Κεφάλαιο 5. Εκκίνηση του Συστήματος Εγκατάστασης

Πίνακας Περιεχομένων

5.1. Ξεκινώντας τον εγκαταστάτη στην αρχιτεκτονική SPARC
5.1.1. Εκκίνηση μέσω TFTP
5.1.2. Εκκίνηση από CD-ROM
5.1.3. Μηνύματα IDPROM
5.2. Προσβασιμότητα
5.2.1. Συσκευές Καρτών
5.2.2. Θέμα Υψηλής Αντίθεσης
5.3. Παράμετροι εκκίνησης
5.3.1. Παράμετροι του Εγκαταστάτη του Debian
5.4. Ανίχνευση λαθών της Διαδικασίας Εγκατάστασης
5.4.1. Αξιοπιστία των δίσκων CD-ROM
5.4.2. Ρύθμιση της εκκίνησης
5.4.3. Συνηθισμένα προβλήματα εγκατάστασης στην αρχιτεκτονική SPARC
5.4.4. Ερμηνεία των μηνυμάτων έναρξης πυρήνα!
5.4.5. Αναφορά Προβλημάτων της Εγκατάστασης
5.4.6. Διαδικασία υποβολής Αναφοράς Εγκατάστασης