Debian GNU/Linux 2.2 -- Errades

Debian GNU/Linux 2.2 s'ha reemplat per Debian GNU/Linux 3.0 («woody»). Les actualitzacions de seguretat s'han descontinuat a partir del 30 de juny de 2003. Si us plau, vegeu els resultats de la enquesta de l'equip de seguretat per a més informació.

Problemes de seguretat

L'equip de seguretat de Debian s'encarrega d'actualitzar els paquets de la versió estable en els quals s'hagin identificat problemes relacionats amb la seguretat. Si us plau, consulteu les pàgines de seguretat per a informació a sobre de qualsevol problema de seguretat identificat en "potato".

Si esteu usant APT, podeu usar les següents línies al vostre fitxer /etc/apt/sources.list per a poder accedir a les últimes actualitzacions de seguretat:

  deb http://security.debian.org/ potato/updates main contrib non-free

Després d'això, executeu apt-get update seguit de apt-get upgrade.

Revisions

De vegades, en el cas de diversos problemes crítics o actualitzacions de seguretat, la distribució ja alliberada és actualitzada. Generalment això serà indicat com a noves revisions.

Mireu el ChangeLog (i el ChangeLog per a non-US) pels detalls a sobre dels canvis.

Les correccions a la distribució estable alliberada sovint entren en un periode de probes abans d'ésser acceptats a l'arxiu. Tot i així, aquestes correcions estan disponibles al directori dists/woody-proposed-updates de qualsevol rèplica de l'arxiu de Debian (i el mateix pel nostre servidor non-US i les seves rèpliques).

Si useu apt per a actualitzar els vostres paquets, podreu instal·lar les actualitzacions proposades afegint les següents línies al vostre fitxer /etc/apt/sources.list:

  # afegiments proposats per a les versions puntuals de 2.2
  deb http://archive.debian.org dists/potato-proposed-updates/
  deb http://archive.debian.org/debian-non-US dists/potato-proposed-updates/

Després d'això, executeu apt-get update seguit de apt-get upgrade.

Suport no oficial d'internacionalització de la instal·lació

Hi ha disponible (https://people.debian.org/~aph/current-i18n/) una versió internacionalitzada dels sistema d'instal·lació per a i386 per a probes i el seu us. Necessitareu usar els sabors "idepci" o "compact".

Degut a alguns problemes que queden sense solucionar amb el sistema d'instal·lació internacionalitzat, es força improbable el que aquest sigui inclòs en la versió puntual de Potato. Tant sols podem esperar que estigui finalitzada a temps per a incloure-la en woody.

Suport no oficial de ReiserFS

Segons sembla hi han almenys dugues versions del sistema d'instal·lació que suporten ReiserFS.

Una versió és d'en John H. Robinson, IV i està disponible amb algunes instruccions en http://chao.ucsd.edu/debian/boot-floppies/.

L'altra és d'en Marc A. Volovic i està disponible en http://www.bard.org.il/~marc/linux/rfs/.

Suport no oficial del nucli Linux 2.4

Adrian Bunk ens ha proveït del conjunt de paquets per a sistemes i386 per a proveir a aquests de compatibilitat amb el Nucli Linux 2.4.x. Si us plau llegiu http://www.fs.tum.de/~bunk/kernel-24.html per a les instruccions, alertes i línies a afegir al vostre /etc/apt/sources.list.