Chương 2. Tin tức về Debian GNU/Linux 5.0

Mục lục

2.1. Bản phân phối có gì mới?
2.1.1. Quản lý gói
2.1.2. Phần bản cập nhật đề nghị (proposed-updates)
2.2. Cải tiến hệ thống
2.3. Thay đổi quan trọng liên quan đến hạt nhân
2.3.1. Thay đổi đóng gói hạt nhân
2.4. Emdebian 1.0 (dựa vào Debian GNU/Linux lenny 5.0)
2.5. Hỗ trợ Netbook
2.6. Debian giờ có Java

Wiki chứa thêm thông tin về chủ đề này.

Bản phát hành này thêm hỗ trợ chính thức cho ARM EABI (armel).

Theo sau có những kiến trúc được hỗ trợ chính thức cho Debian GNU/Linux lenny:

Người dùng có thể đọc thêm về trạng thái của bản chuyển phần mềm sang kiến trúc khác, và thông tin đặc trưng cho bản chuyển sang kiến trúc riêng, trên các trang Web Bản Chuyển Debian.

2.1. Bản phân phối có gì mới?

Bản phát hành Debian mới này lại có sẵn rất nhiều phần mềm hơn bản phát hành đi trước (etch); bản phân phối bao gồm hơn 7700 gói mới, tổng cộng hơn 23200 gói. Phần lớn phần mềm trong bản phân phối đã được cập nhật: hơn 13400 gói phần mềm (đây là 72% tất cả các gói trong etch). Hơn nữa, một số gói đáng kể (hơn 3100, 17% tất cả các gói trong etch) vì các lý do khác nhau đã bị gỡ bỏ khỏi bản phân phối. Người dùng sẽ không thấy bản cập nhật đối với gói như vậy mà được đánh dấu là « cũ » (obsolete) trong giao diện quản lý gói.

Trong bản phát hành này, Debian GNU/Linux cập nhật từ X.Org 7.1 lên X.Org 7.3.

Debian GNU/Linux lại có sẵn vài môi trường và ứng dụng đồ họa (phần lớn được dịch sang tiếng Việt), bao gồm GNOME 2.22[1], KDE 3.5.10, Xfce 4.4.2, và LXDE 0.3.2.1+svn20080509. Cũng đã nâng cấp các ứng dụng hiệu suất, bao gồm hai bộ ứng dụng văn phòng OpenOffice.org 2.4.1 và KOffice 1.6.3, cũng như GNUcash 2.2.6, GNUmeric 1.8.3 và Abiword 2.6.4.

Bản cập nhật ứng dụng đồ họa khác bao gồm Evolution 2.22.3 và Pidgin 2.4.3 (đã biết như là Gaim). Bộ ứng dụng Mozilla cũng đã được cập nhật: iceweasel (phiên bản 3.0.6) là trình duyệt Web Firefox không có nhãn hiệu, và icedove (phiên bản 2.0.0.19) là ứng dụng thư tín Thunderbird cũng vậy.

Trong rất nhiều bản cập nhật khác nhau, bản phát hành này cũng bao gồm những bản cập nhật phần mềm theo đây:

GóiPhiên bản trong 4.0 (etch)Phiên bản trong 5.0 (lenny)
Trình phục vụ Web Apache2.2.32.2.9
Trình phục vụ DNS BIND9.3.49.5.0
Trình phục vụ Web Cherokee0.5.50.7.2
MTA (tác nhân truyền thư) Courier0.53.30.60.0
Trình vẽ đồ thị Dia0.95.00.96.1
Ứng dụng khách VoIP (nói qua Internet) Ekiga2.0.32.0.12
Trình phục vụ thư tín mặc định Exim4.634.69
Tập hợp các Bộ Biên Dịch GNU làm bộ biên dịch mặc định4.1.14.3.2
Phần mềm đồ họa GIMP2.2.132.4.7
thư viện C GNU2.3.62.7
lighttpd1.4.131.4.19
maradns1.2.12.041.3.07.09
Phần mềm cơ sở dữ liệu MySQL5.0.325.0.51a
Phần mềm truy cập OpenLDAP2.3.302.4.11
Trình bao bảo mật OpenSSH4.35.1p1
Ngôn ngữ lập trình PHP5.2.05.2.6
MTA (tác nhân truyền thư tín) Postfix2.3.82.5.5
Phần mềm cơ sở dữ liệu PostgreSQL8.1.158.3.5
Ngôn ngữ lập trình Python2.4.42.5.2
Trình phục vụ Web Tomcat5.5.205.5.26

Bản phân phối Debian GNU/Linux chính thức giờ có sẵn trên 4 đến 5 đĩa DVD nhị phân hay trên 28 đến 32 đĩa CD nhị phân (phụ thuộc vào kiến trúc) và 4 đĩa DVD hay 28 đĩa CD kiểu nguồn. Hơn nữa, có một đĩa DVD đa kiến trúc (multi-arch) mà chứa một tập hợp con của bản phát hành dành cho hai kiến trúc amd64i386 và mã nguồn. Lần đầu tiên Debian GNU/Linux cũng phát hành các ảnh Blu-ray , dành cho kiến trúc amd64i386, cùng với mã nguồn.

Debian giờ hỗ trợ Cơ bản Tiêu chuẩn Linux (LSB), phiên bản 3.2. Debian 4.0 đã hỗ trợ phiên bản 3.1.

2.1.1. Quản lý gói

Chương trình ưa thích để quản lý gói phần mềm từ bàn giao tiếp là aptitude, mà thực hiện tất cả các thao tác quản lý gói của apt-get, và tỏ ra là giải quyết quan hệ phụ thuộc một cách hữu hiệu hơn. Người dùng vẫn còn sử dụng dselect thì nên chuyển đổi sang aptitude làm giao diện chính thức để quản lý gói.

lenny thực hiện trong aptitude một cơ chế giải quyết quan hệ phụ thuộc sẽ thử tìm cách giải quyết tốt nhất nếu nó phát hiện xung đột do thay đổi trong quan hệ phụ thuộc giữa các gói khác nhau.

2.1.2. Phần bản cập nhật đề nghị (proposed-updates)

Mọi thay đổi đều trong bản phân phối kiểu ổn định (stable) đã phát hành (và trong bản ổn định cũ (oldstable)) thì trải qua một giai đoạn thử kéo dài trước khi nó được chấp nhận trong kho gói. Mỗi bản cập nhật đối với bản phát hành ổn định (hoặc ổn định cũ) được gọi là một bản phát hành điểm (point release). Bản phát hành điểm được chuẩn bị thông qua cơ chế proposed-updates.

Gói có thể vào quá trình proposed-updates bằng hai cách khác nhau. Đầu tiên là các gói chứa đắp vá bảo mật mà được thêm vào security.debian.org cũng được tự động thêm vào proposed-updates. Thứ hai, mỗi nhà phát triển Debian GNU/Linux có khả năng tải gói mới một cách trực tiếp lên proposed-updates. Danh sách các gói hiện thời nằm ở http://ftp-master.debian.org/proposed-updates.html.

Muốn giúp thử bản cập nhật gói chưa thêm vào bản phát hành điểm thì người dùng có thể thêm phần proposed-updates vào tập tin liệt kê các nguồn sources.list:

deb     http://mirrors.kernel.org/debian lenny-proposed-updates main contrib
deb-src http://mirrors.kernel.org/debian lenny-proposed-updates main contrib

Lần kế tiếp chạy câu lệnh aptitude update thì hệ thống phát hiện các gói trong phần proposed-updates, và cân nhắc chúng khi tìm gói cần cập nhật.

Đây không phải chính xác là một tính năng Debian mới, chỉ một tính năng chưa cọ xát nhiều.

2.2. Cải tiến hệ thống

Bản phân phối chứa một số thay đổi có lợi cho người dùng cài đặt mới lenny, nhưng không thể được tự động áp dụng khi nâng cấp từ etch. Phần này tóm tắt những thay đổi thích hợp nhất.

Tiêu chuẩn ưu tiên SELinux, nhưng không phải được hiệu lực theo mặc định

Các gói cần thiết để hỗ trợ SELinux (Linux tăng cường bảo mật) đã được tăng tiến lên mức ưu tiên standard (tiêu chuẩn). Có nghĩa là chúng sẽ được cài đặt theo mặc định trong khi quá trình cài đặt mới. Đối với hệ thống đã tồn tại, người dùng có thể cài đặt SELinux dùng câu lệnh:

# aptitude install selinux-basics

Ghi chú rằng hỗ trợ SELinux không phải được hiệu lực theo mặc định. Thông tin về cách thiết lập và hiệu lực SELinux cũng nằm trong Debian Wiki.

Trình nền syslog mặc định mới

Gói rsyslog tiếp quản là trình nền ghi lưu hệ thống và hạt nhân cho Debian 5.0, thay thế syslogdklogd. Dùng các quy tắc ghi lưu tiêu chuẩn, nó thay thế một cách không có đường nối; có quy tắc riêng thì người dùng nên nâng cấp các quy tắc đó lên tập tin cấu hình mới, /etc/rsyslog.conf.

Người dùng nâng cấp từ etch thì cần phải tự cài đặt rsyslog và gỡ bỏ sysklogd. Trình nền syslog mặc định không phải được tự động thay thế trong khi nâng cấp lên lenny.

Cải tiến hỗ trợ UTF-8

Một số ứng dụng bổ sung đã được đặt để sử dụng UTF-8 (Unicode) theo mặc định, hoặc để cải tiến hỗ trợ UTF-8. Xem http://wiki.debian.org/UTF8BrokenApps để tìm biết về những ứng dụng vẫn còn gặp khó khăn trong việc quản lý UTF-8.

Identification of the release's revision

Starting from Lenny, /etc/debian_version will indicate the revision number of the debian release (5.0, then 5.0.1, etc.)

This also means that you should not expect this file to be constant throught the release lifetime.

Debian Wiki so sánh etch và lenny một cách chi tiết hơn.

2.3. Thay đổi quan trọng liên quan đến hạt nhân

Debian GNU/Linux 5.0 có sẵn hạt nhân phiên bản 2.6.26 cho mọi kiến trúc.

Có nhiều thay đổi quan trọng trong cả hai hạt nhân chính nó và quá trình đóng gói hạt nhân cho Debian. Một số thay đổi này làm rắc rối quá trình nâng cấp và có thể gây ra vấn đề khi khởi động lại hệ thống sau khi nâng cấp lên lenny. Phần này tóm tắt những thay đổi quan trọng nhất; thông tin về cách chỉnh sửa các vấn đề có thể gặp cũng nằm trong chương sau.

2.3.1. Thay đổi đóng gói hạt nhân

Binary firmware for some drivers moved to non-free

Some drivers load binary firmware into the device they are supporting at run time. While this firmware was included in the stock kernel in previous releases, it has now be separately packaged in the non-free section. If you want to continue to use these devices after reboot, make sure the required firmware is present on the installed system. See section 6.4 of the Installation Manual for details.

Mùi vị hạt nhân mới OpenVZ

Debian GNU/Linux 5.0 cung cấp các ảnh hạt nhân dựng sẵn cho OpenVZ, một môi trường ảo phù hợp với hỗ trợ trình phục vụ ảo Linux-VServer được phát hành trong etch. Các lợi ích của OpenVZ bao gồm hỗ trợ chức năng nâng cấp động, thoả hiệp sử dụng một ít tài nguyên bổ sung.

Thống nhất các gói x86 hạt nhân

Trong các bản phát hành trước có một mùi vị hạt nhân -k7 đặc biệt cho bộ xử lý kiểu AMD Athlon/Duron/Sempron 32-bit. Mùi vị này bị bỏ : biến thể riêng lẻ -686 giờ quản lý tất cả các bộ xử lý hạng AMD/Intel/VIA 686.

Khi có thể, mỗi gói bị bỏ đã được thay thế bởi gói chuyển tiếp mà phụ thuộc vào gói mới.

2.4. Emdebian 1.0 (dựa vào Debian GNU/Linux lenny 5.0)

lenny giờ chứa các công cụ xây dựng cho Emdebian mà cho phép các gói nguồn Debian được xây dựng chéo và thu nhỏ để thích hợp với hệ thống ARM nhúng.

Bản phát hành Emdebian 1.0 chính nó chứa đủ gói ARM dựng sẵn để tạo hệ thống tập tin gốc có thể được điều chỉnh cho kiểu máy riêng. Không nên cung cấp hạt nhân và mô-đun hạt nhân cùng nhau. Vẫn còn phát triển hỗ trợ đối với armel và i386. Xem trang Web Emdebian để tìm thêm thông tin.

2.5. Hỗ trợ Netbook

Máy tính mạng (netbook) như Eee PC của Asus, giờ được Debian hỗ trợ. Đối với máy Eee PC, xem các văn lệnh eeepc-acpi-scripts. Hơn nữa, Debian giới thiệu một Môi trường X11 Nhẹ nhàng, lxde, mà lợi ích trên máy tính mạng hay máy tính khác có tương đối hiệu suất thấp.

2.6. Debian giờ có Java

Môi trường Lúc chạy Java OpenJDK openjdk-6-jre và Bộ Công cụ Phát triển openjdk-6-jdk, cần thiết để thực hiện hay xây dựng chương trình kiểu giao diện Java hay Webstart (khởi chạy thông qua Web), giờ sẵn sàng trong Debian. Các gói này được xây ựng dùng hỗ trợ xây dựng IcedTea và các đắp vá từ dự án IcedTea.[1] Cũng có một số mô-đun từ GNOME 2.20.