[ předchozí ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ další ]

Instalace systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektuře ARM
Kapitola 9 - Technické údaje o zaváděcích disketách


9.1 Zdrojový text

Balík boot-floppies obsahuje veškeré zdrojové texty a dokumentaci k instalačním disketám.


9.2 Rescue Floppy

Rescue Floppy je vytvořena na souborovém systému Ext2 (nebo FAT podle architektury, kde instalujete) a měla by být čitelná pod operačními systémy schopnými připojit tyto souborové systémy. Jádro Linuxu se nachází v souboru linux. Soubor root.bin je programem gzip komprimovaný obraz 1,44 MBytového souborového systému Minix (případně Ext2), nahrává se do ramdisku a slouží jako kořenový svazek souborů.


9.3 Náhrada jádra na Rescue Floppy

Pokud potřebujete na Rescue Floppy jiné jádro, musíte vytvořit jádro Linuxu podporující (přímo, nestačí v modulech):

Documentation not complete, text missing.

S největší pravděpodobností také budete chtít nahradit soubor modules.tgz umístěný na Driver Floppies. Tento soubor je komprimovaný obsah adresáře /lib/modules/kernel-ver. Adresář zabalte tak, aby obsahoval i nadřazené adresáře (t.j. /lib/modules/).


9.4 Instalační diskety pro základní systém

Instalační diskety mají 512 bytovou hlavičku, za kterou je archív tar komprimovaný pomocí programu gzip. Když odstraníte hlavičky a spojíte zbylé části dohromady, vznikne komprimovaný tar archiv obsahující základní systém, který se instaluje na pevný disk.

Po rozbalení archívu je třeba projít kroky z ``Konfigurovat základní systém'', Oddíl 7.15 a další položky v programu dbootstrap pro konfiguraci sítě a samostanou instalaci jádra a jeho modulů. Tím získáte funkční systém.

Poinstalační úkony zajistí balík base-config.


[ předchozí ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ další ]

Instalace systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektuře ARM

verze 2.2.27, 14 October, 2001
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo