Appendix C. Till minne av Thiemo Seufer

Debianprojeketet har förlorat en aktiv medlem. Thiemo Seufer omkom i en tragisk bilolycka den 26 december 2008.

Thiemo bidrog till utvecklingen av Debian på många sätt. Han var ansvarig för många paket och var huvudansvarig för Debian-porteringen till MIPS-arkitekturen. Dessutom var Thiemo medlem av Debians utvecklingsgrupper för Linux-kärnan och Debians installerare. Hans bidrag sträckte sig dock utanför Debianprojeketet, han arbetade också med MIPS-porteringen av Linux-kärnan, MIPS-emulering i qemu och massor med mindre projekt som vi inte har plats att nämna här.

Thiemos arbete, hängivenhet och breda tekniska kunskap och förmåga att dela detta med andra kommer att saknas. Hans bidrag kommer inte att glömmas. Den höga nivån på Thiemos arbete kommer att bli svår att ta över.

För att hedra Thiemos bidrag till Debian tillägnas denna utgåva av Debian GNU/Linux 5.0 ”lenny” till honom.