohto dokumentu
2. Čo je nové v Debian GNU/Linux 5.0
2.1. Čo je nové v distribúcii?
2.1.1. Správa balíkov
2.1.2. Sekcia proposed-updates
2.2. Vylepšenia systému
2.3. Hlavné zmeny týkajúce sa jadra
2.3.1. Zmeny v spôsobe balenia jadra
2.4. Emdebian 1.0 (založený na Debian GNU/Linux lenny 5.0)
2.5. Podpora netbookov
2.6. Java je teraz v Debiane
3. Inštalačný systém
3.1. Čo je nové v inštalačnom systéme?
3.1.1. Hlavné zmeny
3.1.2. Automatizovaná inštalácia
4. Aktualizácie z predošlých vydaní
4.1. Príprava na aktualizáciu
4.1.1. Zálohujte všetky dáta a konfiguračné údaje
4.1.2. Vopred informujte používateľov
4.1.3. Pripravte sa na obnovu
4.1.4. Pripravte bezpečné prostredie na aktualizáciu
4.2. Kontrola stavu systému
4.2.1. Skontrolujte operácie čakajúce na vykonanie v správcovi balíkov
4.2.2. Vypnite pripevňovanie balíkov APT
4.2.3. Skontrolujte stav balíkov
4.2.4. Sekcia proposed-updates
4.2.5. Neoficiálne zdroje a spätné porty
4.3. Manuálne odznačovanie balíkov
4.4. Príprava zdrojov APT
4.4.1. Pridávanie internetových zdrojov APT
4.4.2. Pridanie zdrojov APT lokálneho zrkadla
4.4.3. Pridanie zdroja APT z CD-ROM alebo DVD
4.5. Aktualizácia balíkov
4.5.1. Nahranie relácie príkazového riadka
4.5.2. Aktualizácia zoznamu balíkov
4.5.3. Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
4.5.4. Najskôr aktualizujte apt a/alebo aptitude
4.5.5. Použitie zoznamu automaticky nainštalovaných balíkov aptitude v apt
4.5.6. Minimálna aktualizácia systému
4.5.7. Aktualizácia zvyšku systému
4.5.8. Možné problémy počas aktualizácie
4.6. Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
4.6.1. Inštalácia metabalíka jadra
4.6.2. Zmena poradia číslovania zariadení
4.6.3. Problémy s časovaním pri zavedení systému
4.7. Čo urobiť pred reštartom sytému
4.7.1. Znova spustiť lilo
4.8. Zavedenie systému zastaví na hlásení Waiting for root file system
4.8.1. Ako sa vyhnúť problému pred aktualizáciou
4.8.2. Ako zotaviť systém z problému po aktualizácii
4.9. Príprava na ďalšie vydanie
4.10. Zastaralé balíky
4.10.1. Fiktívne balíky
5. Problémy vyskytujúce sa v lenny
5.1. Potenciálne problémy
5.1.1. Problémy so zariadeniami týkajúce sa udev
5.1.2. Niektoré aplikácie už nemusia fungovať s jadrom radu 2.4
5.1.3. Isté sieťové lokality nie sú dostupné prostredníctvom TCP
5.1.4. Prestane fungovať automatické vypnutie
5.1.5. Asynchrónna inicializácia siete môže spôsobovať nepredvídateľné správanie
5.1.6. Problémy pri používaní bezdrôtových sietí so zabezpečením WPA
5.1.7. Problémy s ne-ASCII znakmi v názvoch súborov
5.1.8. Zvuk prestane fungovať
5.2. Pripojené súborové systémy NFS teraz spravuje nfs-common
5.3. Zmena rumunského (ro) rozloženia klávesnice
5.4. Aktualizácia apache2
5.5. NIS a Network Manager
5.6. Bezpečnostný status produktov Mozilla
5.7. Security status of OCS Inventory and SQL-Ledger
5.8. Pracovné prostredie KDE
5.9. Zmeny a podpora pracovného prostredia GNOME
5.10. emacs21* nemá predvolenú podporu Unicode
5.11. slurpd/replica prestane fungovať
5.12. Pracovné prostredie nepokrýva celú plochu obrazovky
5.13. Problém s DHCP failover
5.14. Obmedzenie disku VServer
6. Ďalšie informácie o Debiane
6.1. Ďalšie čítanie
6.2. Ako získať pomoc
6.2.1. Konferencie
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Oznamovanie chýb
6.4. Ako prispievať do Debianu
A. Ako spravovať váš systém etch
A.1. Ako aktualizovať váš systém etch
A.2. Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov
B. Prispievatelia do Poznámok k vydaniu
C. Lenny je venovaný Thiemovi Seuferovi
Zoznam
Slovník