[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ dalej ]

Instalacja Debiana GNU/Linux 2.2 dla architektury Intel x86
Część 11 - Administrivia


11.1 Na temat tego dokumentu

Ten dokument jest napisany w języku SGML, przy pomocy DTD ``DebianDoc''. Dokumenty w formatach wyjściowych są generowane przez programy z pakietu debiandoc-sgml.

Aby ułatwić zarządzanie tym dokumentem używamy kilku opcji SGML, takich jak jednostki (ang. entities) i oznaczone rozdziały (ang. marked sections). Pełnią one rolę analogiczną do zmiennych i instrukcji warunkowych w językach programowania. Źródło SGML do tego dokumentu zawiera informacje dla wszystkich architektur -- oznaczone rozdziały oddzielają różne części tekstu jako przeznaczone dla poszczególnych architektur.


11.2 Współtworzenie tego dokumentu

Jeśli masz problemy lub sugestie dotyczące tego dokumentu, powinieneś zgłosić je w postaci zgłoszenia błędu (ang. bug report) w pakiecie boot-floppies. Dokładniejsze informacje na temat zgłaszania błędów można znaleźć w pakiecie bug lub reportbug, a także w dokumentacji do systemu śledzenia błędów Debiana. Byłoby uprzejmie z Twojej strony sprawdzić wśród otwartych błędach w boot-floppies czy Twój problem został już wcześniej zgłoszony. Jeśli tak jest, możesz dodać więcej informacji wysyłając list na adres XXXX@bugs.debian.org, gdzie XXXX jest numerem już otwartego błędu.

Jeszcze lepiej pobierz kopię źródeł SGML tego dokumentu i utwórz do nich łaty (ang. patches). Źródła można znaleźć w pakiecie boot-floppies. Spróbuj znaleźć najnowszą wersję w dystrybucji niestabilnej. Możesz także przeglądać źródła przy pomocy CVSweb. Instrukcje na temat tego, jak ściągnąć źródła z CVS można znaleźć w README-CVS w źródłach.

Prosimy niekontaktować się bezpośrednio z autorami tego dokumentu. Istnieje lista dyskusyjna dla twórców systemu instalacyjnego. Nosi ona nazwę debian-boot@lists.debian.org. Instrukcje na temat zapisywania się na nią można znaleźć na stronie zapisów na listy dyskusyjne Debiana. Archiwa listy można przeglądać przez WWW na stronie archiwów list dyskusyjnych Debiana.


11.3 Główni współtwórcy

Wielu, wielu użytkowników i twórców Debiana tworzyło jakieś części tego dokumentu. Uwaga należy się przede wszystkim Michaelowi Schmitzowi (obsługa m68k), Frankowi Neumannowi (autorowi Instrukcji instalacyjnych Debiana dla Amigi, Arto Astali, Ericowi Delaunay/Benowi Collinsowi (obsługa SPARCa), Tapio Lehtonenowi oraz Stéphane Bortzmeyer za liczne modyfikacje i tekst.

Niezwykle pomocny tekst i informacje znaleziono między innymi w HOWTO Jima Minthy na temat ładowania systemu z sieci (brak odnośnika), Debian FAQ, Linux/m68k FAQ i Linux for SPARC Processors FAQ Linux/Alpha FAQ. Należy uznać wkład autorów tych wolno dostępnych i bogatych źródeł informacji.


11.4 Znaki handlowe

Wszystkie znaki handlowe są własnością odpowiednich właścicieli.


[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ dalej ]

Instalacja Debiana GNU/Linux 2.2 dla architektury Intel x86

version 2.2.27, 14 October, 2001
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo
tłumaczenie: Marcin Owsiany porridge@pandora.info.bielsko.pl