Debian GNU/Linux 5.0 – Rapportera problem

I versionsfakta

Fel i versionsfakta bör rapporteras som ett fel mot pseudopaketet release-notes. Diskussioner om dokumentet samordnas på sändlistan debian-doc på <debian-doc@lists.debian.org>. Om du har frågor om dokumentet som inte är lämpliga för en felrapport bör du antagligen sända e-post till listan istället.

I installationen

Om du har ett problem med installationssystemet ber vi dig rapportera ett fel mot paketet installation-reports. Fyll i rapportmallen för att se till att du fått med all den information som behövs.

Om du har förslag eller rättningar för installationsguiden bör du sända in dessa som felrapporter mot installation-guide, vilket är det paket som har hand om dokumentet.

Om du har problem med installationssystemet som inte är lämpliga för en felrapport (t.ex om du inte är säker på om det verkligen är ett fel eller inte, eller om det är osäkert var felet ligger, osv.) är det troligen bäst att sända ett brev till sändlistan <debian-boot@lists.debian.org>.

Med en uppgradering

Om du har problem att uppgradera från en tidigare utgåva, rapportera ett fel mot paketet upgrade-reports, vilket är det pseudopaket som används för att spåra sådan information. För ytterligare information om hur du sänder in felrapporter, se versionsfakta.

Andra problem

Om du har problem med systemet efter installationen bör du försöka spåra upp i vilket paket felet uppstår och sända in en felrapport mot det paketet.