4.2. Hämta filer från Debian-speglar

För att hitta den närmaste (och kanske även den snabbaste) spegeln, se Hämta Debian från Internet.

När filer hämtas från en Debian-spegel via FTP så bör du se till att filerna hämtas i binärt läge, inte text eller automatiskt läge.

4.2.1. Var man får tag på installationsavbildningar

Installationsavbildningar finns på varje Debian-spegel i katalogen debian/dists/jessie/main/installer-armel/current/images/MANIFEST listar varje avbild och dess funktion.

4.2.1.1. Installationsfiler för Kurobox Pro

Kurobox Pro kräver en kärna och ramdisk på en ext2-partition på den disk som du tänker installera Debian på. Dessa avbildningar kan hämtas från .../images/orion5x/network-console/buffalo/kuroboxpro .

4.2.1.2. Installationsfiler för HP mv2120

En fast programvaruavbildning tillhandahålls för HP mv2120 som automatiskt kommer att starta upp debian-installer. Denna avbildning kan installeras med uphpmvault på Linux och andra system och med HP Media Vault Firmware Recovery Utility på Windows. Den här fasta programvaruavbildningen kan hämtas från .../images/orion5x/network-console/hp/mv2120/netboot.img .

4.2.1.3. Installationsfiler för QNAP Turbo Station

Installationsfilerna för QNAP Turbo Station innehåller en kärna och ramdisk såväl som ett skript för att skriva dessa avbildningar till flash-minne. Du kan hämta installationsfilerna för QNAP TS-109 och TS-209 från .../images/orion5x/network-console/qnap/ och för QNAP TS-110, TS-119, TS-210, TS-219, TS-219P från .../images/kirkwood/network-console/qnap/ .

4.2.1.4. Installationsfiler för SheevaPlug och OpenRD

Installationsfilerna för Marvell SheevaPlug och OpenRD-enheter innehåller en kärna och initrd för U-Boot. Du kan hämta dessa filer från .../images/kirkwood/netboot/marvell/ .

4.2.1.5. Installationsfiler för CATS

Installationsfilerna för Marvell SheevaPlug och OpenRD-enheter innehåller en kärna och initrd för U-Boot. Du kan hämta dessa filer från .../images/kirkwood/netboot/marvell/ .