[ předchozí ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ další ]

Instalace systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektuře ARM
Kapitola 11 - Administrivia


11.1 O tomto dokumentu

Tento dokument je napsán v jazyce SGML za použití definice typu dokumentu (Document Type Definition) ,,DebianDoc''. Výstupní formáty jsou generovány programy z balíku debiandoc-sgml.

Aby byl dokument lépe udržovatelný, používáme různé výhody SGML, jako jsou entity a označené části (marked selections), které nahrazují proměnné a podmínky z programovacích jazyků. SGML zdroj tohoto dokumentu například obsahuje informace pro různé typy počítačů. Použitím označených částí jsou tyto pasáže označeny jako závislé na dané architektuře a při překladu se zobrazí jenom v určitých verzích tohoto dokumentu.


11.2 Jak přispět k tomuto návodu

Problémy a vylepšení týkající se tohoto dokumentu zasílejte formou bug reportu (hlášení o závadě) v balíku boot-floppies. Pročtěte si popis balíku bug nebo dokumentaci na Debian Bug Tracking System. Je dobré nejprve zkontrolovat v databázi open bugs against boot-floppies, zda už závada nebyla hlášena. Pokud stejný problém najdete mezi neuzavřenými chybami, můžete doplnit existující popis o váš poznatek zasláním zprávy na adresu XXXX@bugs.debian.org, kde XXXX je číslo již nahlášeného problému.

Ještě lepší je získat zdroj toho dokumentu ve formátu SGML a vytvářet záplaty (patch) přímo proti němu. Snažte se vždy pracovat s nejčerstvější verzí z unstable distribuce. Samotný zdroj dokumentu se nachází v balíku boot-floppies. Další možností je prohlížení zdrojů přes CVSweb. Návod, jak získat soubory z CVS, najdete v README-CVS.

Prosíme vás, abyste nekontaktovali autory tohoto dokumentu přímo. Existuje diskusní list balíku boot-floppies, který je zaměřen i na tento manuál. Jeho adresa je debian-boot@lists.debian.org. Návod, jak se do listu přihlásit je na Debian Mailing List Subscription, zprávy jsou dostupné z archívu na Debian Mailing List Archives.


11.3 Hlavní spoluautoři

K tomuto dokumentu přispělo mnoho uživatelů a vývojářů Debianu. Zmíníme alespoň Michaela Schmitze (m68k), Franka Neumanna (je autorem Debian Installation Instructions for Amiga). Dále to jsou Arto Astala, Eric Delaunay, Ben Collins (SPARC) a Stéphane Bortzmeyer (mnoho oprav a textu)

Užitečné informace sepsal Jim Mintha. Přínosné vám mohou být Debian FAQ, Linux/m68k FAQ, Linux for SPARC Processors FAQ, Linux/Alpha FAQ a další. Uznání patří i lidem, kteří tyto volně dostupné a bohaté zdroje informací spravují.


11.4 Český překlad

Tento dokument smí být šířen za podmínek uvedených v GNU General Public License. Vlastníky autorských práv k překladu jsou Miroslav Kuře kurem@debian.cz, Jiří Mašík masik@debian.cz a Vilém Vychodil vychodiv@debian.cz. Na lokalizaci instalačního programu se podíleli Petr Čech cech@atrey.karlin.mff.cuni.cz, Pavel Makovec pavelm@debian.cz a Jiří Mašík.


11.5 Ochranné známky

Všechny ochranné jsou majetkem jejich vlastníků.


[ předchozí ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ další ]

Instalace systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektuře ARM

verze 2.2.27, 14 October, 2001
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo