Kapitel 1. Introduktion

Innehållsförteckning

1.1. Rapportera fel i det här dokumentet
1.2. Bidra med uppgraderingsrapporter
1.3. Källor för det här dokumentet

Detta dokument upplyser användarna av Debian GNU/Linux-distributionen om större förändringar i version 5.0 (kodnamn ”lenny”).

Dokumentet kommer att förklara hur man på ett säkert sätt uppgraderar från utgåvan 4.0 (kodnamn etch) till den aktuella utgåvan och informerar om kända potentiella problem som kan uppstå i den processen.

Du kan få tag på senaste versionen av detta dokument på http://www.debian.org/releases/lenny/releasenotes. Du kan säkerställa att du läser den senaste versionen av dokumentet genom jämföra datumen på första sidan.

[Observera]Observera

Observera att det är omöjligt att lista alla kända problem och därför har ett urval gjorts baserat på en kombination av den allmänna förekomsten och problemets inverkan.

Observera att vi endast ger stöd för och dokumenterar uppgraderingen från den tidigare utgåvan av Debian (i det här fallet, uppgradering från 4.0). Om du behöver uppgradera från äldre utgåvor föreslår vi att du läser tidigare versioner av kommentarerna för utgåvan och uppgraderar till 4.0 först.

1.1. Rapportera fel i det här dokumentet

Vi har försökt att testa alla steg i uppgraderingen som beskrivs i det här dokumentet, vi har också försökt förutse alla möjliga problem som kan inträffa för våra användare.

Om du tror att du hittat fel i dokumentationen (felaktig information eller information som saknas) var vänlig och lämna en felrapport via felrapporteringssystemet, ange release-notes som paket. Fel eller idéer rörande själva översättningen av dokumentet ska ställas till debian-l10n-swedish@lists.debian.org.

1.2. Bidra med uppgraderingsrapporter

Vi välkomnar all information från användare som relaterar till uppgraderingar från etch till lenny. Om du vill ge oss information kan du skicka in den genom en felrapport via felrapporteringssystemet mot paketet upgrade-reports med dina erfarenheter. Vi önskar att du komprimerar eventuella bilagor som inkluderats (med gzip).

Inkludera följande information när du skickar in din uppgraderingsrapport:

  • Status för din paketdatabas före och efter uppgraderingen: dpkg:s statusdatabas tillgänglig i /var/lib/dpkg/status och aptitude:s pakettillståndsinformation, tillgänglig i /var/lib/aptitude/pkgstates. Du bör även ha gjort en säkerhetskopia innan uppgraderingen, som beskrivs i Avsnitt 4.1.1, ”Säkerhetskopiera all data eller konfigurationsinformation” men du kan även hitta säkerhetskopior av den här informationen i /var/backups.

  • Sessionsloggar från script, läs mer om detta i Avsnitt 4.5.1, ”Spela in sessionen”.

  • Dina apt-loggar, tillgängliga i /var/log/apt/term.log eller dina aptitude-loggar, tillgängliga i /var/log/aptitude.

[Notera]Notera

Du bör ta dig tid att granska och ta bort eventuellt känslig och/eller konfidentiell information från loggfilerna innan de inkluderas i en felrapport eftersom informationen kommer att publiceras i en publik databas.

1.3. Källor för det här dokumentet

Källan till detta dokument är formaterat med DocBook XML. HTML-versionen skapas med docbook-xsl och xsltproc. PDF-versionen skapas med dblatex eller xmlroff. Källor för Kommentarer till utgåvan finns tillgängliga i SVN-förrådet för Debian Documentation Project. Du kan använda webbgränssnittet för att komma åt dess filer individuellt via webben och se ändringar i dem. För mer information om hur man kommer åt SVN-förrådet läs SVN-sidorna för Debian Documentation Project.