Debian GNU/Linux 2.2 – Errata

Debian GNU/Linux 2.2 har efterträtts av Debian GNU/Linux 3.0 (”woody”). Säkerhetsuppdateringar görs ej efter den 30 juni 2003. Se resultaten från säkerhetsgruppens enkät för vidare information.

Säkerhetsfrågor

Debians säkerhetsgrupp ger ut uppdateringar till paket i den stabila utgåvan för vilka de upptäcker säkerhetsrelaterade problem. Se säkerhetssidorna för information om säkerhetsproblem som hittats i ”potato”.

Om du använder APT kan du använda följande rader i din /etc/apt/sources.list-fil för att nå de senaste säkerhetsuppdateringarna:

  deb http://security.debian.org/ potato/updates main contrib non-free

Kör sedan apt-get update följt av apt-get upgrade.

Underutgåvor

Ibland, då det gäller flera kritiska problem eller säkerhetsuppdateringar, kan den släppta utgåvan uppdateras. Vanligtvis indikeras dessa som underutgåvor till huvudutgåvan.

Se ändringsloggen (samt ändringsloggen för non-US) för information om ändringarna.

Rättelser till den släppta stabila utgåvan genomgår oftast en längre testperiod innan de accepteras att läggas till i arkivet. Dessa rättelser är dock tillgängliga i katalogen dists/potato-proposed-updates på valfri spegel av Debianarkivet (samt på motsvarande plats på vår non-US-server och dess speglar).

Om du använder apt för att uppdatera dina paket kan du installera de föreslagna uppdateringarna genom att lägga till följande rad i din /etc/apt/sources.list:

  # föreslagna tillägg för en 2.2-underutgåva
  deb http://archive.debian.org/debian dists/potato-proposed-updates/
  deb http://archive.debian.org/debian-non-US dists/potato-proposed-updates/

Kör sedan apt-get update följt av apt-get upgrade.

Inofficiellt översatt installationssystem

Översatta versioner av installationssystemet för i386 är tillgängligt (https://people.debian.org/~aph/current-i18n/) för uttestning och användning. Du måste använda antingen ”idepci”- eller ”compact”-varianterna.

På grund av ytterligare kvarvarande problem med det översatta installationssystemet är det osannolikt att det officiellt kommer ingå i en underutgåva av Potato. Vi kan bara hoppas på att vi kan få det i ordning till woody.

Inofficiellt ReiserFS-stöd

Det verkar finnas åtminstone två inofficiella versioner av installationssystemet för i386 med stöd för ReiserFS.

En version kommer från John H. Robinson, IV, och är tillgänglig tillsammans med instruktioner på http://chao.ucsd.edu/debian/boot-floppies/.

Den andra är från Marc A. Volovic och finns tillgänglig på http://www.bard.org.il/~marc/linux/rfs/.

Inofficiellt stöd för Linuxkärna 2.4

Adrian Bunk har tillhandahållit en uppsättning paket för i386-Potatosystem för kompatibilitet med Linuxkärna 2.4.x. Läs http://www.fs.tum.de/~bunk/kernel-24.html för instruktioner, varningar, och rader att lägga till /etc/apt/sources.list.