Utgivelsesnotater for Debian GNU/Linux 5.0 (lenny), SPARC

The Debian Documentation Project

This document is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License, version 2, as published by the Free Software Foundation.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Lisensteksten kan også hentes fra http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html og /usr/share/common-licenses/GPL-2 på ditt Debian GNU/Linux system.

2009-02-14


Innholdsfortegnelse

1. Innledning
1.1. Rapportere feil i dette dokumentet
1.2. Bidra med oppgraderingsrapporter
1.3. Kilder brukt i dette dokumentet
2. Hva er nytt i Debian GNU/Linux 5.0
2.1. Hva er nytt i distribusjonen?
2.1.1. Pakkehåndtering
2.1.2. Arkivet med proposed-updates
2.2. Systemforbedringer
2.3. Større endringer relatert til kjernen
2.3.1. Endringer i hvordan kjernen pakkes
2.4. Emdebian 1.0 (basert på Debian GNU/Linux lenny 5.0)
2.5. Støtte for Netbooks
2.6. Java er nå i Debian
3. Installasjonssystem
3.1. Hva er nytt i installasjonssystemet?
3.1.1. Større endringer
3.1.2. Automatisk installasjon
4. Oppgradering fra tidligere versjoner
4.1. Forberedelser før selve oppgraderingen
4.1.1. Ta sikkerhetskopi av alle dine filer og konfigurasjoner
4.1.2. Gi dine bruker beskjed på forhånd
4.1.3. Forberedelse til oppgradering
4.1.4. Forbered et sikkert miljø for oppgradering
4.2. Kontroller systemets status
4.2.1. Kontroller handlinger som er satt på vent i pakkebehandleren
4.2.2. Skru av APT pinning
4.2.3. Kontroller pakkestatus
4.2.4. Avsnittet med proposed-updates
4.2.5. Uoffisielle kilder og backports
4.3. Manuell fjerning av pakker markert som auto pakker
4.4. Klargjør APT sine kilder
4.4.1. Legge til APT-kilder for installering fra Internet
4.4.2. Legge til APT-kilder for installering fra lokalt speil
4.4.3. Legge til APT-kilde for installering fra CD-ROM eller DVD
4.5. Oppgradering av pakker
4.5.1. Ta opp hele oppgraderingsrutinen
4.5.2. Oppdatering av pakkelisten
4.5.3. Pass på at du har nok plass til oppgraderingen
4.5.4. Oppgrader apt og/eller aptitude først
4.5.5. Hvordan bruke aptitude sin liste over automatiske installerte pakker sammen med apt
4.5.6. Minimal systemoppgradering
4.5.7. Oppgradering av resten av systemet
4.5.8. Mulige problem under oppgraderingen
4.6. Oppgrader din kjerne og tilhørende pakker
4.6.1. Installere en metapakke for kjernen
4.6.2. Nytt system for nummerering av enheter
4.6.3. Tidsmessige problem under oppstart
4.7. Ting å huske før omstart
4.7.1. Kjør lilo igjen
4.8. Systemet stopper under oppstart med Waiting for root file system
4.8.1. Hvordan man unngår problemet før oppgradering
4.8.2. Hvordan løse problemer etter oppgraderingen
4.9. Forberedelser for neste versjon
4.10. Avleggse pakker
4.10.1. Dummy-pakker
5. Problemer du bør kjenne til vedrørende lenny
5.1. Potensielle problemer
5.1.1. Problemer med enheter i tillknytting til udev
5.1.2. Noen program vil ikke fungere med kjerne 2.4
5.1.3. Noen nettverkssteder kan ikke nåes via TCP
5.1.4. Automatisk avskruing slutter å virke
5.1.5. Asynkron initiering av nettverket kan forårsake uforutsette konsekvenser
5.1.6. Problemer med å bruke trådløse nettverk beskyttet med WPA
5.1.7. Problemer i filnavn med tegn som ikke er ASCII
5.1.8. Lyd stopper å virke
5.2. NFS monteringer håndters nå av nfs-common
5.3. Endringer i rumensk(ro) tastaturoppsett
5.4. Oppgradere apache2
5.5. NIS og Network Manager
5.6. Sikkerhetsstatus for Mozillaprodukter
5.7. Security status of OCS Inventory and SQL-Ledger
5.8. KDE skrivbordet
5.9. Støtte og endringer i Gnome skrivebordet
5.10. Ingen støtte for Unicode som standard i emacs21*
5.11. slurpd/replica vil ikke lenger fungere
5.12. Skrivebordet bruker ikke hele skjermen
5.13. lenny kan ikke starte på Sparc-arbeidsstasjoner med PCI-express
5.14. DHCP problemer med feiltoleranse
5.15. VServer Disk Limit
6. Mer informasjon om Debian GNU/Linux
6.1. Ytterligere lesing
6.2. Få hjelp
6.2.1. E-postlister
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Rapportere feil
6.4. Bidra til Debian
A. Forberedelser for oppgradering av et etch system
A.1. Oppgradering av ditt etch system
A.2. Kontroller dine arkivlister
B. Bidragsytere til Utgivelsenotatene
C. Til minne om Thiemo Seufer
Indeks
Ordliste