Dodatok A. Ako spravovať váš systém etch

Obsah

A.1. Ako aktualizovať váš systém etch
A.2. Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov

Táto príloha obsahuje informácie o tom ako sa môžete uistiť, že dokážete inštalovať a aktualizovať balíky etch pred aktualizáciou na lenny. To by malo byť potrebné iba v určitých situáciách.

A.1. Ako aktualizovať váš systém etch

V podstate sa to nelíši od bežnej aktualizácie etch akú ste vykonávali doteraz. Jediný rozdiel je v tom, že sa musíte uistiť, že váš zoznam balíkov ešte stále obsahuje odkazy na etch ako vysvetľuje Oddiel A.2, “Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov”.

Ak aktualizujete svoj systém pomocou zrkadla Debianu, bude automaticky aktualizovaný na najnovší point release etch.

A.2. Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov

Ak ktorýkoľvek z riadkov vo vašom /etc/apt/sources.list odkazuje na „stable“, už vlastne „používate“ lenny. Ak ste už spustili apt-get update, ešte stále sa môžete vrátiť späť bez problémov pomocou nasledovnej procedúry.

Ak ste už naviac nainštalovali balíky z lenny, už pravdepodobne nemá zmysel inštalovať balíky z etch. V tom prípade sa budete musieť sami rozhodnúť či chcete pokračovať alebo nie. Je možné znížiť verziu balíkov, ale to tento dokument nepopisuje.

Otvorte súbor /etc/apt/sources.list vo svojom obľúbenom editore (ako root) a skontrolujte všetky riadky začínajúce deb http: alebo deb ftp: či obsahujú odkaz na „stable“. Ak nejaké nájdete, zmeňte ich zo stable na etch.

Ak máte nejaké riadky začínajúce deb file:, musíte sami skontrolovať či miesto kam odkazujú obsahuje archív etch alebo archív lenny.

[Dôležité]Dôležité

Nemeňte žiadne riadky začínajúce deb cdrom:. Tým by ste riadok zneplatnili a museli by ste znova spustiť apt-cdrom. Neznepokojujte sa ak riadok so zdrojom „cdrom“ odkazuje na „unstable“. Hoci to môže byť mätúce, je to v poriadku.

Ak ste vykonali nejaké zmeny, uložte súbor a spustite

# apt-get update

aby sa aktualizoval zoznam balíkov.