[ předchozí ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ další ]

Instalace systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektuře ARM
Kapitola 5 - Postupy při instalaci Debianu


Debian můžete nainstalovat z nejrůznějších zdrojů, jak lokálních (CD, pevný disk, diskety), tak i síťových (FTP, NFS, PPP, HTTP). Protože Debian podporuje nejrůznější hardwarové konfigurace, budete asi muset před instalací udělat několik rozhodnutí. Tato kapitola vám nabízí přehled různých druhů instalace a pomůže zvolit optimální řešení.

Při instalaci můžete pro každou část instalace variabilně přepínat mezi různými zdroji. Například můžete začít instalaci nastartováním z disket a po několika krocích přejít k instalaci ze souborů umístěných na pevném disku.

Jak instalace pokročí, přesunete se z malého a neschopného systému žijícího pouze v operační paměti k plně funkčnímu systému Debian GNU/Linux, pevně nainstalovanému na pevném disku. Jedním z klíčových úkolů první části instalačního procesu je rozšířit počet systémem podporovaného hardware (přídavné karty) a software (např. síťové protokoly a ovladače souborových systémů), aby následující kroky instalace mohly používat větší množství zdrojů, než ty předchozí.

Nejjednodušší cestou bude pro většinu lidí použít sadu instalačních CD. Pokud takovou máte a váš systém podporuje zavádění z CD, zasuňte CD do mechaniky, restartujte počítač a pokračujte další kapitolou. Pokud se náhodou stane, že standardní instalace nepracuje s vaším hardwarem, můžete se sem vrátit a podívat se na část o alternativních jádrech, případně o jiných instalačních metodách. Zvláště upozorňuji na fakt, že některé CD sady mohou mít na různých discích různá jádra, tudíž se vám může stát, že natáhnutí instalace z jiného CD může váš problém vyřešit.


5.1 Přehled instalačního procesu

V následujícím seznamu je uvedeno několik bodů, kdy si musíte vybrat instalační média, nebo kdy tato volba ovlivní výběr instalačních zdrojů v budoucnosti:

 1. Začnete spuštěním instalačního procesu
 1. Aby se provedla prvotní konfigurace systému, budete muset odpovědět na sérii několika otázek.
 1. Zvolíte zdroj pro jádro a ovladače.
 1. Vyberete ovladače, které se mají nahrát.
 1. Vyberete instalační zdroj pro základní systém.
 1. Restartujete systém a provedete nějaké finální úpravy.
 1. Volitelně doinstalujete balíčky s dalším softwarem.

Při výběru možností musíte mít na paměti několik věcí. Jádro, které vyberete pro nastartování prvotního systému, bude použito i ve vašem nainstalovaném systému. Protože ovladače jsou specifické pro jádro, musíte vybrat balíček obsahující ovladače, které pracují s vaším jádrem.

Různá jádra také mají různé síťové schopnosti, tudíž také rozšiřují nebo zužují výběr zdrojů pro instalaci, obzvláště v počáteční fázi instalace.

Konečně jednotlivé ovladače mohou zpřístupnit další hardware (jako síťové karty, řadiče disků) a souborové systémy (NTFS, NFS, ...), což rozšiřuje výběr instalačního média.


5.2 Výběr správné instalační sady

Výběr jádra závisí na vašem hardware. Vyberte adresář odpovídající architektuře, přečtěte si tam umístěnou dokumentaci a pokračujte.

Jestliže instalujete z CD-ROM, pak vězte, že různé CD disky obsahují různá jádra. podrobný popis se nachází v dokumentaci na CD. Details on kernel arrangement for specific CDs needed. !


5.3 Instalační zdroje pro různá stádia instalace

V této části se dozvíte, jaký druh hardwaru by měl (a obvykle bude) fungovat pro určitou část instalace. Tím není zaručeno, že veškerý hardware daného druhu bude pracovat se všemi jádry. Například RAID disky pravděpodobně nebudou přístupné, dokud nenainstalujete příslušný ovladač.


5.3.1 Zavedení instalačního systému.

První start instalačního systému je pravděpodobně nejkritičtější krok. V další kapitole se dozvíte další podrobnosti, ale pro začátek máte několik možností:


5.3.2 Zdroje a instalační fáze

Následující tabulka zobrazuje zdroje, které můžete použít v jednotlivých částech instalace. Sloupce ukazují tyto fáze seřazené zleva doprava podle pořadí, ve kterém se budou provádět. Sloupec nejvíce vpravo obsahuje názvy médií, ze kterých lze instalovat. Prázdné políčko v tabulce znamená, že daná metoda není v tom konkrétním kroku podporovaná. A indikuje normální podporu a O znamená, že se metoda může občas použít, ale není to obvyklé.

   Boot | Obraz jádra | Ovladače | Základní systém | Balíčky | Médium
   -----+-------------+----------+-----------------+---------+------------
   O  |       |     |         |     | tftp
   O  |   A    |  A   |    A    |     | disketa
   O  |   A    |  A   |    A    |  A   | CD-ROM
   O  |   A    |  A   |    A    |  A   | pevný disk
     |   A    |  A   |    A    |  A   | NFS
     |       |  O   |    A    |  A   | LAN
     |       |     |         |  A   | PPP

Tabulka například zobrazuje, že PPP se dá použít pouze pro získání balíčků.

Poznámka: Při použití některých metod budete dotázáni pouze na zdroj pro obraz jádra a ovladače. (Třeba pokud nastartujete z CD-ROM, automaticky se na CD vyhledají některé informace, jako je obraz jádra). Důležité je, že okamžitě po natáhnutí systému z diskety můžete přejít k některému použitelnějšímu zdroji pro instalaci. Pamatujte však, že v dalších krocích musíte použít stejné jádro jako při zavedení systému.

Ve sloupci ,,Boot'' jsou všechny volby O, protože se podporovaná média liší od architektury k architektuře.

Metody ,,LAN'' a ,,PPP'' používají přenos souborů, založený na Internetových protokolech (FTP, HTTP, a podobně), přes Ethernet nebo telefonní linku, což bvykle není podporováno, ale některá jádra vám mohou tuto podporu zpřístupnit již dříve. Experti mohou použít síťová spojení k připojení disků a v průběhu instalace provádět další operace (konfigurování), čímž se urychlí instalační proces. Tyto finesy však překračují rozsah našeho dokumentu.


5.3.3 Doporučení

Sežeňte si sadu Debian GNU/Linux CD. Pokud můžete, zaveďte z nich systém.

Pokud jste dočetli až sem, pravděpodobně nemůžete nebo nechcete instalovat z CD. Pokud je váš problém v tom, že vaše CD-ROM nepodporuje zavádění systému, můžete si z cd zkopírovat potřebné soubory k vytvoření zaváděcích disket, nebo spustit instalaci ze stávajícího operačního systému.

Pokud ani takto neuspějete, je zde ještě možnost, že máte na pevném disku volné místo. Instalační systém umí číst hodně druhů souborových systémů (kromě NTFS, pro které musíte nahrát příslušný ovladač). Pokud tedy umí číst váš souborový systém, stáhněte si dokumentaci, obrazy bootovacích disket, utility a odpovídající soubor s ovladači a soubor se základním systémem. Z disket natáhněte instalační program a když se zeptá na další zdroj, zadejte mu cestu k souborům, které jste předtím stáhli.

Toto jsou pouze návrhy, samozřejmě si vyberte libovolný zdroj, který vám vyhovuje. Diskety obecně nejsou ani vhodné, ani spolehlivé, takže vám doporučujeme se jich zbavit co nejdříve. Na druhé straně zase mohou poskytovat pro instalátor čistější prostředí, než natáhnutí ze stávajícího operačního systému.


5.4 Popis souborů instalačního systému

V této části najdete seznam souborů z adresáře disks-arm se stručným popisem. Nemusíte si je nahrávat všechny, stačí vybrat jen ty, které jsou zapotřebí pro vaši metodu instalace.

Většina souborů jsou obrazy disket, nahráním souboru na disketu vytvoříte požadovaný disk. Tyto obrazy se pochopitelně liší pro diskety různých kapacit (1,44 MB, 1,2 MB, 720 kB). Například 1,44MB je množství dat, které se vleze na standardní 3.5 palcové diskety. Na vaší architektuře je toto jediná podporovaná velikost. Obrazy disket pro 1.44MB pružné disky jsou umístěny v adresáři images-1.44.

Čtete-li tento dokument na Internetu, nejspíš si můžete nahrát uvedené soubory kliknutím na jejich název (závisí na vašem webovém prohlížeči), jinak jsou dostupné z adresy http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/ nebo podobného adresáře z počítače zrcadlícího distribuci Debianu (Debian mirror sites).


5.4.1 Dokumentace

Instalační manuál:
install.cs.txt
install.cs.html
install.cs.pdf
Tento soubor můžete číst ve formátech ASCII, HTML nebo PDF.
Manuálové stránky programů pro dělení disku:
fdisk.txt
cfdisk.txt
Pokyny k použití dostupných programů pro rozdělení disku.
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/basecont.txt
Seznam souborů v základním systému.
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/md5sum.txt
Seznam kontrolních MD5 součtů pro binární soubory. Pokud máte program md5sum, můžete si příkazem md5sum -v -c md5sum.txt ověřit, zda vaše soubory nejsou poškozené.

5.4.2 Soubory potřebné k prvotnímu natažení systému

obrazy Rescue Floppy :
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/netwinder/images-1.44/rescue.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/riscpc/images-1.44/rescue.bin
Rescue Floppy se používají pro prvotní start a pro havarijní případy, jako když váš systém nechce nastartovat. Proto je doporučené si zkopírovat obrazy těchto disků na diskety, i když normálně diskety pro instalaci nepoužíváte.
Root obraz(y):
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/netwinder/images-1.44/root.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/riscpc/images-1.44/root.bin
Tento soubor obsahuje obraz dočasného souborového systému, který se nahraje do paměti při startu z Rescue Floppy. Root disk se používá pro instalace z CD-ROM, pevného disku a disket.
Linuxové jádro:
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/netwinder/linux
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/riscpc/linux
Toto je obraz Linuxového jádra, které se použije při instalaci z pevného disku a CD. Pro instalaci z disket není potřeba.
Zaváděcí obrazy TFTP
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/cats/tftpboot.img
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/netwinder/tftpboot.img
Zaváděcí obrazy používané pro zavádění ze sítě (viz Bootování pomocí TFTP, Oddíl 6.5) obsahují Linuxové jádro a kořenový souborový systém root.bin.

5.4.3 Soubory s ovladači

Tyto soubory obsahují moduly jádra nebo ovladače pro ty druhy hardwaru, které nejsou nezbytné pro zavedení instalačního systému. Výběr ovladačů provedete ve dvou krocích: nejprve vyberete příslušný archív s ovladači a potom zvolíte konkrétní ovladače, které chcete použít.

Pamatujte, že archív ovladačů musí být ve shodě s prvotním výběrem jádra.

Obrazy Driver Floppies:
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/images-1.44/driver-1.bin
Toto jsou obrazy Driver Floppies.
Archív Driver Floppies
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/netwinder/drivers.tgz
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/riscpc/drivers.tgz
pokud nejste omezeni disketami, vyberte jeden z těchto souborů.

5.4.4 Soubory základního systému

Základní systém Debianu je minimální sada balíčků, které jsou nutné pro samostatný běh Debianu. V okamžiku, kdy nainstalujete a nakonfigurujete základní systém, váš počítač už bude stát na vlastních nohou.

Obrazy základního systému:
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/base2_2.tgz
nebo
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/images-1.44/base-1.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/images-1.44/base-2.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/images-1.44/base-3.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/images-1.44/base-4.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/images-1.44/base-5.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/images-1.44/base-6.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/images-1.44/base-7.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/images-1.44/base-8.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/images-1.44/base-9.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/images-1.44/base-10.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/images-1.44/base-11.bin
Tyto soubory obsahují základní systém, který se během instalačního procesu nainstaluje do zvolené Linuxové oblasti. Základní systém je nutné minimum pro instalaci ostatních balíčků. Soubor http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/base2_2.tgz je určen pro instalaci prováděnou bez disket, tj. z CD-ROM, pevného disku, nebo přes NFS.

5.4.5 Utility

http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/dosutils/rawrite2.exe
Pomocí této DOSové utility můžete zapsat obsah obrazu na disketu. V žádném případě byste neměli kopírovat obrazy na diskety tak, jak jste zvyklí, ale raději použít tuto utilitu pro ,,syrové zapsání''.

Nyní se zaměříme na popis specifických vlastností jednotlivých zdrojů. Pro zjednodušení se budou vyskytovat ve stejném pořadí, jako v předchozí tabulce.


5.5 TFTP

Abyste mohli natáhnout systém ze sítě, musíte mít síťové připojení podporované zaváděcími disketami, RARP nebo BOOTP server, a TFTP server. Tato instalační metoda je popsána v Bootování pomocí TFTP, Oddíl 6.5.


5.6 Diskety


5.6.1 Spolehlivost pružných disků

Pro lidi, kteří instalují Debian poprvé, bývá největším problémem spolehlivost disket.

Největší problémy jsou s Rescue Floppy, poněvadž tuto disketu čte BIOS před zavedením Linuxu. BIOS nedokáže číst disketu tak spolehlivě jako linuxový ovladač a čtení se může zastavit bez vypsání chybového hlášení, pokud dojde k chybnému načtení dat. Také může dojít k chybnému čteni z disket Driver Floppies a základního systému, to se většinou projeví množstvím hlášení o chybách I/O.

Pokud se vám instalace zasekne vždy na stejné disketě, první věc, kterou byste měli udělat, je znovu stáhnout obraz diskety a zapsat jej na jinou disketu. Přeformátování původní diskety nemusí vést k úspěchu, ani když se po formátování vypíše, že operace proběhla bez problémů. Někdy je užitečné vyzkoušet nahrát diskety na jiném počítači.

Jeden z uživatelů napsal, že se mu podařilo vytvořit bezchybnou zaváděcí disketu až na třetí takový pokus.

Podle dalších uživatelů může systém úspěšně naběhnout až na několikátý pokus při čtení ze stejné diskety. Příčinou jsou nespolehlivé disketové jednotky nebo chyby ve firmware.


5.6.2 Zavedení systému z disket

Natažení systému z disket je podporováno skoro na všech platformách. Review and integrate the 2 discussions for m68k.

Návod je jednoduchý, obstarejte si soubory pro Rescue Floppy a Driver Floppies.

Rescue Floppy si můžete v případě potřeby upravit, viz Náhrada jádra na Rescue Floppy, Oddíl 9.3.

Na Rescue Floppy se už nevešel obraz kořenového souborového systému, takže ho budete muset na samostatnou disketu. U kopírování postupujte úplně stejně jako u ostatních obrazů. Při instalaci budete po nahrání jádra z Rescue Floppy požádáni o vložení root diskety - vložte ji a pokračujte.


5.6.3 Instalace základního systému z disket

Tento způsob instalace nedoporučujeme (s výjimkou situace, kdy ještě nemáte na pevném disku souborový systém), poněvadž diskety jsou nejméně spolehlivé médium.

Proveďte postupně:

 1. Nahrajte si obrazy disket (obsah souborů je popsán v Popis souborů instalačního systému, Oddíl 5.4):
 1. Sežeňte si dostatečné množství disket.
 1. Zapište soubory na diskety podle návodu v Zápis obrazů disků na diskety, Oddíl 5.6.4.
 1. Vložte do systému Rescue Floppy a restartujte počítač.
 1. Přejděte k návodu Zavedení instalačního systému, Kapitola 6.

5.6.4 Zápis obrazů disků na diskety

Obrazy disků představují úplný obsah diskety v syrové formě. Soubory jako je např. resc1440.bin nelze na disketu jednoduše nakopírovat - jejich zápis se provádí speciálním programem přímo do sektorů na disketě.

Příprava disket se liší systém od systému. Tato kapitola se zabývá přípravou disket pod různými operačními systémy.

Až budete mít diskety vytvořené, ochraňte je před neúmyslným přepsáním nastavením disket pouze pro čtení.


5.6.4.1 Zápis disket pod Linuxem nebo unixovým systémem

Zápis disket může většinou provést pouze uživatel root. Založte do mechaniky prázdnou disketu a příkazem

   dd if=file of=/dev/fd0 bs=1024 conv=sync ; sync

zapište soubor na disketu. /dev/fd0 bývá zařízení disketové jednotky. (Na systému Solaris je to /dev/fd/0). Disketu vyjměte až po zhasnutí kontrolky na mechanice, příkaz dd vám může vrátit příkazový řádek, ještě než systém dokončí zápis souboru. Na některých systémech lze vyjmout disketu z mechaniky pouze softwarově. (Solaris má pro tento účel příkaz eject, viz manuál).

Některé systémy se snaží automaticky připojit disketu, jakmile ji vložíte do mechaniky. Budete asi nuceni tuto funkci vypnout, aby bylo možné zapsat disketu přímo. Zeptejte se systémového administrátora na detaily. Abyste na systému Solaris získali přímý přístup k disketě, musíte obejít volume management: Nejprve se programem volcheck (nebo ekvivalentním příkazem ve správci souborů) ujistěte, že disketa je připojená. Poté normálně použijte výše zmíněný příklad s programem dd, pouze /dev/fd0 nahraďte za /vol/rdsk/floppy_name, kde floppy_name je jméno diskety, jaké jste jí přiřadili při formátování. (Nepojmenované diskety mají standardní jméno unnamed_floppy).


5.6.4.2 Zápis disket ze systémů DOS, Windows a OS/2

Ze stejného adresáře, kde jsou soubory pro instalační diskety, si nakopírujte program rawrite2.exe spolu s jeho popisem rawrite2.txt.

Zapsání souboru na disketu se provede příkazem rawrite2 ze systému DOS. Spuštění rawrite2 dvojitým kliknutím z programu Windows Explorer nebo z okna DOS ve Windows nemusí fungovat. Pokud nevíte, jak nastartovat DOS, zmáčkněte F8 během startu počítače.

Spusťte

   rawrite2 -f soubor -d jednotka

kde soubor je jeden z obrazů disket a jednotka může být buď a: nebo b:, podle toho, na jakou mechaniku zapisujete.


5.6.4.3 Zápis disket na systémech Atari

Program http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-arm/current/rawwrite.ttp se nalézá ve stejném adresáři jako obrazy disket. Spusťte program dvojitým kliknutím na ikonu programu a do dialogového okna příkazového řádku napište jméno souboru s obrazem diskety, kterou chcete zapsat.


5.6.4.4 Zápis disket na systémech Macintosh

V MacOS neexistuje aplikace, která by uměla zapsat na disketu soubory mac/images-1.44/rescue.bin a mac/images-1.44/driver.bin (což by stejně nemělo smysl, protože na Macintoshi je stejně nemůžete použít pro zahájení instalace). Tyto soubory jsou však nutné později při instalaci jádra a modulů.

Při přenášení souborů s příponou .bin nebo .tgz nezapomeňte nastavit binární přenos.


5.7 CD-ROM

Nastartování z CD-ROM je jedna z nejjednodušších cest instalace. Pokud máte smůlu a jádro na CD-ROM vám nefunguje, budete se muset poohlédnout po jiném způsobu instalace.

Instalace z CD-ROM je popsána v Instalace z CD-ROMu, Oddíl 6.4.

Poznámka: některé CD mechaniky potřebují speciální ovladače, tudíž mohou být nedostupné v prvních krocích instalačního procesu.


5.8 Pevný Disk

Zavedení systému ze stávajícího operačního systému je často vhodnou volbou. Pro některé systémy je to dokonce jediná možnost instalace. Tato metoda je popsána v Zavádění systému z pevného disku, Oddíl 6.3.

Exotický hardware nebo souborové systémy mohou způsobit, že soubory uložené na pevném disku mohou být v počátcích instalace nedostupné. Pokud nejsou souborové systémy podporovány Linuxovým jádrem, nebudou pravděpodobně přístupné ani po skončení instalace!


5.9 Instalace z NFS

Z povahy metody vyplývá, že je možné ji využít pouze pro instalaci základního systému. Potřebujete zaváděcí disk a disk s ovladači, které nainstalujete jedním z uvedených způsobů. Před instalací základního systému z NFS je nutné projít postup z Nastavení počátečního systému programem dbootstrap, Kapitola 7. Nezapomeňte do jádra nahrát ovladač síťové karty a modul pro NFS.

Až bude program dbootstrap zjišťovat, odkud instalovat základní systém (``Instalovat základní systém'', Oddíl 7.14), zvolte NFS a postupujte dle návodu.


[ předchozí ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ další ]

Instalace systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektuře ARM

verze 2.2.27, 14 October, 2001
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo