Kapitola 3. Inštalačný systém

Obsah

3.1. Čo je nové v inštalačnom systéme?
3.1.1. Hlavné zmeny
3.1.2. Automatizovaná inštalácia

Debian Installer je oficiálny inštalačný systém Debianu. Ponúka rôzne spôsoby inštalácie. Metódy inštalácie dostupné pre váš systém závisia na architektúre, ktorú používate.

Obrazy inštalátora pre lenny nájdete spolu s Inštalačnou príručkou na webe Debianu.

Inštalačná príručka sa tiež nachádza na prvom CD/DVD oficiálnej sady CD/DVD Debianu na adrese:

/doc/install/manual/jazyk/index.html

Tiež si môžete pozrieť zoznam známych problémov s debian-installer - errata.

3.1. Čo je nové v inštalačnom systéme?

Debian Installer prešiel množstvom vývoja od svojho prvého oficiálneho vydania v Debian GNU/Linux 3.1 („sarge“), čo prinieslo zlepšenú poporu hardvéru aj niektoré vzrušujúce nové vlastnosti.

V týchto Poznámkach k vydaniu uvedieme iba hlavné zmeny inštalátora. Ak vás zaujíma podrobný prehľad zmien od etch, pozrite si prosím oznámenia o vydaní lenny beta a RC dostupné z histórie noviniek Debian Installer.

3.1.1. Hlavné zmeny

Podpora načítania firmvéru počas inštalácie

Teraz je možné načítať binárne súbory s firmvérom z prenosných nosičov ak sú externe poskytnuté na inštalačnom nosiči Debianu.

Podpora inštalácie z Microsoft Windows

Inštalačné nosiče teraz obsahujú aplikáciu, ktorá umožňuje pripraviť systém na inštaláciu Debianu z prostredia Microsoft Windows.

Podpora SATA RAID

Včasná aktualizácia balíkov s bezpečnostnými záplatami

Keď použijete inštalátor s fungujúcim pripojením k sieti, aktualizuje všetky balíky, ktoré boli od pôvodného vydania lenny aktualizované. Táto aktualizácia sa deje počas inštalačného kroku predtým, než sa nový systém zavedie.

To má za dôsledok, že nainštalovaný systém pravdepodobne obsahuje menej bezpečnostných zraniteľností, ktoré boli odhalené a opravené od vydania lenny a tiež skrátenú dobu inštalácie.

Podpora volatile

Inštalátor teraz dokáže voliteľne nastaviť inštalovaný systém tak, aby používal aktualizované balíky z volatile.debian.org. Tento archív obsahuje balíky, ktoré poskytujú údaje, ktoré je potrebné často aktualizovať ako definície časových pásiem, súbory so signatúrami antivírusov atď.

Nové porty

Architektúra armel je teraz podporovaná. Tiež sú poskytnuté hosťovské i386 Xen obrazy.

Podpora zariadení na hardvérovú syntézu reči

Inštalátor teraz podporuje niekoľko zariadení určených na hardvérovú syntézu reči, čo zlepšuje jeho prístupnosť zrakovo postihnutým používateľom.

Podpora volieb mount relatime

Inštalátor teraz dokáže nastaviť diskové oblasti so zapnutou voľbou relatime, čo umožňuje aktualizovať čas prístupu k adresárom a súborom iba ak bol predošlý čas prístupu skorší ako aktuálny čas zmeny.

Synchronizácia času pomocou NTP počas inštalácie

Hodiny počítača sa teraz aktualizujú s NTP servermi prostredníctvom siete počas inštalácie, takže nainštalovaný systém má okamžite presný čas.

Nové jazyky

Vďaka obrovskej snahe prekladateľov je teraz možné Debian inštalovať v 63 jazykoch (50 pomocou textového rozhrania inštalátora a 13 podporovaných iba v grafickom rozhraní). To je o päť jazykov viac ako vo vydaní etch. Jazyky pridané v tomto vydaní sú amharčina, maráthčina, írčina, severná saamčina a srbčina. Z dôvodu nedostatočnej aktualizácie prekladu bol v tomto vydaní jeden jazyk vypustený: estónčina. Ďalší jazyk, ktorý bol vypustený v etch bol znova aktivovaný: waleština.

Jazyky, ktoré je možné vybrať iba pomocou grafického inštalátora, pretože ich znakové sady nie je možné vykresliť v negrafickom prostredí, sú: amharčina, bengálčina, dzongkä, gudžarátčina, hindčina, gruzínčina, khmérčina, malajálamčina, maráthčina, nepálčina, pandžábčina, tamilčina a thajčina.

Zjednodušený výber krajiny

Zoznam s výberom krajiny je teraz zoskupený podľa kontinentov, čo umožňuje jednoduchší výber krajiny, keď si používateľ neželá zvoliť krajinu asociovanú so zvoleným jazykom.

3.1.2. Automatizovaná inštalácia

Niektoré zmeny spomenuté v predošlej sekcii tiež majú vplyv na podporu automatickej inštalácie na základe vopred zostavených konfiguračných súborov. To znamená, že ak máte existujúce vopred zostavené konfiguračné súbory, ktoré fungovali v inštalátore etch, nemôžete očakávať, že budú bezo zmien fungovať v novom inštalátore.

Inštalačná príručka obsahuje samostatnú aktualizovanú prílohu s rozsiahlou dokumentáciou týkajúcu sa vopred zostavenej konfigurácie.