Zoznam

P

packages
apache, Zastaralé balíky
apache2, Zastaralé balíky
apache2-suexec, Aktualizácia apache2
apt, Ako posielať správy o aktualizácii, Príprava zdrojov APT, Pridávanie internetových zdrojov APT, Pridanie zdrojov APT lokálneho zrkadla, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku, Najskôr aktualizujte apt a/alebo aptitude, Použitie zoznamu automaticky nainštalovaných balíkov aptitude v apt
aptitude, Správa balíkov, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku, Najskôr aktualizujte apt a/alebo aptitude, Použitie zoznamu automaticky nainštalovaných balíkov aptitude v apt
base-config, Minimálna aktualizácia systému
bind, Zastaralé balíky
bind9, Zastaralé balíky
dblatex, Zdroje tohto dokumentu
debian-goodies, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
doc-debian, Oznamovanie chýb
docbook-xsl, Zdroje tohto dokumentu
eeepc-acpi-scripts, Podpora netbookov
emacs22, emacs21* nemá predvolenú podporu Unicode
emacs22-gtk, emacs21* nemá predvolenú podporu Unicode
emacs22-nox, emacs21* nemá predvolenú podporu Unicode
exim, Zastaralé balíky
exim4, Zastaralé balíky
firefox, Bezpečnostný status produktov Mozilla
glibc, Uistite sa, že máte vhodné jadro
grub, Prestane fungovať automatické vypnutie
hotplug, Minimálna aktualizácia systému
iceape, Bezpečnostný status produktov Mozilla
icedove, Bezpečnostný status produktov Mozilla
icedoveicedove, Čo je nové v distribúcii?
iceowl, Bezpečnostný status produktov Mozilla
iceweasel, Bezpečnostný status produktov Mozilla
iceweaseliceweasel, Čo je nové v distribúcii?
initramfs-tools, Ladiaci shell počas štartu pomocou initrd, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov, Zmena poradia číslovania zariadení, Problémy s časovaním pri zavedení systému
kernel-package, Inštalácia metabalíka jadra
libc6, Najskôr aktualizujte apt a/alebo aptitude
lilo, Znova spustiť lilo, Prestane fungovať automatické vypnutie
linux-image-*, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
linux-image-2.6-686, Inštalácia metabalíka jadra
localepurge, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
locales, Najskôr aktualizujte apt a/alebo aptitude
lxde, Podpora netbookov
mount, Pripojené súborové systémy NFS teraz spravuje nfs-common
netkit-inetd, Minimálna aktualizácia systému
network-manager, NIS a Network Manager
nfs-common, Pripojené súborové systémy NFS teraz spravuje nfs-common
nis, NIS a Network Manager
ocsinventory-server, Security status of OCS Inventory and SQL-Ledger
php4, Zastaralé balíky
php5, Zastaralé balíky
popularity-contest, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
portmapper, Pripojené súborové systémy NFS teraz spravuje nfs-common
postgresql-7.4, Zastaralé balíky
postgresql-8.1, Zastaralé balíky
python2.3, Minimálna aktualizácia systému
release-notes, Ako oznamovať chyby v tomto dokumente
rsyslog, Vylepšenia systému
seamonkey, Bezpečnostný status produktov Mozilla
sql-ledger, Security status of OCS Inventory and SQL-Ledger
squid, Niektoré aplikácie už nemusia fungovať s jadrom radu 2.4
sunbird, Bezpečnostný status produktov Mozilla
sysklogd, Vylepšenia systému
thunderbird, Bezpečnostný status produktov Mozilla
udev, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov, Zmena poradia číslovania zariadení, Problémy s časovaním pri zavedení systému, Problémy so zariadeniami týkajúce sa udev, Asynchrónna inicializácia siete môže spôsobovať nepredvídateľné správanie
upgrade-reports, Ako posielať správy o aktualizácii
util-linux, Pripojené súborové systémy NFS teraz spravuje nfs-common
wireless-tools, Problémy pri používaní bezdrôtových sietí so zabezpečením WPA
wpasupplicant, Problémy pri používaní bezdrôtových sietí so zabezpečením WPA
xfree86-common, Minimálna aktualizácia systému
xkb-data, Zmena rumunského (ro) rozloženia klávesnice
xlibs, Minimálna aktualizácia systému
xmlroff, Zdroje tohto dokumentu
xserver-common, Minimálna aktualizácia systému
xsltproc, Zdroje tohto dokumentu
PHP, Čo je nové v distribúcii?
Pidgin, Čo je nové v distribúcii?
Postfix, Čo je nové v distribúcii?
PostgreSQL, Čo je nové v distribúcii?

V

virtualizácia, Zmeny v spôsobe balenia jadra
visually-impaired users, Hlavné zmeny