Kapitola 2. Čo je nové v Debian GNU/Linux 5.0

Obsah

2.1. Čo je nové v distribúcii?
2.1.1. Správa balíkov
2.1.2. Sekcia proposed-updates
2.2. Vylepšenia systému
2.3. Hlavné zmeny týkajúce sa jadra
2.3.1. Zmeny v spôsobe balenia jadra
2.4. Emdebian 1.0 (založený na Debian GNU/Linux lenny 5.0)
2.5. Podpora netbookov
2.6. Java je teraz v Debiane

Wiki obsahuje ďalšie informácie na túto tému.

Toto vydanie pridáva oficiálnu podporu ARM EABI (armel).

Debian GNU/Linux lenny oficiálne podporuje nasledovné architektúry:

Viac o stave portov a informácie špecifické pre vašu architektúru sa dočítate na stránkach portov Debianu.

2.1. Čo je nové v distribúcii?

Toto nové vydanie Debianu opäť prináša omnoho viac softvéru ako jeho predchodca etch; distribúcia obsahuje viac ako 7700 nových balíkov, čo je celkovo viac ako 23200 balíkov. Väčšina softvéru v distribúcii bola aktualizovaná: viac ako 13400 softvérových balíkov (to predstavuje 72 % všetkých balíkov v etch). Rovnako bolo z rôznych dôvodov z distribúcie odstránené významné množstvo balíkov (viac ako 3100, 17 % balíkov v etch). Neuvidíte žiadne aktualizácie týchto balíkov a v systémoch na správu balíkov budú označené ako „zastaralé“.

Toto vydanie Debian GNU/Linux prináša aktualizáciu X.Org 7.1 na X.Org 7.3.

Debian GNU/Linux sa znova dodáva s niekoľkými pracovnými prostrediami a aplikáciami. Okrem iných teraz obsahuje pracovné prostredia GNOME 2.22[1], KDE 3.5.10 a Xfce 4.4.2 a LXDE 0.3.2.1+svn20080509. Tiež boli aktualizované kancelárske aplikácie vrátane balíkov OpenOffice.org 2.4.1 a KOffice 1.6.3 ako aj GNUcash 2.2.6, GNUmeric 1.8.3 a Abiword 2.6.4.

Medzi aktualizácie používateľských aplikácií patria Evolution 2.22.3 a Pidgin 2.4.3 (predtým známy ako Gaim). Balík Mozilla bol tiež aktualizovaný: iceweasel (verzia 3.0.6) je webový prehliadač Firefox zbavený brandingu a icedove (verzia 2.0.0.19) je klient elektronickej pošty Thunderbird zbavený brandingu.

Okrem množstva ďalších obsahuje toto vydanie aj nasledovné aktualizácie softvéru:

BalíkVerzia v 4.0 (etch)Verzia v 5.0 (lenny)
Apache2.2.32.2.9
DNS server BIND9.3.49.5.0
webový server Cherokee0.5.50.7.2
MTA Courier0.53.30.60.0
Dia0.95.00.96.1
VoIP Client Ekiga2.0.32.0.12
štandardný emailový server Exim4.634.69
GNU Compiler Collection ako štandardný kompilátor4.1.14.3.2
GIMP2.2.132.4.7
knižnica GNU C2.3.62.7
lighttpd1.4.131.4.19
maradns1.2.12.041.3.07.09
MySQL5.0.325.0.51a
OpenLDAP2.3.302.4.11
OpenSSH4.35.1p1
PHP5.2.05.2.6
MTA Postfix2.3.82.5.5
PostgreSQL8.1.158.3.5
Python2.4.42.5.2
Tomcat5.5.205.5.26

Oficálna distribúcia Debian GNU/Linux sa teraz dodáva na 4 až 5 binárnych DVD alebo 28 až 32 binárnych CD (v závislosti od architektúry) a 4 zdrojových DVD alebo 28 zdrojových CD. Naviac je k dispozícii multi-arch DVD s podmnožinou vydania pre architektúry amd64 a i386 so zdrojovým kódom. Po prvýkrát sa Debian GNU/Linux tiež vydáva na Blu-ray rovnako pre architektúry amd64 a i386 so zdrojovým kódom.

Debian teraz podporuje Linux Standards Base (LSB) verzie 3.2. Debian 4.0 podporoval verziu 3.1.

2.1.1. Správa balíkov

aptitude je odporúčaný program na správu balíkov z príkazového riadka. aptitude podporuje väčšinu operácií príkazového riadka príkazu apt-get a ukázal sa ako lepší pri riešení závislostí ako apt-get. Ak ešte používate dselect, mali by ste prejsť na aptitude, ktorý je oficiálnym rozhraním na správu balíkov.

Vydanie lenny prináša implementáciu pokročilého mechanizmu riešenia konfliktov v aptitude, ktorý sa pokúsi nájsť najlepšie riešenie ak zistí konflikty z dôvodu zmien závislostí medzi balíkmi.

2.1.2. Sekcia proposed-updates

Všetky zmeny vo vydanej distibúcii stable (a oldstable) prechádzajú rozšíreným testovacím obdobím predtým, než sú prijaté do archívov. Každá takáto aktualizácia vydania stable (oldstable) release sa nazýva point release. Príprava point releases sa robí prostredníctvom mechanizmu proposed-updates.

Balíky sa do proposed-updates môžu dostať dvomi spôsobmi. Z prvé, security-patched balíky pridané na security.debian.org automaticky vstupujú aj do proposed-updates. Za druhé, vývojári Debianu môžu nahrať balíky priamo do proposed-updates. Aktuálny zoznam balíkov si môžete pozrieť na http://ftp-master.debian.org/proposed-updates.html.

Ak chcete pomôcť testovať aktualizácie balíkov predtým, než budú formálne pridané do aktualizácie distribúcie (point release), môžete tak urobiť pridaním sekcie proposed-updates do svojho sources.list:

deb     http://mirrors.kernel.org/debian lenny-proposed-updates main contrib
deb-src http://mirrors.kernel.org/debian lenny-proposed-updates main contrib

Pri najbližšom spustení aptitude update si systém uvedomí prítomnosť balíkov v sekcii proposed-updates a vezme ich do úvahy, keď bude hľadať balíky, ktoré sa budú aktualizovať.

To nie je síce nová vlastnosť Debianu, ale v minulosti sa jej nedostalo veľa publicity.

2.2. Vylepšenia systému

Distribúcia prináša niekoľko zmien, ktoré pomôžu novým inštaláciám lenny, ale nemusia sa automaticky prejaviť pri aktualizáciách z etch. Tento oddiel poskytuje prehľad najdôležitejších zmien.

SELinux má prioritu standard, ale nie je štandardne zapnutý

Balíky potrebné na podporu SELinux (Security-Enhanced Linux) boli povýšené na prioritu štandardná. To znamená, že budú počas nových inštalácií štandardne nainštalované. Na existujúce systémy môžete SELinux nainštalovať pomocou:

# aptitude install selinux-basics

Majte na pamäti, že podpora SELinux štandardne nie je zapnutá. Informácie o tom ako nastaviť a zapnúť SELinux nájdete na Debian Wiki.

Nový štandardný démon syslog

Štandardný syslog démon v lenny je rsyslog namiesto sysklogd. rsyslog pomerne kompatibilný s dodávaným sysklogd a je ho možné použiť ako okamžitú náhradu ak používate štandardné pravidlá zaznamenávania. Ak máte prispôsobené pravidlá zaznamenávania, mali by ste ich migrovať do nového konfiguračného súboru /etc/rsyslog.conf.

Používatelia vykonávajúci aktualizáciu z lenny si musia nainštalovať rsyslog a odstrániť sysklogd ručne. Nový štandardný syslog démon sa počas aktualizácie systému na lenny automaticky nenahradí.

Zlepšená podpora UTF-8

Množstvo ďalších aplikácií bude nastavených, aby štandardne používali UTF-8 alebo majú lepšiu podporu UTF-8 ako predtým. Informácie o aplikáciách, ktoré ešte stále majú problémy s podporou UTF-8 nájdete na http://wiki.debian.org/UTF8BrokenApps.

Identifikácia revízie vydania

Počínajúc vydaním Lenny bude /etc/debian_version obsahovať číslo revízie vydania Debianu (5.0, potom 5.0.1 atď.)

To tiež znamená, že by ste nemali očakávať nemennosť tohto súboru počas živornosti vydania.

Debian Wiki obsahuje ďalšie informácie o zmenách medzi etch a lenny.

2.3. Hlavné zmeny týkajúce sa jadra

Debian GNU/Linux 5.0 sa dodáva s verziou jadra 2.6.26 pre všetky architektúry.

Nastali významné zmeny v samotnom jadre aj v spôsobe balenia jadra v Debiane. Niektoré z týchto zmien skomplikujú procedúru aktualizácie a môžu vyústiť do problémov pri reštartovaní systému po aktualizácii na lenny. Tento oddiel poskytuje prehľad najdôležitejších zmien a možných problémov a v ďalších oddieloch nájdete informácie o tom ako ich obísť.

2.3.1. Zmeny v spôsobe balenia jadra

Binárny firmvér niektorých ovládačov presunutý do non-free

Niektoré ovládače načítavajú binárny formvér do zariadenie, ktoré počas behu systému podporujú. Hoci sa tento firmvér dodával v predošlých vydaniach v štandardnom jadre, teraz je v samostatnom balíku v sekcii non-free. Ak chcete naďalej používať tieto zariadenia po reštarte, uistite sa, že je požadovaný firmvér prítomný na nainštalovanom systéme. Podrobnosti nájdete v sekcii 6.4 Inštalačnej príručky for details.

Nová verzia jadra s OpenVZ

Debian GNU/Linux 5.0 poskytuje predzostavené obrazy pre OpenVZ, ďalšie riešenie virtuálnych kontajnerov popri riešení virtuálnych kontajnerov Linux-VServer predstavených v etch. OpenVZ ponúka v porovnaní s Linux-VServer niektoré pekné vlastnosti (ako migrácia počas behu) na úkor mierne vyšších režijných nákladov.

Zjednotenie balíkov jadra x86

Predošlé vydania obsahovali špeciálnu verziu jadra -k7 pre 32-bitové procesory AMD Athlon/Duron/Sempron. Táto verzia bola vypustená a nahradená jednotnou verziou -686 pre všetky procesory AMD/Intel/VIA triedy 686.

Všade kde to bolo možné boli namiesto vypustených balíkov poskytnuté fiktívne prechodové balíky, ktoré závisia na nových balíkoch.

2.4. Emdebian 1.0 (založený na Debian GNU/Linux lenny 5.0)

Lenny teraz obsahuje nástroje na zostavenie Emdebian, ktorý umožňuje krížové zostavenie a zmenšenie zdrojových balíkov Debianu tak, aby sa hodili na systémy ARM.

Samotná distribúcia Emdebian 1.0 obsahuje predzostavené balíky ARM postačujúce na vytvorenie koreňových súborových systémov, ktoré je možné prispôsobiť pre konkrétne stroje a varianty strojov. Jadrá a moduly jadra je potrebné poskytnúť samostatne. Podpora pre armel a i386 je vo fáze vývoja. Ďalšie informácie nájdete na webstránke Emdebian.

2.5. Podpora netbookov

Debian teraz podporuje netbooky ako Asus Eee PC. V prípade Eee PC sa pozrite na eeepc-acpi-scripts. Debian tiež obsahuje nové pracovné prostredie Lightweight X11 Desktop Environment, lxde, ktoré je vhodné pre netbooky a iné počítače s relatívne nízkym výkonom.

2.6. Java je teraz v Debiane

OpenJDK Java Runtime Environment openjdk-6-jre a Development Kit openjdk-6-jdk, potrebné na spúšťanie javovských Webstart programov a programov s grafickým používateľským rozhraním, sú teraz v Debiane. Balíky sú zostavené pomocou podpory pre zostavenie IcedTea a záplat z projektu IcedTea.[1] S niektorými modulmi z GNOME 2.20.