Kapitola 4. Aktualizácie z predošlých vydaní

Obsah

4.1. Príprava na aktualizáciu
4.1.1. Zálohujte všetky dáta a konfiguračné údaje
4.1.2. Vopred informujte používateľov
4.1.3. Pripravte sa na obnovu
4.1.4. Pripravte bezpečné prostredie na aktualizáciu
4.2. Kontrola stavu systému
4.2.1. Skontrolujte operácie čakajúce na vykonanie v správcovi balíkov
4.2.2. Vypnite pripevňovanie balíkov APT
4.2.3. Skontrolujte stav balíkov
4.2.4. Sekcia proposed-updates
4.2.5. Neoficiálne zdroje a spätné porty
4.3. Manuálne odznačovanie balíkov
4.4. Príprava zdrojov APT
4.4.1. Pridávanie internetových zdrojov APT
4.4.2. Pridanie zdrojov APT lokálneho zrkadla
4.4.3. Pridanie zdroja APT z CD-ROM alebo DVD
4.5. Aktualizácia balíkov
4.5.1. Nahranie relácie príkazového riadka
4.5.2. Aktualizácia zoznamu balíkov
4.5.3. Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
4.5.4. Najskôr aktualizujte apt a/alebo aptitude
4.5.5. Použitie zoznamu automaticky nainštalovaných balíkov aptitude v apt
4.5.6. Minimálna aktualizácia systému
4.5.7. Aktualizácia zvyšku systému
4.5.8. Možné problémy počas aktualizácie
4.6. Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
4.6.1. Inštalácia metabalíka jadra
4.6.2. Zmena poradia číslovania zariadení
4.6.3. Problémy s časovaním pri zavedení systému
4.7. Čo urobiť pred reštartom sytému
4.7.1. Znova spustiť lilo
4.8. Zavedenie systému zastaví na hlásení Waiting for root file system
4.8.1. Ako sa vyhnúť problému pred aktualizáciou
4.8.2. Ako zotaviť systém z problému po aktualizácii
4.9. Príprava na ďalšie vydanie
4.10. Zastaralé balíky
4.10.1. Fiktívne balíky

4.1. Príprava na aktualizáciu

Odporúčame, aby ste si pred aktualizáciou prečítali aj informácie v časti Kapitola 5, Problémy vyskytujúce sa v lenny, ktorá pokrýva možné problémy nie priamo sa týkajúce procesu aktualizácie, ale o ktorých je dôležité vedieť predtým, než začnete.

4.1.1. Zálohujte všetky dáta a konfiguračné údaje

Dôrazne odporúčame, aby ste pred aktualizáciou systému vykonali úplnú zálohu alebo aspoň zálohovali všetky dáta a konfiguračné údaje, ktoré si nemôžete dovoliť stratiť. Aktualizačné nástroje a proces aktualizácie sú dosť spoľahlivé, ale chyba hardvéru uprostred aktualizácie môže spôsobiť ťažké poškodenie systému.

Hlavné veci, ktoré budete chcieť zálohovať sú obsah /etc, /var/lib/dpkg, /var/lib/aptitude/pkgstates a výstup dpkg --get-selections "*" (úvodzovky sú dôležité).

Samotný proces aktualizácie nemení nič v adresári /home. Ale niektoré aplikácie (napr. časti balíka Mozilla a pracovné prostredia GNOME a KDE) prepisujú existujúce nastavenia používateľa novými štandardnými hodnotami, keď používateľ prvýkrát spustí novú verziu aplikácie. Preventívne si môžete urobiť zálohu skrytých súborov a adresárov (súbory začínajúce bodkou) v domovských adresároch používateľov. Táto záloha môže pomôcť v obnovení alebo opätovnom vytvorení pôvodných nastavení. Tiež o tom možno budete chcieť informovať používateľov.

Všetky operácie inštalácie balíkov musíte spúšťať s oprávnením superpoužívateľa, takže sa buď prihláste ako root alebo použite príkaz su alebo sudo na získanie potrebných oprávnení.

Aktualizácia má niekoľko predpokladov. Pred jej vykonaním by ste mali skontrolovať, či sú splnené.

4.1.1.1. Uistite sa, že máte vhodné jadro

Verzia glibc v lenny nebude fungovať s jadrami staršími ako 2.6.8 na žiadnej architektúre a niektoré architektúry požadujú ešte vyššiu verziu. Dôrazne odporúčame aktualizovať a otestovať jadro etch verzie 2.6.18 alebo 2.6.24 alebo prispôsobené jadro aspoň verzie 2.6.18 predtým, než začnete s aktualizáciou.

4.1.2. Vopred informujte používateľov

Je rozumné informovať všetkých používateľov o plánovaných aktualizáciách, hoci používatelia pristupujúci k systému pomocou ssh pripojenia by si toho počas aktualizácie nemuseli mnoho všimnúť a mali by byť schopní pokračovať v práci.

Ak si želáte vykonať ďalšie opatrenia, pred aktualizáciou zálohujte alebo odpojte /home.

Pri aktualizácii na lenny budete pravdepodobne musieť vykonať aktualizáciu jadra, takže za bežných okolností sa bude vyžadovať reštart. To sa zvyčajne udeje po skončení aktualizácie.

4.1.3. Pripravte sa na obnovu

Z dôvodu množstva zmien v jadre medzi etch a lenny v oblasti ovládačov, zisťovania hardvéru, pomenovania a číslovania súborov zariadení existuje reálne riziko, že po reštartovaní systému môžete naraziť na problémy. Množstvo potenciálnych problémov je zdokumentovaných v tejto a ďalšej kapitole týchto Poznámok k vydaniu.

Z toho dôvodu sa uistite, že budete schopní obnoviť systém v prípade, že sa mu nepodarí znova naštartovať alebo, v prípade systémov spravovaných na diaľku, aktivovať fungujúce sieťové pripojenie.

Ak vykonávate vzdialenú aktualizáciu prostredníctvom ssh spojenia, dôrazne odporúčame, aby ste vykonali nutné opatrenia, aby ste mali prístup k serveru prostredníctvom vzdialeného sériového terminálu. Existuje totiž možnosť, že po aktualizácii jadra a reštartovaní budú niektoré zariadenia premenované (ako popisuje Oddiel 4.6.2, “Zmena poradia číslovania zariadení” ) a že budete musieť opraviť konfiguráciu systému z lokálnej konzoly. Tiež v prípade, že sa systém náhodou uprostred aktualizácie reštartuje, existuje možnosť, že budete musieť opraviť konfiguráciu systému z lokálnej konzoly.

Najzjavnejšia vec, ktorú by ste mali skúsiť ako prvú, je reštartovať so svojim pôvodným jadrom. To však nemusí zaručene fungovať z rozličných dôvodov zdokumentovaných inde v tomto dokumente.

Ak sa to nepodarí, budete potrebovať iný spôsob ako naštartovať váš systém, aby ste k nemu získali prístup a mohli ho opraviť. Jednou z volieb je použiť špeciálny záchranný obraz alebo linuxové live CD. Po naštartovaní systému z neho by ste mali byť schopní pripojiť svoj koreňový súborový systém, vykonať doňho chroot a opraviť problém.

Ďalšou voľbou, ktorú by sme radi odporučili je použitie záchranného režimu inštalátora Debianu lenny. Výhodou použitia inštalátora je, že si môžete vybrať medzi jeho mnohými spôsobmi inštalácie taký, ktorý sa najviac hodí vašej situácii. Viac informácií nájdete v kapitole 8 Inštalačnej príručky „Obnova pokazeného systému“ a v Debian Installer FAQ.

4.1.3.1. Ladiaci shell počas štartu pomocou initrd

initramfs-tools obsahujú ladiaci shell[2] v initrds, ktorý generujú. Ak napríklad initrd nie je schopný pripojiť váš koreňový súborový systém, dostanete sa do tohto ladiaceho shellu, ktorý má základné príkazy na to, aby vám pomohol vystopovať problém a prípadne ho opraviť.

Základné veci, ktoré by ste mali skontrolovať: prítomnosť správnych súborov zariadení v /dev; aké moduly sú načítané (cat /proc/modules); chyby pri načítaní ovládačov vo výstupe dmesg. Výstup príkazu dmesg vám tiež ukáže ktoré súbory zariadení boli pridelené ktorým diskom; mali by ste si to overiť porovnaním s výstupom echo $ROOT, aby ste sa uistili, že koreňový systém je na zariadení, na ktorom ho očakávate.

Ak sa vám podarí opraviť problém, napísaním exit opustíte ladiaci shell a proces zavádzania bude pokračovať od bodu, kde bol prerušený. Samozrejme budete tiež musieť opraviť podstatu problému a znova vytvoriť initrd, aby nasledujúci štart už nezlyhal.

4.1.4. Pripravte bezpečné prostredie na aktualizáciu

Aktualizáciu distribúcie by ste mali vykonávať buď lokálne z textovej virtuálnej konzoly (alebo z priamo pripojeného sériového terminálu) alebo vzdialene pomocou ssh spojenia.

Ako ďalšiu bezpečnostnú poistku pri vzdialenej aktualizácii odporúčame, aby ste spúšťali proces aktualizácie vo virtuálnej konzole programu screen, ktorý vám umožní bezpečné znovupripojenie a zabezpečí, že sa proces aktualizácie nepreruší ani v prípade zlyhania vzdialeného spojenia.

[Dôležité]Dôležité

Nemali by ste vykonávať aktualizáciu pomocou príkazov telnet, rlogin, rsh ani z relácie X, ktorú spravuje xdm, gdm či kdm atď na stroji, ktorý aktualizujete. To je z dôvodu, že každá z týchto služieb môže byť počas aktualizácie prerušená, čo môže mať za následok neprístupný systém, ktorý je iba spolovice aktualizovaný.

4.2. Kontrola stavu systému

Proces aktualizácie popísaný v tejto kapitole bol navrhnutý na aktualizácie z “čistého” systému etch bez balíkov tretích strán. Ak chcete dosiahnuť čo najväčšiu spoľahlivosť procesu aktualizácie, budete zrejme chcieť odstrániť zo svojho systému pred začatím aktualizácie balíky tretích strán.

Tento postup tiež predpokladá, že váš systém bol aktualizovaný na najnovší point release etch. Ak ste tak nespravili alebo si nie ste istý, riaďte sa inštrukciami v časti Oddiel A.1, “Ako aktualizovať váš systém etch”.

4.2.1. Skontrolujte operácie čakajúce na vykonanie v správcovi balíkov

V niektorých prípadoch použitie apt-get na inštaláciu balíkov namiesto aptitude môže spôsobiť, že aptitude bude považovať balík za “nepoužitý” a naplánuje jeho odstránenie. Vo všeobecnosti by ste sa mali uistiť, že systém je celkom aktualizovaný a “čistý” predtým, než budete pokračovať v aktualizácii.

Z tohto dôvodu by ste mali skontrolovať, či sa nečaká na nejaké operácie v správcovi balíkov aptitude. Ak je naplánované odstránenie alebo aktualizácia balíka v správcovi balíkov, môže to mať negatívny vplyv na aktualizáciu. Náprava tohto problému je možná iba v prípade, že váš sources.list ešte stále obsahuje etch; a nie stable či lenny; pozri Oddiel A.2, “Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov”.

Aby ste mohli vykonať túto kontrolu, budete musieť spustiť aptitude vo “vizuálnom režime” a stlačiť tlačidlo g (“Go”). Ak sa zobrazia nejaké operácie, mali by ste ich skontrolovať a napraviť ich alebo vykonať navrhované operácie. Ak nie sú navrhované žiadne operácie, zobrazí sa vám správa “Žiadne balíky nie sú označené na inštaláciu, aktualizáciu alebo odstránenie”.

4.2.2. Vypnite pripevňovanie balíkov APT

Ak ste nastavili APT, aby pripevňoval určité balíky z distribúcie inej ako stable (napr. z testing), je možné, že budete musieť zmeniť svoje nastavenie pripevňovania APT (ukladá sa v /etc/apt/preferences), aby umožnilo aktualizáciu balíkov na verzie z nového stabilného vydania. Ďalšie informácie o pripevňovaní APT nájdete v apt_preferences(5).

4.2.3. Skontrolujte stav balíkov

Bez ohľadu na použitú metódu aktualizácie sa odporúča, aby ste najskôr skontrolovali stav všetkých balíkov a overili, že sú v stave, aby sa dali aktualizovať. Nasledovný príkaz zobrazí všetky balíky, ktoré sú v stave „napoly inštalovaný“ alebo „konfigurácia zlyhala“ a všetky ostatné s chybovým stavom.

# dpkg --audit

Môžete tiež skontrolovať stav všetkých balíkov na vašom systéme pomocou dselect, aptitude alebo pomocou príkazov ako

# dpkg -l | pager

alebo

# dpkg --get-selections "*" > ~/curr-pkgs.txt

Je žiaduce odstrániť pred aktualiáciou podržania. Ak je podržaný niektorý z dôležitých balíkov, ktoré sa majú aktualizovať, aktualizácia zlyhá.

Pamätajte, že aptitude používa odlišný spôsob registrácie balíkov, ktoré sú podržané ako apt-get a dselect. Podržané balíky aptitude zistíte pomocou

# aptitude search "~ahold" | grep "^.h"

Ak chcete skontrolovať, ktoré balíky ste mali podržané pomocou apt-get, mali by ste použiť

# dpkg --get-selections | grep hold

Ak ste zmenili alebo prekompilovali balík lokálne a nepremenovali ste ho alebo ste dali do verzie epochu, musíte ho podržať, aby sa neaktualizoval.

Stav balíka “podržať” v aptitude je možné zmeniť pomocou:

# aptitude hold názov_balíka

Stav balíka “podržať” zrušíte nahradením príkazu hold príkazom unhold.

Ak je niečo, čo potrebujete opraviť, je najlepšie sa ubezpečiť, že váš sources.list stále odkazuje na etch ako vysvetľuje Oddiel A.2, “Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov”.

4.2.4. Sekcia proposed-updates

Ak ste vo svojom súbore /etc/apt/sources.list uviedli sekciu proposed-updates, mali by ste ju z neho odstrániť predtým, než sa pokúsite o aktualizáciu, aby ste predišli možným konfliktom.

4.2.5. Neoficiálne zdroje a spätné porty

Ak váš systém obsahuje nejaké balíky, ktoré nie sú súčasťou Debianu, mali by ste si byť vedomí, že môžu byť počas aktualizácie odstránené z dôvodu konfliktných závislostí. Ak boli takéto balíky nainštalované z ďalšieho archívu balíkov pridaného do vášho /etc/apt/sources.list, mali by ste tiež skontrolovať, či daný archív neobsahuje aj balíky skompilované pre lenny a zmeniť podľa toho príslušný riadok vtedy, keď budete meniť riadky archívov Debianu.

Niektorí používatelia môžu používať neoficiálne spätne portované “novšie” verzie balíkov, ktoré v Debiane nainštalované na ich systéme etch. Také balíky pravdepodobne spôsobia problémy počas aktualizácie, pretože môžu mať konfliktné súbory[3]. Oddiel 4.5.8, “Možné problémy počas aktualizácie” Obsahuje informácie o tom ako sa vyrovnať s konfliktami ak nastanú.

4.2.5.1. Použitie balíkov z backports.org

backports.org je polooficiálny archív, ktorý poskytujú vývojári Debianu, poskytujúci novšie balíky pre stabilnú distribúciu založené na znovuzostavení balíkov zo zdroja “testing”.

Archív backports.org obsahuje prevažne balíky z “testing”, ale so zníženým číslom verzie, preto je zachovaná aktualizačná cesta zo spätných portov etch na lenny. Existuje však niekoľko spätných portov, ktoré pochádzajú z unstable (bezpečnostné aktualizácie a nasledovné výnimky: Firefox, jadro Linuxu, OpenOffice.org a X.Org).

Ak nepoužívate žiadnu z týchto výnimiek, môžete bezpečne aktualizovať na lenny. Ak používate aspoň jednu z týchto výnimiek, nastavte Pin-Priority (pozri apt_preferences(5)) dočasne na 1001 pre všetky balíky z lenny a mali by ste byť schopný vykonať aj bezpečný dist-upgrade.

4.3. Manuálne odznačovanie balíkov

Ak chcete zabrániť aptitude odstrániť niektoré balíky, ktoré sa do systému dostali z dôvodu závislostí, musíte manuálne zrušiť ich označenie auto. Sem patrí OpenOffice a Vim pri inštaláciách s pracovným prostredím:

# aptitude unmarkauto openoffice.org vim

A obrazu jadra radu 2.6 ak ste ich nainštalovali pomocou metabalíka jadra:

# aptitude unmarkauto $(dpkg-query -W 'linux-image-2.6.*' | cut -f1)
[Poznámka]Poznámka

Ktoré balíky sú označené ako auto v aptitude môžete skontrolovať príkazom:

# aptitude search '~i~M'

4.4. Príprava zdrojov APT

Pred začatím aktualizácie musíte nastaviť konfiguračný súbor apt pre zoznamy balíkov, /etc/apt/sources.list.

apt vezme do úvahy všetky balíky, ktoré nájde prostredníctvom riadka “deb” a nainštaluje balík s najvyšším číslom verzie, pričom uprednostní prvé z uvedených riadkov (preto v prípade viacerých zrkadiel zvyčajne najprv uvediete lokálny pevný disk, potom CD-ROM a potom HTTP/FTP zrkadlá).

[Tip]Tip

Možno budete musieť pridať výnimku kontroly GPG pre DVD a CD-ROM. Do súboru /etc/apt/apt.conf pridajte nasledovný riadok ak sa už nenachádza v /etc/apt/apt.conf.d/00trustcdrom:

APT::Authentication::TrustCDROM "true";

Toto však nefunguje v prípade obrazov DVD/CD-ROM.

Na vydanie je často možné odkazovať jednak prostredníctvom jeho kódového označenia (napr. etch, lenny) a jednak jeho stavom (i.e. oldstable, stable, testing, unstable). Tým, že odkazujete na vydanie jeho kódovým označením má tú výhodu, že vás nikdy neprekvapí nové vydanie a preto je to tu popísaný postup. To samozrejme tiež znamená, že budete musieť sledovať oznámenia o novom vydaní sami. Ak použijete namiesto kódového označenia stav, po vydaní uvidíte iba veľké množstvo aktualizácií balíkov.

4.4.1. Pridávanie internetových zdrojov APT

Štandardné nastavenie je inštalovať z hlavných internetových serverov Debianu, ale možno to budete chcieť zmeniť v súbore /etc/apt/sources.list, aby sa použili iné zrkadlá, prednostne tie, ktoré sú k vám najbližšie (z hľadiska siete).

Adresy HTTP a FTP zrkadiel Debianu nájdete na http://www.debian.org/distrib/ftplist (pozri časť “zoznam zrkadiel Debianu”). HTTP zrkadlá sú vo všeobecnosti rýchlejšie ako FTP zrkadlá.

Napríkad predpokladajme, že vaše najbližšie zrkadlo Debianu je http://mirrors.kernel.org. Keď sa na toto zrkadlo pozriete svojim webovým prehliadačom, všimnete si, že adresáre sú organizované nasledovne:

http://mirrors.kernel.org/debian/dists/lenny/main/binary-s390/...
http://mirrors.kernel.org/debian/dists/lenny/contrib/binary-s390/...

Ak chcete toto zrkadlo použiť v systéme apt, pridáte do sources.list nasledovný riadok:

deb http://mirrors.kernel.org/debian lenny main contrib

Všimnite si, že “dists” sa pridáva implicitne a argumenty za názvom vydania sa použijú na doplnenie cesty o viaceré adresáre.

Po pridaní vašich nových zdrojov zrušte pôvodné riadky “deb” v sources.list tým, že pred ne pridáte znak mriežky (#).

4.4.2. Pridanie zdrojov APT lokálneho zrkadla

Namiesto použitia HTTP či FTP zrkadiel balíkov môžete nastaviť v /etc/apt/sources.list, aby sa používalo zrkadlo na lokálnom pevnom disku (prípadne pripojené prostredníctvom NFS).

Napríklad ak máte zrkadlo balíkov vo /var/ftp/debian/ a adresárová štruktúra je nasledovná:

/var/ftp/debian/dists/lenny/main/binary-s390/...
/var/ftp/debian/dists/lenny/contrib/binary-s390/...

Pridaním nasledovného riadka do súboru sources.list ho môžete použiť v systéme apt:

deb file:/var/ftp/debian lenny main contrib

Všimnite si, že “dists” sa pridáva implicitne a argumenty za názvom vydania sa použijú na doplnenie cesty o viaceré adresáre.

Po pridaní vašich nových zdrojov zrušte pôvodné riadky “deb” v sources.list tým, že pred ne pridáte znak mriežky (#).

4.4.3. Pridanie zdroja APT z CD-ROM alebo DVD

Ak chcete použiť výlučne CD, zakomentujte existujúce “deb” riadky v súbore /etc/apt/sources.list tak, že pred ne napíšete znak mriežky (#).

Uistite sa, že sa v súbore /etc/fstab nachádza riadok, ktorý umožňuje pripojiť vašu mechaniku CD-ROM na prípojný bod /cdrom (apt-cdrom vyžaduje presne prípojný bod /cdrom). Napríklad ak je vaša mechanika CD-ROM /dev/hdc, /etc/fstab by mal obsahovať takýto riadok:

/dev/hdc /cdrom auto defaults,noauto,ro 0 0

Pamätajte, že medzi slovami defaults,noauto,ro v štvrtom poli nesmú byť žiadne medzery.

Overte, že to funguje tak, že vložíte CD a skúsite spustiť

# mount /cdrom  # pripojiť CD na prípojný bod
# ls -alF /cdrom # toto by malo zobraziť obsah koreňového adresára CD
# umount /cdrom  # odpojiť CD

Potom spustite:

# apt-cdrom add

pre každé binárne CD Debianu, ktoré máte, čím sa pridajú údaje o každom CD do databázy APT.

4.5. Aktualizácia balíkov

Odporúčaný spôsob aktualizácie z predošlých vydaní Debianu je použiť nástroj na správu balíkov aptitude. Tento program rozhoduje o inštaláciách balíkov bezpečnejšie ako príkaz apt-get.

Nezabudnite pripojiť všetky potrebné diskové oblasti (predovšetkým koreňovú oblasť a oblasť obsahujúcu /usr) na zápis pomocou príkazu ako:

# mount -o remount,rw /bod_pripojenia

Potom by ste mali dvakrát skontrolovať, že všetky riadky APT (v súbore /etc/apt/sources.list) odkazujú buď na “lenny” alebo na “stable”. Nemali by zostať žiadne riadky odkazujúce na etch.

[Poznámka]Poznámka

Riadky týkajúce sa CD-ROM budú často odkazovať na “unstable”; hoci to môže byť mätúce, je to v poriadku a nemali by ste to meniť.

4.5.1. Nahranie relácie príkazového riadka

Dôrazne sa odporúča použiť program /usr/bin/script na zaznamenanie priebehu relácie aktualizácie. Ak sa potom vyskytne problém, budete mať záznam toho, čo sa stalo a ak to bude potrebné budete schopní poskytnúť presné informácie pri hlásení chyby. Zaznamenávanie spustíte príkazom:

# script -t 2>~/upgrade-lenny.time -a ~/upgrade-lenny.script

alebo podobným. Neukladajte súbor so záznamom do odkladacieho adresára ako /tmp či /var/tmp (súbory v týchto adresároch môžu byť počas aktualizácie alebo akéhokoľvek reštartu zmazané).

Záznam vám tiež umožní skontrolovať informácie, ktoré sa posunuli mimo obrazovky. Stačí prepnúť na druhý virtuálny terminál (pomocou Alt+F2) a po prihlásení použiť less -R ~root/upgrade-lenny.script na zobrazenie súboru.

Po dokončení aktualizácie môžete zastaviť script napísaním exit na príkazovom riadku.

Ak ste použili voľbu -t príkazu script, môžete použiť program scriptreplay na opätovné prehranie celej relácie:

# scriptreplay ~/upgrade-lenny.time ~/upgrade-lenny.script

4.5.2. Aktualizácia zoznamu balíkov

Najprv je potrebné stiahnuť zoznam dostupných balíkov nového vydania. To spravíte príkazom:

# aptitude update

Keď tento príkaz spustíte prvýkrát po pridaní nových zdrojov, môže vypísať nejaké upozornenia týkajúce sa dostupnosti zdrojov. Tieto upozornenia sú neškodné a nezobrazia sa pri ďalšom spustení príkazu.

4.5.3. Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku

Pred aktualizáciou systému sa musíte uistiť, že máte dostatok miesta na disku než začnete plnú aktualizáciu systému ako ju popisuje Oddiel 4.5.7, “Aktualizácia zvyšku systému”. Všetky balíky potrebné na inštaláciu sa najprv stiahnu zo siete a uložia do adresára /var/cache/apt/archives (a počas sťahovania do podadresára partial/), takže sa musíte uistiť, že máte na oblasti, ktorá obsahuje /var/ dostatok miesta na stiahnutie balíkov, ktoré sa budú inštalovať. Po stiahnutí pravdepodobne bude potrebné ďalšie miesto na disku v iných oblastiach na inštaláciu aktualizovaných balíkov (ktoré môžu obsahovať väčšie binárne súbory alebo viac dát) ako aj nových balíkov, ktoré sa stiahnu počas aktualizácie. Ak váš systém nebude mať dostatočné miesto na disku, môžete skončiť s neúplnou aktualizáciou, z čoho môže byť ťažké systém zotaviť.

aptitude aj apt vám dokážu zobraziť podrobné informácie o mieste na disku potrebnom na inštaláciu. Pred vykonaním aktualizácie môžete tento odhad zobraziť príkazom:

# aptitude -y -s -f --with-recommends dist-upgrade
[ ... ]
XXX balíkov aktualizovaných, XXX nových nainštalovaných, XXX na odstránenie a XXX neaktualizovaných.
Treba stiahnuť xx.xMB/yyyMB archívov. Po rozbalení sa použije AAAMB.
Teoreticky stiahne/nainštaluje/odstráni balíky.
[Poznámka]Poznámka

Spustenie tohto príkazu na začiatku aktualizácie môže zobraziť chybovú správu z dôvodov popísaných v ďalších častiach. V takom prípade budete musieť počkať, kým sa vykoná minimálna aktuallizácia systému podľa Oddiel 4.5.6, “Minimálna aktualizácia systému” a aktualizácia jadra podľa Oddiel 4.1.1.1, “Uistite sa, že máte vhodné jadro” pred spustením tohto príkazu na odhad miesta na disku.

Ak nemáte na aktualizáciu dostatok miesta na disku, vopred uvoľnite miesto na disku. Môžete:

 • Odstrániť balíky, ktoré boli doteraz stiahnuté na inštaláciu (v adresári /var/cache/apt/archives). Vyčistenie vyrovnávacej pamäte balíkov príkazom apt-get clean alebo aptitude clean odstráni doteraz stiahnuté súbory balíkov.

 • Odstráňte zabudnuté balíky. Ak máte nainštalovaný balík popularity-contest, môžete použiť príkaz popcon-largest-unused na vypísanie balíkov, ktoré nepoužívate, ktoré zaberajú na systéme najviac miesta. Tiež môžete použiť deborphan alebo debfoster na nájdenie zastaralých balíkov (pozri Oddiel 4.10, “Zastaralé balíky” ). Namiesto toho môžete spustiť aptitude vo “vizuálnom režime” a nájsť zastarané balíky v “Zastarané a lokálne vytvorené balíky”.

 • Odstráňte balíky, ktoré zaberajú príliš mnoho miesta a momentálne ich nepotrebujete (po aktualizácii ich môžete znova nainštalovať). Balíky, ktoré zaberajú najviac miesta môžete vypísať pomocou dpigs (dostupné v balíku debian-goodies) alebo wajig (príkazom wajig size).

  Môžete si pozrieť zoznam balíkov, ktoré zaberajú najviac miesta na disku pomocou aptitude. Spustite aptitude vo vizuálnom režime, vyberte PohľadyNový Plochý Zoznam Balíkov (táto položka bude dostupná iba po verzii etch), stlačte l a zadajte ~i, stlačte S a zadajte ~installsize a to vám vypíše pekný zoznam. Keď to spravíte po aktualizácii aptitude, mali by ste k tejto vlastnosti mať prístup.

 • Odstráňte preklady a lokalizačné súbory zo systému ak nie sú potrebné. Možete nainštalovať balík localepurge a nastaviť ho, aby ponechal na systéme iba niekoľko vybraných locales. Tým sa zníži využité miesto na disku, ktoré zaberá /usr/share/locale.

 • Dočasne presunúť na iný systém alebo natrvalo odstrániť systémové záznamy nachádzajúce sa vo /var/log/.

 • Použiť dočasný adresár /var/cache/apt/archives: Môžete použiť dočasný adresár pre vyrovnávaciu pamäť na inom súborovom systéme (USB pamäť, dočasný pevný disk, už používaný súborový systém, ...)

  [Poznámka]Poznámka

  Nepoužívajte prípojný bod NFS, pretože sieťové pripojenie sa môže počas aktualizácie prerušiť.

  Napríklad ak máte USB pamäť pripojenú na /media/usbkey:

  1. odstráňte balíky, ktoré boli doteraz stiahnuté na inštaláciu:

   # apt-get clean

  2. skopírujte adresár /var/cache/apt/archives na USB pamäť:

   # cp -ax /var/cache/apt/archives /media/usbkey/

  3. pripojte dočasný adresár vyrovnávacej pamäte balíkov na aktuálny:

   # mount --bind /media/usbkey/archives /var/cache/apt/archives

  4. po aktualizácii obnovte pôvodný adresár /var/cache/apt/archives:

   # umount /media/usbkey/archives

  5. odstráňte zostávajúce /media/usbkey/archives.

  Dočasný adresár vyrovnávacej pamäte balíkov môžete vytvoriť na ľubovoľnom pripojenom súborovom systéme.

Pamätajte, že aby ste mohli bezpečne odstrániť balíky, mali by ste svoj sources.list upraviť späť na etch ako popisuje Oddiel A.2, “Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov”.

4.5.4. Najskôr aktualizujte apt a/alebo aptitude

Several bug reports have shown that the versions of the aptitude and apt packages in etch are often unable to handle the upgrade to lenny. In lenny, apt is better at dealing with complex chains of packages requiring immediate configuration and aptitude is smarter at searching for solutions to satisfy the dependencies. These two features are heavily involved during the dist-upgrade to lenny, so it is necessary to upgrade these two packages before upgrading anything else.

The following command will upgrade both aptitude and apt:

# aptitude install aptitude apt dpkg

This step will also automatically upgrade libc6 and locales. At this point, some running services will be restarted, including xdm, gdm and kdm. As a consequence, local X11 sessions might be disconnected.

[Poznámka]Upgrading with apt

Please note that using apt-get is not recommended for the upgrade from etch to lenny. If you do not have aptitude installed you are recommended to install it first.

If you want to perform the upgrade with apt or if the upgrade with aptitude failed and you want to try the upgrade with apt' dependency chain resolution algorithm, you should run:

# apt-get install apt

Note that you will have to adapt other aptitude commands to use apt-get instead.

4.5.5. Použitie zoznamu automaticky nainštalovaných balíkov aptitude v apt

aptitude udržiava zoznam balíkov, ktoré boli nainštalované automaticky (napríklad ako závislosti iného balíka). V lenny má teraz túto vlastnosť aj apt.

Po prvom spustení verzie lenny nástroja aptitude sa načíta jeho zoznam automaticky nainštalovaných balíkov a prevedie sa na použitie s verziou lenny nástroja apt. Ak máte nainštalovaný balík aptitude mali by ste spustiť aspoň raz príkaz aptitude, aby sa vykonala konverzia. Môžete to spraviť napríklad hľadaním neexistujúceho balíka:

# aptitude search "?false"

4.5.6. Minimálna aktualizácia systému

Z dôvodov určitých nutných konfliktov balíkov medzi etch a lenny priame spustenie aptitude dist-upgrade často odstráni veľké množstvo balíkov, ktoré si chcete ponechať. Preto odporúčame dvojfázový proces aktualizácie. V prvej fáze minimálnu aktualizáciu, aby sa vyriešili tieto konflikty a následne úplný dist-upgrade.

Najprv spustite:

# aptitude safe-upgrade

Toto aktualizuje tie balíky, ktoré je možné aktualizovať bez nutnosti odstránenia alebo inštalácie iných balíkov.

Ďalší krok sa bude líšiť v závislosti na množine balíkov, ktoré máte nainštalované. Tieto poznámky k vydaniu poskytujú všeobecné rady o metóde, ktorú by ste mali zvoliť, ale ak máte pochybnosti, odporúčame aby ste preskúmali odstránenie ktorých balíkov je navrhnuté v každej z metód.

Niektoré bežné balíky, ktorých odstránenie sa očakáva, sú base-config, hotplug, xlibs, netkit-inetd, python2.3, xfree86-common a xserver-common. Ďalšie informácie o balíkoch zastaralých v lenny nájdete v Oddiel 4.10, “Zastaralé balíky”.

4.5.7. Aktualizácia zvyšku systému

Teraz môžete pokračovať v hlavnej časti aktualizácie. Spustite:

# aptitude dist-upgrade

Tým sa vykoná kompletná aktualizácia systému, t.j. nainštalujú sa najnovšie dostupné verzie všetkých balíkov a vyriešia sa všetky možné zmeny závislostí medzi balíkmi v rôznych vydaniach. Ak je to potrebné, nainštalujú sa niektoré nové balíky (zvyčajne nové verzie knižníc a premenované balíky) a odstránia sa všetky konfliktné zastaralé balíky.

Pri aktualizácii z diskov CD-ROM (alebo DVD) vás sytém požiada o vloženie niektorých konkrétnych CD niekoľkokrát počas aktualizácie. Je možné, že budete musieť vložiť rovnaké CD viac než raz; to je z dôvodu navzájom závisiacich balíkov, ktoré sa nachádzajú na rôznych CD.

Nové verzie momentálne nainštalovaných balíkov, ktoré nie je možné aktualizovať bez zmeny stavu inštalácie iného balíka budú ponechané v aktuálnej verzii (zobrazia sa ako “podržané”). To je možné vyriešiť buď pomocou aptitude tak, že zvolíte tieto balíky na inštaláciu alebo tak, že skúsite spustiť aptitude -f install balík.

4.5.8. Možné problémy počas aktualizácie

Ak nejaká operácia aptitude, apt-get alebo dpkg zlyhá s chybou

E: Dynamic MMap ran out of room

štandardné miesto vo vyrovnávacej pamäti nestačí. Môžete to vyriešiť buď tak, že odstránite riadky komentárov, ktoré nepotrebujete v /etc/apt/sources.list alebo zväčšením veľkosti vyrovnávacej pamäte. Veľkosť vyrovnávacej pamäte môžete zväčšiť nastavením APT::Cache-Limit v súbore /etc/apt/apt.conf. Nasledovný príkaz ju nastaví na veľkosť, ktorá by mala na aktualizáciu postačovať:

# echo 'APT::Cache-Limit "12500000";' >> /etc/apt/apt.conf

Tento príkaz predpokladá, že tento súbor túto premennú ešte neobsahuje!

Niekedy je potrebné zapnúť voľbu APT::Force-LoopBreak aby ste mohli dočasne odstrániť nevyhnutný (essential) balík z dôvodu cyklu konfliktov alebo predzávislostí. aptitude vás na to upozorní a zruší aktualizáciu. Môžete to obísť zadaním voľby -o APT::Force-LoopBreak=1 na príkazovom riadku aptitude.

Je možné, že štruktúra závislostí systému bude taká poškodená, že jej oprava bude vyžadovať manuálny zásah. To zvyčajne znamená použiť aptitude alebo

# dpkg --remove názov_balíka

odstrániť niektoré z konfliktných balíkov alebo

# aptitude -f install
# dpkg --configure --pending

V extrémnych prípadoch budete musieť vynútiť reinštaláciu príkazom typu

# dpkg --install /cesta/k/názov_balíka

Konflikty súborov by sa nemali vyskytnúť ak aktualizujete z “čistého” systému etch, ale môžu sa vyskytnúť ak máte nainštalované neoficiálne spätné porty (backports). Konflikt súborov sa prejaví nasledovnou chybou:

Rozbaľuje sa <package-foo> (z <package-foo-file>) ...
dpkg: chyba pri spracovávaní <package-foo> (--install):
 pokus o prepísanie „<some-file-name>“,
 ktorý je tiež v balíku <package-bar>
dpkg-deb: podproces paste ukončený signálom (Prerušená rúra)
 Počas spracovania sa vyskytli chyby::
 <package-foo>

Môžete sa pokúsiť vyriešiť konflikt súborov tým, že nasilu odstránite balík uvedený na poslednom riadku chybovej správy:

# dpkg -r --force-depends názov_balíka

Po tejto náprave by ste mali byť schopní pokračovať v aktualizácii zopakovaním doteraz popísaných príkazov aptitude.

Počas aktualizácie dostanete otázky týkajúce sa konfigurácie alebo rekonfigurácie niekoľkých balíkov. Po otázke, či nejaký súbor z adresára /etc/init.d alebo /etc/terminfo alebo /etc/manpath.config má byť nahradený verziou od správcu balíka je zvyčajne potrebné odpovedať „áno“, aby ste zaistili konzistenciu systému. Kedykoľvek môžete vrátiť staršie verzie, pretože sa uložia s príponou .dpkg-old.

Ak si nie ste istý, čo máte robiť, zapíšte si meno balíka alebo súboru a veci vyriešte neskôr. Ak chcete skontrolovať informácie, ktoré boli na obrazovke počas aktualizácie, môžete hľadať v súbore záznamu relácie.

4.6. Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov

Táto časť vysvetľuje ako aktualizovať vaše jadro a identifikuje možné problémy týkajúce sa tejto aktualizácie. Môžete buď nainštalovať jeden z balíkov linux-image-*, ktoré poskytuje Debian alebo skompilovať prispôsobené jadro zo zdrojových súborov.

Pamätajte, že veľa informácií v tejto časti je založených na predpoklade, že budete používať jedno z modulárnych jadier v Debiane spolu s initramfs-tools a udev. Ak sa rozhodnete použiť prispôsobené jadro, ktoré nevyžaduje initrd alebo použijete iný nástroj na tvorbu initrd, niektoré z týchto informácií sa vás nemusia týkať.

4.6.1. Inštalácia metabalíka jadra

Keď vykonáte dist-upgrade z etch na lenny, dôrazne sa odporúča, aby ste nainštalovali nový metabalík linux-image-2.6-*. Tento balík môže automaticky nainštalovať proces dist-upgrade. Či je nainštalovaný môžete overiť príkazom:

# dpkg -l "linux-image*" | grep ^ii

Ak nevidíte žiadny výstup, budete musieť nainštalovať nový balík linux-image ručne. Zoznam dostupných metabalíkov linux-image-2.6 uvidíte po spustení:

# apt-cache search linux-image-2.6- | grep -v transition

Ak si nie ste istý, ktorý z balíkov vybrať, spustite uname -r a hľadajte balík s podobným názvom. Napríklad ak vidíte 2.4.27-3-686, odporúča sa nainštalovať linux-image-2.6-686. (Všimnite si, že verzia k7 už neexistuje; ak momentálne používate verziu jadra k7, mali by ste namiesto nej nainštalovať verziu 686.) Tiež si možete pozrieť dlhý popis každého z balíkov príkazom apt-cache a zvoliť si ten najvyhovujúcejší. Napríklad:

# apt-cache show linux-image-2.6-686

Nainštalujete ho pomocou aptitude install. Po nainštalovaní jadra by ste mali pri najbližšej príležitosti reštartovať systém, čím získate výhody novej verzie jadra.

Pre tých dobrodružnejších existuje jednoduchý spôsob ako si skompilovať vlastné jadro Debianu. Nainštalujte nástroj kernel-package a prečítajte si dokumentáciu v /usr/share/doc/kernel-package.

Ak je to možné, je pre vás výhodné aktualizovať balík jadra oddelene od samotného hlavného dist-upgrade, pretože to znižuje pravdepodobnosť stavu systému, ktorý dočasne nemožno spustiť. Pamätajte, že toto by ste mali robiť iba po vykonaní minimálnej aktualizácie ako ju popisuje Oddiel 4.5.6, “Minimálna aktualizácia systému”.

4.6.2. Zmena poradia číslovania zariadení

lenny obsahuje robustnejší mechanizmus zisťovania hardvéru ako predošlé vydania. To však môže spôsobiť zmeny v poradí v akom sú zistené zariadenia vášho systému, čo ovplyvní poradie v akom sa pridelia zariadeniam názvy. Napríklad ak máte dve sieťové karty, ktoré používajú dva rôzne ovládače, zariadenia, na ktoré odkazujú názvy eth0 a eth1 sa môžu vymeniť. Pamätajte, že nový mechanizmus spôsobí aj to, že ak napr. vymeníte ethernetové karty v bežiacom systéme lenny, nový adaptér tiež dostane nový názov rozhrania.

Pri sieťových zariadeniach sa môžete vyhnúť tejto zmene poradia využitím pravidiel udev, konkrétne pomocou definícií v súbore /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules[4]. Namiesto toho môžete použiť nástroj ifrename, ktorý môže pri zavedení systému prideliť fyzickým zariadeniam konkrétne názvy. Ďalšie informácie poskytne ifrename(8) a iftab(5). Tieto dve alternatívy (udev a ifrename) by ste nemali používať súčasne.

Pri úložných zariadeniach sa môžete tejto zmene poradia vyhnúť použitím initramfs-tools a nastaviť ho, aby načítaval moduly úložných zariadení v rovnakom poradí ako sú načítané teraz. To môžete spraviť tak, že zistíte poradie, v akom boli moduly úložných zariadení na vašom systéme načítané z výstupu príkazu lsmod. lsmod uvádza moduly v opačnom poradí ako boli načítané, t.j. prvý modul v zozname bol načítaný ako posledný. Pamätajte, že toto bude fungovať iba pri zariadeniach, ktoré jadro vyčísľuje v stabilnom poradí (ako zariadenia PCI).

Avšak odstránenie a opätovné načítanie modulov po zavedení systému ovplyvní toto poradie. Je tiež možné, že vaše jadro bude mať niektoré moduly pripojené staticky a tieto názvy sa nezobrazia vo výstupe príkazu lsmod. Názvy týchto zariadení by malo byť možné zistiť zo súboru /var/log/kern.log alebo z výstupu príkazu dmesg.

Pridajte tieto názvy modulov do /etc/initramfs-tools/modules v poradí v akom by sa mali načítať pri zavedení systému. Niektoré názvy modulov sa mohli medzi vydaním etch a lenny zmeniť. Napríklad sym53c8xx_2 sa premenoval na sym53c8xx.

Potom budete musieť znova vytvoriť obraz(y) initramfs spustením príkazu update-initramfs -u -k all.

Po zavedení jadra lenny a systému udev môžete zmeniť konfiguráciu vášho systému tak, aby pristupoval k vašim diskom prostredníctvom aliasu, ktorý nezávisí na poradí načítania ovládačov. Tieto aliasy sídlia v hierarchii /dev/disk/.

4.6.3. Problémy s časovaním pri zavedení systému

Ak sa na zavedenie systému používa initrd vytvorený pomocou initramfs-tools, v niektorých prípadoch sa môže stať, že udev vytvorí súbory zariadení príliš neskoro nato, aby na to mohli reagovať zavádzacie skripty.

Zvyčajným symptómom je, že sa nepodarí zaviesť systém, pretože nie je možné pripojiť koreňový súborový systém a dostanete sa do ladiaceho shellu. Ale ak to následne môžete overiť, všetky potrebné zariadenia sú prítomné v /dev. Toto bolo pozorované v prípadoch, kedy sa koreňový súborový systém nachádza na USB disku alebo na zariadení RAID, obzvlášť ak sa používa LILO.

Tento problém môžete obísť použitím zavádzacieho parametra rootdelay=9. Je možné, že budete musieť upraviť hodnotu oneskorenia (v sekundách) pripojenia koreňového zariadenia.

4.7. Čo urobiť pred reštartom sytému

Po skončení aptitude dist-upgrade je aktualizácia “formálne” dokončená, ale je niekoľko vecí, o ktoré by ste sa mali postarať pred ďalším reštartom.

4.7.1. Znova spustiť lilo

Ak používate na zavedenie systému lilo, (pri niektorých inštaláciách etch je to predvolený zavádzač) dôrazne sa odporúča, aby ste po aktualizácii znova spustili príkaz lilo:

# /sbin/lilo

Pamätajte, že je to potrebné aj v prípade, že ste neaktualizovali jadro systému, keďže druhá fáza lilo sa zmení zdôvodu aktualizácie balíkov.

Tiež skontrolujte obsah svojho /etc/kernel-img.conf a uistite sa, že obsahuje do_bootloader = Yes. To zaručí znovuspustenie zavádzača po aktualizácii jadra.

Ak narazíte na nejaké problémy pri spúšťaní lilo, skontrolujte, či nie sú chybné symbolické odkazy v / na vmlinuz a initrd a obsah vášho /etc/lilo.conf.

Ak ste zabudli znova spustiť lilo pred reštartom systému alebo sa systém reštartoval nedopatrením predtým, než ste to mohli urobiť ručne, zavedenie vášho systému môže zlyhať. Namiesto výzvy lilo uvidíte pri zavádzaní systému iba LI [5]. Zotavenie z tohto problému popisuje Oddiel 4.1.3, “Pripravte sa na obnovu”.

4.8. Zavedenie systému zastaví na hlásení Waiting for root file system

Ako zotaviť systém po tom, čo sa z /dev/hda stalo /dev/sda

Niektorí používatelia nahlásili, že aktualizácia môže spôsobiť, že jadro nenájde po reštarte systému oblasť obsahujúcu koreňový systém.

V takom prípade sa zavádzanie systému zastaví pri nasledovnej správe:

Waiting for root file system ...

a po niekoľkých sekundách sa zobrazí holá výzva busybox.

Tento problém sa môže vyskytnúť, keď aktualizácia jadra spôsobí nové vytovorenie ovládačov IDE. Konvencie pomenovania IDE diskov pri starých ovládačov boli hda, hdb, hdc, hdd. Nové ovládače rovnaké disky pomenujú sda, sdb, sdc, sdd. Problém sa vyskytne, keď aktualizácia nevytvorí nový súbor /boot/grub/menu.lst zohľadňujúci nové konvencie pomenovania. Počas zavádzania Grub jadru odovzdá koreňovú oblasť, ktorú jadro nenájde.

Ak ste narazili po aktualizácii na tento problém, prečítajte si Oddiel 4.8.2, “Ako zotaviť systém z problému po aktualizácii”. Ak chcete tomuto problému predísť, než naň narazíte, čítajte ďalej.

4.8.1. Ako sa vyhnúť problému pred aktualizáciou

Tomuto problému sa môžete úplne vyhnúť tak, že použijete identifikátor koreňového systému, ktorý sa nemení medzi reštartmi. Existujú dva možné spôsoby ako to urobiť - označením súborového systému menovkou alebo použitím všeobecne jedinečného identifikátora (UUID) súborového systému. Debian tieto metódy podporuje od vydania „etch“.

Tieto dva prístupy majú svoje výhody a nevýhody. Prístup s označením menovkou je čitateľnejší, ale môžu nastať problémy ak sa na vašom systéme vyskytne iný súborový systém s rovnakou menovkou. Prístup s UUID nie je taký elegantný, ale je veľmi nepravdepodobné, že sa vyskytnú dva systémy s kolidujúcimi UUID.

V nasledovných príkladoch predpokladáme, že koreňový systém sa nachádza na /dev/hda6. Tiež predpokladáme, že váš systém má fungujúcu inštaláciu udev a súborové systémy ext2 alebo ext3.

Prístup s menovkami môžete implementovať nasledovne:

 1. Označte systém (menovka musí mať < 16 znakov) spustením: e2label /dev/hda6 rootfilesys

 2. V súbore /boot/grub/menu.lst upravte riadok:

  # kopt=root=/dev/hda6 ro

  na

  # kopt=root=LABEL=rootfilesys ro

  [Poznámka]Poznámka

  Neodstraňujte znak # na začiatku riadka, musí tam byť.

 3. Aktualizujte riadky kernel v súbore menu.lst spustením príkazu update-grub.

 4. Upravte v súbore /etc/fstab riadok, ktorý pripája diskovú oblasť /, napr.:

  /dev/hda6   /   ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1

  na

  LABEL=rootfilesys   /   ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1

  Zmena, na ktorej tu záleží je v prvom stĺpci, nemusíte meniť ďalšie stĺpce na tomto riadku.

Prístup s UUID môžete implementovať nasledovne:

 1. Find out the universally unique identifier of your filesystem by issuing: ls -l /dev/disk/by-uuid | grep hda6. You can also use vol_id --uuid /dev/hda6 (in etch) or blkid /dev/hda6 (if already upgraded to lenny).

  Mali by ste dostať riadok podobný tomuto:

  lrwxrwxrwx 1 root root 24 2008-09-25 08:16 d0dfcc8a-417a-41e3-ad2e-9736317f2d8a -> ../../hda6

  UUID je názov symbolického odkazu na /dev/hda6 t.j.: d0dfcc8a-417a-41e3-ad2e-9736317f2d8a.

  [Poznámka]Poznámka

  UUID vášho súborového systému bude iný text.

 2. V súbore /boot/grub/menu.lst upravte riadok:

  # kopt=root=/dev/hda6 ro

  na

  # kopt=root=UUID=d0dfcc8a-417a-41e3-ad2e-9736317f2d8 ro

  [Poznámka]Poznámka

  Neodstraňujte znak # na začiatku riadka, musí tam byť.

 3. Aktualizujte riadky kernel v súbore menu.lst spustením príkazu update-grub.

 4. Upravte v súbore /etc/fstab riadok, ktorý pripája diskovú oblasť /, napr.:

  /dev/hda6   /   ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1

  na

  UUID=d0dfcc8a-417a-41e3-ad2e-9736317f2d8 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1

  Zmena, na ktorej tu záleží je v prvom stĺpci, nemusíte meniť ďalšie stĺpce na tomto riadku.

4.8.2. Ako zotaviť systém z problému po aktualizácii

4.8.2.1. Riešenie 1

Toto je možné uplatniť, keď Grub zobrazí rozhranie menu s výberom položky, ktorú chcete zaviesť. Ak sa takéto menu neobjaví, skúste stlačiť pred zavedením jadra kláves Esc, aby sa objavilo. Ak sa do tohto menu nemôžete dostať skúste Oddiel 4.8.2.2, “Riešenie 2” alebo Oddiel 4.8.2.3, “Riešenie 3”.

 1. V nemu Grub označte položku, ktorú chcete zaviesť. Stlačte kláves e, aby ste mohli upraviť voľby týkajúce sa tejto položky. Uvidíte niečo ako:

  root (hd0,0)
  kernel /vmlinuz-2.6.26-1-686 root=/dev/hda6 ro
  initrd /initrd.img-2.6.26-1-686

 2. Označte riadok

  kernel /vmlinuz-2.6.26-1-686 root=/dev/hda6 ro

  stlačte kláves e a nahraďte hdX textom sdX (kde X je jedno z písmen a, b, c alebo d v závislosti na vašom systéme). V tomto príklade z neho urobíme:

  kernel /vmlinuz-2.6.26-1-686 root=/dev/sda6 ro

  Potom stlačením klávesu Enter uložte zmenu. Ak sa hdX objavuje aj na niektorých ďalších riadkoch, zmeňte aj tie. Nemeňte položku podpobnú root (hd0,0). Po dokončení všetkých zmien stlačte kláves b. Váš systém by sa teraz mal zaviesť ako obvykle.

 3. Teraz po zavedení systému musíte tento problém opraviť natrvalo. Prečítajte si Oddiel 4.8.1, “Ako sa vyhnúť problému pred aktualizáciou” a použite jeden z dvoch navrhovaných spôsobov.

4.8.2.2. Riešenie 2

Zaveďte systém z inštalačných nosičov Debianu (CD/DVD) a po výzve napíšte rescue, čím sa spustí záchranný režim. Vyberte svoj jazyk, lokalitu, rozloženie klávesnice; potom ho nechajte nastaviť sieť (nezáleží na tom, či sa to podarí alebo nie). Po chvíli by vás mal požiadať, aby ste vybrali oblasť, ktorú chcete používať ako koreňový súborový systém. Navrhované voľby budú vyzerať nejako takto:

/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part2
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part5
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part6

Ak viete, ktorá disková oblasť obsahuje váš koreňový súborový systém, vyberte ju. Ak neviete, skúste prvú. Ak sa vypíše sťažnosť na neplatný koreňový súborový systém, skúste ďalšiu atď. To, že skúsite jednu za druhou by nemalo uškodiť vašim oblastiam a ak máte na diskoch nainštalovaný iba jeden operačný systém, mali by ste byť ľahko schopní nájsť správny koreňový súborový systém. Ak máte na diskoch nainštalovaných mnoho operačných systémov, bolo by lepšie, keby ste vedeli ktorá disková oblasť je tá správna.

Po vybraní diskovej oblasti sa vám ponúkne niekoľko možností. Vyberte možnosť spustenia shellu z vybranej oblasti. Ak sa vypíše sťažnosť, že sa to nedá, skúste to s inou oblasťou.

Teraz by ste mali mať prístup ako používateľ root k vášmu koreňovému systému pripojenému na /target. Budete potrebovať prístup k obsahu adresárov /boot, /sbin a /usr vášho pevného disku, ktoré by mali byť teraz dostupné ako /target/boot, /target/sbin a /target/usr. Ak je potrebné tieto adresáre pripojiť z iných diskových oblastí, urobte to (ak nemáte poňatia ktoré oblasti ich obsahujú, nájdete to v súbore /etc/fstab).

Prejdite na Oddiel 4.8.1, “Ako sa vyhnúť problému pred aktualizáciou” a opravte problém natrvalo pomocou jedného z dvoch uvedených postupov. Potom napíšte exit, čím ukončíte shell a vyberte reboot, čím reštartuejte systém ako obvykle (nezabudnite vyňať nosič, z ktorého ste naposledy zaviedli systém).

4.8.2.3. Riešenie 3

 1. Zaveďte systém z vašej obľúbenej distribúcie na LiveCD ako napr. Debian Live, Knoppix či Ubuntu Live.

 2. Pripojte oblasť, kde sa nachádza váš adresár /boot. Ak neviete, ktorý to je, použite výstup príkazu dmesg, kde zistíte, či je váš disk označený ako hda, hdb, hdc, hdd alebo sda, sdb, sdc, sdd. Potom ako viete, na ktorom disku pracovať, napr. sdb, pozrite si tabuľku oblastí disku príkazom fdisk -l /dev/sdb a nájdite správnu oblasť.

 3. Za predpokladu, že ste pripojili správnu oblasť v /mnt a že táto oblasť obsahuje adresár /boot a jeho obsah, upravte súbor /mnt/boot/grub/menu.lst.

  Nájdite časť podobnú tejto:

  ## ## End Default Options ##
  
  title      Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-1-686
  root      (hd0,0)
  kernel     /vmlinuz-2.6.26-1-686 root=/dev/hda6 ro
  initrd     /initrd.img-2.6.26-1-686
  
  title      Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-1-686 (single-user mode)
  root      (hd0,0)
  kernel     /vmlinuz-2.6.26-1-686 root=/dev/hda6 ro single
  initrd     /initrd.img-2.6.26-1-686
  
  ### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST

  a nahraďte každý hda, hdb, hdc či hdd príslušným textom sda, sdb, sdc či sdd. Nemeňte riadok podobný tomuto:

  root      (hd0,0)

 4. Reštartujte systém, vyberte LiveCD a váš systém by sa mal zaviesť korektne.

 5. Keď sa zavedie, použite jeden z dvoch navrhovaných postupov, ktoré uvádza Oddiel 4.8.1, “Ako sa vyhnúť problému pred aktualizáciou”.

4.9. Príprava na ďalšie vydanie

Po aktualizácii môžete urobiť niekoľko vecí, ktorými sa pripravíte na ďalšie vydanie.

 • Ak bol metabalík obrazu jadra nainštalovaný ako závislosť starého, bude označený ako automaticky nainštalovaný, čo by ste mali napraviť:

  # aptitude unmarkauto $(dpkg-query -W 'linux-image-2.6-*' | cut -f1)
  
 • Odstráňte zastaralé a nepoužívané balíky ako popisuje Oddiel 4.10, “Zastaralé balíky”. Mali by ste skontrolovať, ktoré konfiguračné súbory používajú a zvážiť vyčistenie konfigurácie balíkov (purge), aby sa odstránili ich konfiguračné súbory.

4.10. Zastaralé balíky

Okrem toho, že lenny prináša niekoľko tisíc nových balíkov, tiež odstraňuje viac ako dvetisíc starých balíkov, ktoré obsahovalo vydanie etch. Poskytuje aktualizačnú cestu pre tieto zastaralé balíky. Hoci vám nič nebráni naďalšj používať zastaralé balíky, projekt Debian zvyčajne prestane poskytovať podporu bezpečnostných aktualizácií jeden rok po vydaní lenny[6], a medzitým im nebude poskytovaná žiadna ďalšia podpora. Odporúča sa nahradiť ich dostupnými alternatívami ak existujú.

Existuje mnoho dôvodov, prečo môžu byť balíky z distribúcie odstránené: ich pôvodný autor ich už nespravuje; ich správa už nezaujíma vývojára Debianu; funkcionalitu, ktorú poskytujú nahradil iný softvér (alebo novšia verzia); alebo už sa nepovažujú vhodné vo vydaní lenny z dôvodu chýb. V poslednom prípade môže distribúcia “unstable” naďalej obsahovať tieto balíky.

Je jednoduché zistiť v aktualizovanom systéme, ktoré balíky sú “zastaralé”, pretože ich tak označia používateľské rozhrania systémov na správu balíkov. Ak používate aptitude, uvidíte zoznam týchto balíkov v časti “Zastarané a lokálne vytvorené balíky”. dselect obsahuje podobnú časť, ale jeho zoznam môže byť odlišný.

Ak ste použili aptitude na ručnú inštaláciu balíkov v etch, bude si pamätať tieto ručne nainštalované balíky a dokáže označiť ako zastaralé balíky nainštalovné iba ako závislosti, ktoré už nie sú potrebné ak bol balík odstránený. aptitude tiež na rozdiel od deborphan neoznačí ako zastaralé balíky tie, ktoré ste nainštalovali ručne na rozdiel od tých, ktoré boli nainštalované ako závislosti.

Existujú ďalšie nástroje, ktoré môžete použiť na nájdenie zastaralých balíkov ako deborphan, debfoster alebo cruft. deborphan veľmi odporúčame, hoci (v predvolenom režime) oznamuje iba zastaralé knižnice: balíky v sekciách “libs” alebo “oldlibs”, ktoré iné balíky nevyužívajú. Nemali by ste balíky, ktoré vám tieto nástroje nájdu iba slepo odstraňovať, obzvlášť ak používate agresívne neštandardné voľby, ktoré často označia aj používané balíky. Dôrazne sa odporúča, aby ste manuálne skontrolovali balíky navrhnuté na odstránenie (t.j. ich obsah, veľkosť a popis) než ich necháte odstrániť.

Systém sledovania chýb Debianu často poskytne ďalšie informácie o tom, prečo bol balík odstránený. Mali by ste si prečítať archivované hlásenia chýb samotného balíka aj archivované hlásenia chýb pseudobalíka ftp.debian.org.

Medzi zastaralé balíky patria:

 • apache (1.x), nástupcom je apache2

 • bind (8), nástupcom je bind9

 • php4, nástupcom je php5

 • postgresql-7.4, nástupcom je postgresql-8.1

 • exim (3), nástupcom je exim4

4.10.1. Fiktívne balíky

Niektoré balíky z vydania etch boli v lenny rozdelené do niekoľkých balíkov, často preto, aby sa zlepšila spravovateľnosť systému. Aby sa zjednodušila aktualizačná cesta, lenny často poskytuje “fiktívne” balíky: prázdne balíky s rovnakým názvom ako starý balík v etch so závislosťami, ktoré spôsobia nainštalovanie nového balíka. Tieto “fiktívne” balíky sa po aktualizácii považujú za zastaralé a je možné ich bezpečne odstrániť.

Väčšina (ale nie všetky) popisy fiktívnych balíkov označujú ich účel. Popisy fiktívnych balíkov však nie sú jednotné, takže môžete na ich nájdenie použiť aj deborphan s voľbou --guess, aby ste ich na svojom systéme našli. Niektoré fiktívne balíky sa nemajú po aktualizácii odstraňovať, ale používajú sa na sledovanie aktuálne dostupnej verzie programu v čase.[2] Túto vlastnosť možno vypnúť pridaním panic=0 medzi parametre pri zavádzaní systému.

[3] Systém správy balíkov Debianu za bežných okolností neumožňuje balíku nahradiť súbor, ktorý vlastní iný balík, iba ak daný balík nahrádza tento vlastniaci balík.

[4] Tamojšie pravidlá automaticky tvorí skript /etc/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules, aby sieťové rozhrania mali perzistentné názvy (pretrvávajúce aj po reštarte). Zmazaním tohto symbolického odkazu môžete vypnúť perzistentné pomenovanie sieťových adaptérov systémom udev.

[5] Viac informácií o chybových kódoch príkazu lilo nájdete v The Linux Bootdisk HOWTO.

[6] Alebo ak dovtedy nenastane ďalšie vydanie. Zvyčajne sú zakaždým podporované súčasne iba dve stabilné vydania.