Index

P

packages
apache, Föråldrade paket
apache2, Föråldrade paket
apache2-suexec, Uppgradera apache2
apt, Bidra med uppgraderingsrapporter, Förbered källor för APT, Lägg till APT-källor på Internet, Lägg till APT-källor för en lokal spegelserver, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen, Uppgradera apt och/eller aptitude först, Använda aptitudes lista över automatiskt installerade paket i apt
Apt, Förbered källor för APT
aptitude, Pakethantering, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen, Uppgradera apt och/eller aptitude först, Använda aptitudes lista över automatiskt installerade paket i apt
Aptitude, Använda aptitudes lista över automatiskt installerade paket i apt
base-config, Minimal systemuppgradering
bind, Föråldrade paket
bind9, Föråldrade paket
dblatex, Källor för det här dokumentet
debian-goodies, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
doc-debian, Rapportera fel
docbook-xsl, Källor för det här dokumentet
eeepc-acpi-scripts, Netbook-stöd
emacs22, Inget stöd för Unicode i emacs21*
emacs22-gtk, Inget stöd för Unicode i emacs21*
emacs22-nox, Inget stöd för Unicode i emacs21*
exim, Föråldrade paket
exim4, Föråldrade paket
firefox, Säkerhetsstatus för Mozillaprodukter
glibc, Kontrollera att du har korrekt kärna
grub, Automatisk avstängning slutar fungera
hotplug, Minimal systemuppgradering
iceape, Säkerhetsstatus för Mozillaprodukter
icedove, Säkerhetsstatus för Mozillaprodukter
icedoveicedove, Vad är nytt i distributionen?
iceowl, Säkerhetsstatus för Mozillaprodukter
iceweasel, Säkerhetsstatus för Mozillaprodukter
iceweaseliceweasel, Vad är nytt i distributionen?
initramfs-tools, Felsökningsskal under uppstart med hjälp av initrd, Uppgradering av kärna och relaterade paket, Ny ordning för enhetsnumrering, Tidsproblem vid uppstart
kernel-package, Installera metapaketet för kärnan
libc6, Uppgradera apt och/eller aptitude först
lilo, Kör lilo igen, Automatisk avstängning slutar fungera
linux-image-*, Uppgradering av kärna och relaterade paket
linux-image-2.6-686, Installera metapaketet för kärnan
localepurge, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
locales, Uppgradera apt och/eller aptitude först
lxde, Netbook-stöd
mount, NFS-monteringar hanteras av nfs-common
netkit-inetd, Minimal systemuppgradering
network-manager, NIS och nätverkshanteraren
nfs-common, NFS-monteringar hanteras av nfs-common
nis, NIS och nätverkshanteraren
ocsinventory-server, Security status of OCS Inventory and SQL-Ledger
php4, Föråldrade paket
php5, Föråldrade paket
popularity-contest, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
postgresql-7.4, Föråldrade paket
postgresql-8.1, Föråldrade paket
python2.3, Minimal systemuppgradering
release-notes, Rapportera fel i det här dokumentet
rsyslog, Systemförbättringar
seamonkey, Säkerhetsstatus för Mozillaprodukter
sql-ledger, Security status of OCS Inventory and SQL-Ledger
squid, Vissa applikationer fungerar inte längre med kärna 2.4
sunbird, Säkerhetsstatus för Mozillaprodukter
sysklogd, Systemförbättringar
thunderbird, Säkerhetsstatus för Mozillaprodukter
udev, Uppgradering av kärna och relaterade paket, Ny ordning för enhetsnumrering, Tidsproblem vid uppstart, Problem med enheter på grund av udev, Asynkron initiering av nätverksinstallation kan orsaka oförutsett beteende
upgrade-reports, Bidra med uppgraderingsrapporter
util-linux, NFS-monteringar hanteras av nfs-common
wireless-tools, Problem med att använda WPA-säkrade trådlösa nätverk
wpasupplicant, Problem med att använda WPA-säkrade trådlösa nätverk
xfree86-common, Minimal systemuppgradering
xkb-data, Förändringar i rumänskt (ro) tangentbordsupplägg
xlibs, Minimal systemuppgradering
xmlroff, Källor för det här dokumentet
xserver-common, Minimal systemuppgradering
xsltproc, Källor för det här dokumentet
PHP, Vad är nytt i distributionen?
Pidgin, Vad är nytt i distributionen?
Postfix, Vad är nytt i distributionen?
PostgreSQL, Vad är nytt i distributionen?