Debian GNU/Linux 5.0 (lenny) laidos informacija architektūrai SPARC

Debian'o dokumentacijos projektas

Šis dokumentas yra laisva programinė įranga; Jūs galite jį platinti ir/arba modifikuoti remdamiesi Free Software Foundation paskelbtomis GNU Bendrosios Viešosios licencijos sąlygomis, 2 licencijos versija.

Ši programinė įranga platinama su viltimi, kad ji bus naudinga, bet BE JOKIOS GARANTIJOS; be jokios numanomos PERKAMUMO ar TINKAMUMO KONKRETIEMS TIKSLAMS garantijos. Žiūrėkite GNU Bendrąją Viešąją licenciją norėdami sužinoti smulkmenas.

Jūs turėjote kartu su šia programine įranga gauti ir GNU Bendrosios Viešosios licencjos kopija; jei ne - rašykite Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Licencijos tekstą taip pat galite rasti adresu http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html ir faile /usr/share/common-licenses/GPL-2 Debian GNU/Linux sistemoje.

2009-02-14


Turinys

1. Įvadas
1.1. Kaip pranešti apie klaidas šiame dokumente
1.2. Atnaujinimo pranešimų pateikimas
1.3. Šio dokumento išeities tekstai
2. Kas yra naujo laidoje Debian GNU/Linux 5.0
2.1. Kas naujo distributyve?
2.1.1. Paketų tvarkymas
2.1.2. proposed-updates skyrius
2.2. Sistemos patobulinimai
2.3. Pagrindiniai su branduoliu susiję pakeitimai
2.3.1. Pasikeitimai branduolio paketuose.
2.4. Emdebian 1.0 (paremtas Debian GNU/Linux lenny 5.0)
2.5. Internetinių nešiojamųjų kompiuterių palaikymas
2.6. Java jau Debian'e
3. Įdiegimo sistema
3.1. Kas naujo įdiegimo sistemoje?
3.1.1. Pagrindiniai pokyčiai
3.1.2. Automatizuotas įdiegimas
4. Atnaujinimas iš ankstesnės laidos
4.1. Pasiruošimas atnaujinimui
4.1.1. Visų duomenų ir konfigūracijos nustatymų atsarginės kopijos sukūrimas
4.1.2. Informuoti naudotojus iš anksto
4.1.3. Pasiruošimas atstatymui
4.1.4. Atnaujinimui saugios aplinkos paruošimas
4.2. Sistemos būsenos tikrinimas
4.2.1. Atidėtų veiksmų paketų tvarkymo programoje peržiūra
4.2.2. APT pinning atjungimas
4.2.3. Paketų būsenos tikrinimas
4.2.4. Skyrius „proposed-update“
4.2.5. Neoficialūs ir adaptuotų paketų (backports) APT šaltiniai
4.3. Rankinis paketų žymių šalinimas
4.4. APT šaltinių paruošimas
4.4.1. Papildymas interneto APT šaltiniais
4.4.2. APT šaltinių papildymas lokaliais veidrožiais
4.4.3. Papildymas APT šaltiniu iš CD-ROM arba DVD
4.5. Paketų atnaujinimas
4.5.1. Seanso rašymas
4.5.2. Paketų sąrašo atnaujinimas
4.5.3. Įsitikinkite, kad turite pakankamai vietos atnaujinimui
4.5.4. Pirmiausiai atnaujinkite 'apt' ir/arba 'aptitude'
4.5.5. Sąrašo, gauto iš aptitude, naudojimas automatiniam paketų įdiegimui su apt
4.5.6. Minimalus sistemos atnaujinimas
4.5.7. Likusios sistemos dalies atnaujinimas
4.5.8. Galimos problemos atnaujinimo metu
4.6. Branduolio ir su juo susijusiu paketų atnaujinimas
4.6.1. Branduolio metapaketo įdegimas
4.6.2. Įrenginių numeracijos pertvarkymas
4.6.3. Įkėlimo laiko problemos
4.7. Prieš sistemos įkėlimą naujai (rebooting)
4.7.1. Pakartotinas lilo vykdymas
4.8. Sistema pakimba esant pranešimui Waiting for root file system
4.8.1. Kaip išvengti problemų prieš atnaujinimą
4.8.2. Kaip pataisyti Debian sistemą atsiradus problemoms po atnaujinimo
4.9. Pasiruošimas sekančiai laidai
4.10. Pasenę paketai
4.10.1. Tušti (priklausomybių) paketai
5. Dalykai, kuriuos reikia žinoti apie lenny
5.1. Galimos problemos
5.1.1. Problemos, susijusios su įrenginiais dėl udev
5.1.2. Kai kurios programos gali daugiau nebedirbti su 2.4 branduoliu
5.1.3. Tam tikrų tinklo vietų negalima pasiekti naudojant TCP
5.1.4. Automatinis maitinimo įtampos išjungimas nustoja veikti
5.1.5. Asinchroninė tinklo inicializacija gali tapti neprognozuojamo elgesio priežastimi
5.1.6. Problema naudojant WPA belaidžių tinklų saugumui užtikrinti
5.1.7. Problemos, susijusios su ne ASCII simboliais failų varduose
5.1.8. Garsas nustoja veikti
5.2. NFS prijungimas dabar atliekamas su nfs-common
5.3. Pakeitimai rumunų (ro) klaviatūros išdėdtyme
5.4. apache2 atnaujinimas
5.5. NIS ir tinklo menedžeris
5.6. Mozilla produktų saugumo statusas
5.7. Security status of OCS Inventory and SQL-Ledger
5.8. KDE darbastalis
5.9. GNOME darbastalio pokyčiai ir palaikymas
5.10. Nėra numatytas Unikodo palaikymas emacs21*
5.11. Nebeveikia slurpd/replica
5.12. Darbastalis naudoja nevisą ekraną
5.13. lenny kernel fails to boot on Sparc workstations with PCI-Express
5.14. DHCP failover issue
5.15. VServer Disk Limit
6. Daugiau infornacijos apie Debian GNU/Linux
6.1. Papildomam skaitymui
6.2. Jei reikia pagalbos
6.2.1. Pašto konferencijos
6.2.2. IRC
6.3. Pranešimas apie riktus
6.4. Pagalba Debian'ui
A. Sistemos etch tvarkymas
A.1. Sistemos etch atnaujinimas
A.2. APT šaltinių sąrašo tikrinimas
B. Prisidėjusieji prie laidos informacijos kūrimo
C. Lenny dedikuotas Thiemo Seufer
Rodyklė
Terminų žodynas