[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ dalej ]

Instalacja Debiana GNU/Linux 2.2 dla architektury Intel x86
Część 9 - Informacje techniczne na temat systemu instalacyjnego


9.1 Kod źródłowy

Pakiet boot-floppies zawiera cały kod źródłowy i dokumentację do systemu instalacyjnego.


9.2 Rescue Floppy

Dyskietka Rescue Floppy zawiera system plików Ext2 (lub FAT, w zależności od architektury), więc powinno się dać z niej korzystać przy pomocy wszystkiego, co potrafi montować dyski Ext2 lub FAT. Jądro Linuksa znajduje się w pliku linux. Plik root.bin to skompresowany programem gzip obraz 1.4MB dyskietki z systemem plików Minix lub Ext2, który zostanie załadowany do RAM-dysku i użyty jako główny system plików.


9.3 Zamiana jądra na dyskietce Rescue Floppy

Jeśli wymiana jądra na dyskietce Rescue Floppy okaże się konieczna, musisz wkompilować (bezpośrednio, nie jako moduły) następujące opcje:

Skopiuj nowe jądro do pliku linux na dyskietce Rescue Floppy i uruchom skrypt shella rdev.sh, również znajdujący się na dyskietce. Skrypt ten zakłada, że jądro znajduje się w bieżącym katalogu lub w /mnt/linux. Jeśli tak nie jest, podaj ścieżkę jako argument dla skryptu.

Będzie także konieczna wymiana pliku modules.tgz na dyskietce Driver Floppies. Plik ten zawiera po prostu skompresowane programem gzip archiwum tar katalogu /lib/modules/wersja-jądra; utwórz je z katalogu głównego, tak aby w archiwum mieściły się również wszystkie katalogi.


9.4 Dyskietki z systemem podstawowym

Dyskietki te zawierają 512-bajtowy nagłówek oraz część skompresowanego gzip-em archiwum tar. Jeśli obetniesz nagłówki i połączysz zawartość dyskietek, uzyskasz skompresowane archiwum tar. Zawiera ono system podstawowy, który zostanie zainstalowany na Twoim twardym dysku.

Po zainstalowaniu tego archiwum musisz przejść przez kroki opisane w ``Konfiguracja systemu podstawowego'', Rozdział 7.16 i innych menu dbootstrap aby skonfigurowanć sieć i musisz samodzielnie zainstalować jądro i moduły. Po dokonaniu tego powinieneś/powinnaś otrzymać działający system.

Jeśli chodzi o czynności wykonywane po instalacji, przeprowadza je głównie pakiet base-config.


[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ dalej ]

Instalacja Debiana GNU/Linux 2.2 dla architektury Intel x86

version 2.2.27, 14 October, 2001
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo
tłumaczenie: Marcin Owsiany porridge@pandora.info.bielsko.pl