2.1. Υποστηριζόμενο Υλικό

To Debian δεν βάζει κάποιες απαιτήσεις υλικού πέρα από αυτές που έχουν ο πυρήνας του Linux και τα εργαλεία του GNU. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε αρχιτεκτονική ή πλατφόρμα στην οποία έχουν υλοποιηθεί ο πυρήνας του Linux, η libc, ο gcc κλπ. και για την οποία υπάρχει μια υλοποίηση του Debian μπορεί να τρέξει το Debian. Παρακαλούμε, δείτε τις σελίδες των υλοποιήσεων (Ports) στο http://www.debian.org/ports/sparc/ για περισσότερες λεπτομέρειες για συστήματα της αρχιτεκτονικής SPARC που έχουν δοκιμαστεί με το Debian.

Δεν γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφούν όλες διαφορετικές διαμορφώσεις υλικού που υποστηρίζονται για την αρχιτεκτονική SPARC, αντίθετα η ενότητα αυτή περιέχει γενικές πληροφορίες και δείκτες σε μέρη όπου μπορεί να βρει κανείς επιπρόσθετες πληροφορίες.

2.1.1. Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές

Το Debian 5.0 υποστηρίζει ένδεκα κύριες αρχιτεκτονικές και αρκετές παραλλαγές κάθε αρχιτεκτονικής γνωστές και σαν “γεύσεις”.

Αρχιτεκτονική Debian Designation Υποαρχιτεκτονική Γεύση
Βασισμένη σε Intel x86 i386    
AMD64 & Intel EM64T amd64    
DEC Alpha alpha    
ARM arm Netwinder και CATS netwinder
armel Versatile versatile
arm και armel Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx ixp4xx
Marvell Orion orion5x
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
Intel IA-64 ia64    
MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-bcm91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) sb1a-bcm91480b
MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-bcm91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) sb1a-bcm91480b
IBM/Motorola PowerPC powerpc PowerMac pmac
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL από VM-reader και DASD generic
IPL από ταινία ταινία

To κείμενο αυτό καλύπτει την εγκατάσταση για την αρχιτεκτονική SPARC. Αν ψάχνετε για πληροφορίες σε οποιαδήποτε από τις άλλες υποστηριζόμενες από το Debian αρχιτεκτονικές κοιτάξτε στις σελίδες Debian-Ports.

2.1.2. CPU και Υποστήριξη Μητρικών

Συστήματα βασισμένα σε sparc χωρίζονται σε έναν αριθμό διαφορετικών υποαρχιτεκτονικών, που ταυτοποιούνται με ένα από τα ακόλουθα ονόματα: sun4, sun4c, sun4d, sun4m, sun4u ή sun4v. Η λίστα που ακολουθεί περιγράφει ποια μηχανήματα περιλαμβάνει και ποιο επίπεδο υποστήριξης μπορεί να περιμένει κανείς για κάθε μια από αυτές.

sun4, sun4c, sun4d, sun4m

Καμμία από αυτές τις υποαρχιτεκτονικές 32-μπιτ (sparc32) δεν υποστηρίζονται. Για έναν πλήρη κατάλογο μηχανημάτων που ανήκουν σε αυτές τις υποαρχιτεκτονικές, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τη σελίδα Wikipedia SPARCstation page.

Η τελευταία έκδοση του Debian που υποστηρίζει τηνα ρχιτεκτονική sparc32 ήταν η Etch, αλλά και αυτή ακόμα μόνο για συστήματα sun4m. Υποστήριξη για τις άλλες υποαρχιτεκτονικές 32-μπιτ είχε ήδη σταματήσει από προγενέστερες εκδόσεις.

sun4u

Αυτή η υποαρχιτεκτονική περιλαμβάνει όλα τα 64-μπιτα μηχανήματα (sparc64) που βασίζονται στον επεξεργαστή UltraSparc και τους κλώνους του. Τα περισσότερα από τα μηχανήματα αυτά έχουν καλή υποστήριξη, αν και για μερικά ίσως αντιμετωπίσετε προβλήματα με την εκκίνηση από το CD εξαιτίας σφαλμάτων με το firmware ή τον φορτωτή εκκίνησης (το πρόβλημα αυτό μπορεί να ξεπεραστεί χρησιμοποιώντας δικτυακή εκκίνηση, netbooting). Χρησιμοποιήστε τον πυρήνα sparc64 ή sparc64-smp για μονοεπεξεργαστικές (UP) και πολυεπεξεργαστικές (SMP) διαμορφώσεις αντίστοιχα.

sun4v

Αυτή είναι η νεώτερη προσθήκη στην οικογένεια Sparc, που περιλαμβάνει μηχανήματα βασισμένα στους επεξεργαστές πολλαπλών πυρήνων Niagara. Προς το παρόν, τέτοιοι επεξεργαστές είναι διαθέσιμοι μόνο σε διακομιστές Τ1000 και Τ2000 από την Sun, και έχουν ικανοποιητική υποστήριξη. Χρησιμοποιήστε τον πυρήνα sparc64-smp.

Σημειώστε ότι οι επεξεργαστές SPARC64 της Fujitsu που χρησιμοποιούνται στην οικογένεια διακομιστών PRIMEPOWER δεν υποστηρίζονται λόγω έλλειψης υποστήριξης στον πυρήνα του Linux.

2.1.3. Υποστήριξη Κάρτας Γραφικών

Η υποστήριξη που παρέχει το Debian για γραφικά περιβάλλοντα καθορίζεται από την υποκείμενη υποστήριξη που υπάρχει στο σύστημα Χ11 του X.Org. Οι περισσότερες κάρτες οθόνης AGP, PCI και PCIe δουλεύουν με το X.Org. Λεπτομέρειες για τις υποστηριζόμενες κάρτες γραφικών, διαύλους, οθόνες και ποντίκια μπορούν να βρεθούν στο http://xorg.freedesktop.org/. Το Debian 5.0 έρχεται με την έκδοση 7.3 του XOrg.

Υποστηρίζονται οι περισσότερες επιλογές που απαντώνται συνήθως σε μηχανήματα βασισμένα σε Sparc. Οδηγοί για κάρτες γραφικών για το σύστημα X.org είναι διαθέσιμοι για sunbw2, suncg14, suncg3, suncg6, sunleo και suntcx framebuffer, και κάρτες Creator3D και Elite3D (οδηγός sunffb), κάρτες γραφικών ATI PGX24/PGX64 (oδηγός ati), και κάρτες PermediaII (οδηγός glint).

Δεν είναι ασυνήθιστο για ένα μηχάνημα Sparc να έχει δυο κάρτες γραφικών στην προκαθορισμένη διαμόρφωσή του. Σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει η πιθανότητα ο πυρήνας του Linux να μην οδηγήσει την έξοδό του στην κάρτα που χρησιμοποιήθηκε αρχικά από το firmware. Η απουσία εξόδου στην κονσόλα γραφικών μπορεί να θεωρηθεί λανθασμένα τότε σαν πάγωμα του πυρήνα (συνήθως το τελευταίο μήνυμα που βλέπει κανείς στην κονσόλα είναι 'Booting Linux...'). Μια πιθανή λύση είναι η φυσική αφαίρεση της μίας από τις δύο κάρτες γραφικών. Μια άλλη επιλογή είναι η απενεργοποίηση μιας από τις κάρτες με την χρήση μιας παραμέτρου εκκίνησης στον πυρήνα. Επίσης αν δεν χρειάζεστε ή δεν θέλετε έξοδο στην οθόνη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά μια σειριακή κονσόλα. Σε μερικά συστήματα η χρήση σειριακής κονσόλας μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα αποσυνδέοντας το πληκτρολόγιο πριν από την εκκίνηση του συστήματος.

2.1.4. Υλικό Δικτυακής Σύνδεσης

Σχεδόν όλoι οι τύποι καρτών δικτύου (NIC) που υποστηρίζονται από τον πυρήνα του Linux πρέπει επίσης να υποστηρίζονται από το σύστημα εγκατάστασης. Οι οδηγοί από αρθρώματα (modules) συνήθως πρέπει να φορτώνονται αυτόματα.

Αυτό περιλαμβάνει πολλές γενικού τύπου κάρτες PCI (για συστήματα που έχουν PCI) και τις ακόλουθες κάρτες δικτύου (NIC) από την Sun:

  • Sun LANCE

  • Sun Happy Meal

  • Sun BigMAC

  • Sun QuadEthernet

  • MyriCOM Gigabit Ethernet

2.1.4.1. Γνωστά προβλήματα για την αρχιτεκτονική SPARC

Υπάρχουν μερικά ζητήματα με συγκεκριμένες κάρτες δικτύου που αξίζει να αναφέρουμε εδώ.

2.1.4.1.1. Συγκρούσεις ανάμεσα σε οδηγούς tulip και dfme

Υπάρχουν διάφορες κάρτες δικτύου PCI που έχουν την ίδια ταυτοποίηση PCI αλλά υποστηρίζονται από συναφείς αλλά διαφορετικούς οδηγούς. Μερικές κάρτες λειτουργούν με τον οδηγό tulip ενώ άλλες με τον οδηγό dfme. Επειδή αυτές έχουν την ίδια ταυτοποίηση ο πυρήνας δεν μπορεί να διακρίνει ανάμεσα στις δύο και δεν είναι βέβαιο ποιος οδηγός θα φορτωθεί. Αν συμβεί να είναι ο λάθος οδηγός, τότε η διεπαφή δικτύου (NIC) ίσως να μην δουλέψει ή να λειτουργήσει ελαττωματικά.

Αυτό είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα στα συστήματα Netra με κάρτα δικτύου (NIC) Davicom (συμβατή με DEC-Tulip). Στην περίπτωση αυτή ο οδηγός tulip πιθανόν να είναι ο σωστός. Μπορείτε να αποτρέψετε το πρόβλημα αυτό βάζοντας στη "μαύρη λίστα" το λανθασμένο άρθρωμα για τον οδηγό όπως περιγράφεται στην ενότητα Τμήμα 5.3.1.3, “Αποκλεισμός (blacklisting) αρθρωμάτων του πυρήνα”.

Μια εναλλακτική λύση στην διάρκεια της εγκατάστασης είναι να μεταβείτε σε ένα κέλυφος και να αποφορτώσετε το λανθασμένο άρθρωμα για τον οδηγό χρησιμοποιώντας την εντολή modprobe -r module (ή και τα δύο αρθρώματα, αν έχουν φορτωθεί και τα δύο). Μετά από αυτό μπορείτε να φορτώσετε το σωστό άρθρωμα χρησιμοποιώντας την εντολή modprobe module. Σημειώστε ότι το λανθασμένο άρθρωμα πιθανόν να επαναφορτωθεί μετά την επανεκκίνηση του συστήματος.

2.1.4.1.2. Sun B100 blade

Ο οδηγός δικτύου cassini δεν δουλεύει με συστήματα Sun B100 blade.

2.1.5. Περιφερειακά και άλλο Υλικό

Το Linux υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία από συσκευές υλικού όπως ποντίκια, εκτυπωτές, σαρωτές, και συσκευές PCMCIA και USB. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες από τις συσκευές αυτές δεν είναι απαραίτητες κατά την εγκατάσταση του συστήματος.