Debian GNU/Linux 5.0 -- Problemen Rapporteren

Met de Release Notes

Voor fouten in de Release Notes dient een bug te worden gerapporteerd tegen het pseudo-pakket release-notes. Discussie met betrekking tot dit document vindt plaats op de debian-doc mailinglijst op <debian-doc@lists.debian.org>. Als u opmerkingen heeft over het document waarvoor een probleemraport niet geeigend is, kunt u waarschijnlijk het beste een e-mail naar de mailinglijst sturen.

Met een installatie

Als u een probleem heeft met het installatiesysteem, rapporteer dan bugs tegen het installation-reports-pakket. Vul het formulier in om zeker te zijn dat u alle benodigde informatie verschaft.

Als u voorstellen of correcties voor de Installatiehandleiding heeft, moet u deze als bugs rapporteren tegen installation-guide, het bronpakket waarin die documentatie wordt beheerd.

Als u problemen heeft met het installatiesysteem die niet geschikt zijn voor een probleemrapport (b.v. als u niet zeker bent of het een bug is, het niet duidelijk is welk deel van het systeem het veroorzaakt, enz.), dan kunt u best een e-mail sturen naar de mailinglijst, <debian-boot@lists.debian.org>.

Met een opwaardering

Als u problemen ondervindt met het opwaarderen van uw systeem vanaf een eerdere release, rapporteer dan een bug tegen upgrade-reports, het pseudo-pakket dat wordt gebruikt om die informatie te volgen. Zie de Release Notes voor nadere informatie over het indienen van een rapport over een opwaardering.

Overige problemen

Als u problemen ondervindt met het systeem na installatie, probeer dan te traceren welk pakket ze veroorzaakt en rapporteer een bug tegen dat pakket.