Phụ lục C. Lenny để tưởng nhớ tới Thiemo Seufer

Thiemo Seufer mất đi là một tổn thất lớn cho Dự án Debian. Thiemo chết vào ngày 26 tháng 12, năm 2008, do một tai nạn xe bi thảm.

Thiemo đã đóng góp cho Debian bằng nhiều cách khác nhau. Anh ấy đã duy trì vài gói phần mềm, và hỗ trợ chính các bản chuyển Debian sang kiến trúc MIPS. Anh ấy cũng đã tham gia nhóm hạt nhân Debian, cũng như nhóm Bản Cài Đặt Debian. Sự đóng góp của anh ấy cũng có tác động ở phía bên kia Dự án Debian: anh ấy đã giúp tạo bản chuyển MIPS của hạt nhân Linux, bản mô phỏng MIPS của QEMU, và quá nhiều dự án khác để liệt kê ở đây.

Chúng tôi nhớ sự cố gắng, sự miệt mài, kiến thức kỹ thuật rộng rãi và khả năng chia sẻ với người khác của Thiemo. Các sự đóng góp của anh ấy sẽ không bị quên. Thiemo đã đặt tiêu chuẩn làm việc cao cho các người tiếp sau.

Để kính trọng các sự đóng góp cho Debian của anh ấy, Dự án đề tặng bản phát hành Debian GNU/Linux 5.0 “Lenny” cho Thiemo Seufer.