5.1. Ξεκινώντας τον εγκαταστάτη στην αρχιτεκτονική SPARC

5.1.1. Εκκίνηση μέσω TFTP

H εκκίνηση από το δίκτυο προαπαιτεί ότι διαθέτετε μια δικτυακή σύνδεση και έναν δικτυακό TFTP server εκκίνησης (DHCP, RARP, ή BOOTP).

Η μέθοδος εγκατάστασης με υποστήριξη δικτυακής εκκίνησης περιγράφεται στην ενότητα Τμήμα 4.3, “Προετοιμασία Αρχείων για δικτυακή εκκίνηση με TFTP”.

Σε μηχανήματα με OpenBoot, απλώς μπείτε στην οθόνη εκκίνησης του μηχανήματος στο οποίο πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση (δείτε την ενότητα Τμήμα 3.6.1, “Κλήση του OpenBoot”). Χρησιμοποιήστε την εντολή boot net για να εκκινήσετε από έναν εξυπηρετητή TFTP ή RARP ή δοκιμάστε την εντολή boot net:bootp ή boot net:dhcp για να εκκινήσετε από έναν εξυπηρετητή TFTP, BOOTP ή DHCP. Μπορείτε να δώσετε στον debian-installer επιπλέον παραμέτρους εκκίνησης στο τέλος της εντολής boot.

5.1.2. Εκκίνηση από CD-ROM

Ο ευκολότερος τρόπος για τους περισσότερους χρήστες είναι να χρησιμοποιήσουν ένα σετ με τα CD του Debian. Αν έχετε ένα τέτοιο σετ και αν το μηχάνημά σας υποστηρίζει απευθείας εκκίνηση από το CD τότε είστε εντάξει! Απλά βάλτε το CD σας στη συσκευή, επανεκκινήστε και προχωρήστε στο επόμενο κεφάλαιο.

Σημειώστε ότι κάποιες συσκευές CD πιθανόν να απαιτούν συγκεκριμένους οδηγούς και έτσι να μην είναι προσβάσιμες στα πρώτα στάδια της εγκατάστασης. Αν συμβεί λοιπόν ο συνηθισμένος τρόπος εκκίνησης από το CD να μην δουλέψει για το σύστημά σας,ξαναεπισκεφθείτε το κεφάλαιο αυτό και διαβάστε για πιθανούς εναλλακτικούς πυρήνες και μεθόδους εγκατάστασης που ίσως δουλέψουν στην περίπτωσή σας.

Ακόμα και αν δεν μπορείτε να εκκινήσετε από το CD-ROM, έχετε τη δυνατότητα ίσως να εγκαταστήσετε μέρη του Debian συστήματος και οποιαδήποτε πακέτα θέλετε από το CD-ROM. Απλά εκκινήστε χρησιμοποιώντας ένα άλλο μέσο, όπως δισκέττες. Όταν έρθει η στιγμή για να εγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα, το βασικό σύστημα και οποιαδήποτε επιπλέον πακέτα θα πρέπει να υποδείξετε στο σύστημα εγκατάστασης να χρησιμοποιήσει τον οδηγό του CD-ROM.

Αν έχετε προβλήματα κατά την εκκίνηση, δείτε το Τμήμα 5.4, “Ανίχνευση λαθών της Διαδικασίας Εγκατάστασης ”.

Οι περισσότερες εκδόσεις του OpenBoot υποστηρίζουν την εντολή boot cdrom η οποία είναι απλώς ένα παρωνύμιο για την εκκίνηση από την συσκευή SCSI με ID 6 ( ή από την πρωτεύουσα συσκευή στο δεύτερο καλώδιο για συστήματα IDE).

5.1.3. Μηνύματα IDPROM

Εάν δεν μπορείτε να εκκινήσετε επειδή περνετε μηνύματα για πρόβληματα με “IDPROM”, τότε είναι πιθανό να έχει εξαντληθεί η NVRAM μπαταρία, η οποία διατηρεί τις πληροφορίες ρυθμίσεων του firmware σας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Sun NVRAM FAQ.