[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ dalej ]

Instalacja Debiana GNU/Linux 2.2 dla architektury Intel x86
Część 5 - Metody instalacji Debiana


Debiana można zainstalować z wielu źródeł, zarówno lokalnych (CD-ROM, dysk twardy, dyskietki) jak i z sieci (FTP, NFS, PPP, HTTP). Debian obsługuje różne konfiguracje sprzętu, więc często można wybrać spośród wielu ewentualności. Ten rozdział opisuje wszystkie źródła i wskazówki pomagające wybrać jedno z nich.

Dla różnych etapów instalacji można dokonać różnych wyborów. Na przykład instalację można zacząć z dyskietki, ale później dostarczyć reszty potrzebnych plików z dysku twardego.

W czasie instalacji system będzie się zmieniał: od małego, ograniczonego i mieszczącego się na RAM-dysku - do pełnego systemu Debian, zainstalowanego na dysku twardym. Jednym z podstawowych zadań początkowych faz instalacji jest zwiększenie ilości obsługiwanego przez system sprzętu (na przykład kart rozszerzeń) i oprogramowania (np. protokołów sieciowych i sterowników systemów plików). Dzięki temu w późniejszych fazach instalacji można korzystać z większej ilości źródeł plików niż wcześniej.

Dla większości ludzi najłatwiejsze będzie użycie zestawu płyt CD. Jeśli masz taki zestaw i Twoja maszyna obsługuje ładowanie systemu bezpośrednio z płyty, to świetnie! Po prostu skonfiguruj system, aby ładował się z CD-ROM-u, jak to opisano w rozdziale Wybór urządzenia, z którego następuje start systemu, Rozdział 3.3.2, wsuń płytę do napędu, zrestartuj system i przejdź do następnego rozdziału. Jeśli okaże się, że ten standardowy sposób instalacji nie działa na Twojej maszynie, możesz tu wrócić, aby spróbować znaleźć inne jądro lub metodę instalacji. W szczególności należy zwrócić uwagę na to, że niektóre zestawy płyt zawierają różne jądra na różnych płytach, więc może okazać się, że uda się załadować system z płyty innej niż pierwsza.


5.1 Przegląd procesu instalacji

Ten przegląd zwraca uwagę na momenty, w których należy wybrać nośnik instalacyjny, lub podjąć decyzję, która wpłynie na to, które źródła będą dostępne później. Instalacja składa się z następujących kroków:

 1. Załadowanie systemu instalacyjnego.
 1. Odpowiedzenie na kilka pytań wstępnie konfigurujących system.
 1. Wskazanie nośnika zawierającego jądro i sterowniki.
 1. Wybranie sterowników do załadowania.
 1. Wskazanie nośnika zawierającego źródło systemu podstawowego.
 1. Restart system i zakończenie konfiguracji.
 1. Instalacja dodatkowych pakietów z oprogramowaniem.

Podczas dokonywania wyborów należy pamiętać o kilku rzeczach. Pierwsza dotyczy wyboru jądra. Jądro, które wybierzesz do przeprowadzenia instalacji będzie tym samym jądrem, którego będzie używał Twój pełny system. Muisz wybrać odpowiedni pakiet sterowników, ponieważ sterowniki zależą od jądra. Poniżej znajduje się krótki opis szczegółów wyboru jądra, a dokładniej zestawu instalacyjnego.

Różne jądra mają różne możliwości obsługi sieci, więc wybierając konkretne jądro możesz rozszerzyć lub ograniczyć możliwości wyboru źródeł dla innych plików, zwłaszcza w początkowych fazach instalacji.

Wreszcie -- niektóre sterowniki, które każesz załadować, umożliwiają obsługę różnych urządzeń (np. kart sieciowych, kontrolerów dysków twardych) lub systemów plików (np. NTFS lub NFS). Dzięki załadowaniu odpowiednich sterowników, w dalszych etapach instalacji będzie możliwe wybranie dodatkowych źródeł instalacyjnych.


5.2 Wybór właściwego zestawu instalacyjnego

Obrazy jądra są dostępne w kilku ``smakach'', z których każdy obsługuje inny zestaw sprzętu. ``Smaki'' dostępne w systemie Debian GNU/Linux 2.2 dla architektury Intel x86 to:

``waniliowe'' (vanilla)
Standardowy pakiet jądra w Debianie. Zawiera prawie wszystkie sterowniki obsługiwane przez Linuksa, zbudowane w postaci modułów. Są to między innymi sterowniki dla urządzeń sieciowych, urządzeń SCSI, kart dźwiękowych, urządzeń Video4Linux itp. Smak ``waniliowy'' składa się z jednej dyskietki ratunkowej (Rescue Floppy), jednej z głównym systemem plików i trzech dyskietek ze sterownikami (Driver Floppies).
``udma66''
Bardzo podobne do ``waniliowych'', ale dodatkowo zawiera łaty Andre Hedricka, dzięki którym obsługuje urządzenia UDMA66.
``compact''
Podobne do ``waniliowych'', ale nie zawierają wielu rzadziej używanych sterowników (dźwięk, v4l, itp). Dodatkowo posiada wbudowaną obsługę popularnych kart sieciowych PCI -- NE2000, 3COM 3c905, Tulip, Via-Rhine i Intel EtherExpress Pro100. Dzięki tym sterownikom można w pełni wykorzystać opcję instalacji sieciowej Debiana instalując sterowniki i system podstawowy przez sieć, co wymaga utworzenia jedynie dyskieteki ratunkowej i dyskietki z głównym systemem plików. Wreszcie ``compact'' zawiera również kilka popularnych sterowników RAID: DAC960 i SMART2 Compaq'a. Smak ``compact'' składa się z jednej dyskietki ratunkowej, jednej z głównym systemem plików i jednej ze sterownikami.
``idepci''
To jądro obsługuje tylko urządzenia IDE i PCI (i bardzo niewielką liczbę urządzeń ISA). Tego ``smaku'' należy użyć w przypadku, gdy sterowniki SCSI w innych zestawach powodują zawieszenie systemu przy starcie (prawdopodobnie z powodu konfliktu zasobów lub źle zachowującej się karty/sterownika w systemie). Jądro ``idepci'' ma także wbudowany sterownik dyskietki IDE, więc można go wykorzystać do instalacji z urządzeń LS120 lub ZIP.

Choć opisaliśmy ile dyskietek 1.44MB jest potrzebnych w przypadku każdego ze ``smaków'', to nie znaczy to, że musisz wybrać dyskietki jako nośnik instalacyjny.

Pliki konfiguracyjne jądra dla każdego z tych smaków można znaleźć w ich katalogach w pliku o nazwie ``kernel-config''.


5.3 Źródła instalacji dla różnych etapów

Ten rozdział opisuje jaki sprzęt może i zazwyczaj będzie działać w różnych etapach instalacji. Nie jest zagwarantowane, że każde urządzenie opisanego typu będzie działało z każdym jądrem. Na przykład dyski RAID nie będą dostępne jeśli nie zainstaluje się odpowiednich sterowników.


5.3.1 Ładowanie początkowego systemu instalacyjnego

Załadowanie systemu instalacyjnego jest jednym z najtrudniejszych etapów instalacji. Następny rozdział opisuje dodatkowe szczegóły, ale do wyboru jest zazwyczaj


5.3.2 Nośniki źródłowe i etapy instalacji

Następująca tabela wskazuje, których źródeł można użyć w każdym z etapów instalacji. Kolumny wskazują poszczególne etapy instalacji, są uporządkowane od lewej do prawej w kolejności, w jakiej występują. W kolumnie po prawej stronie są wymienione sposoby pobierania plików. Puste pole oznacza, że dany sposób nie jest obsługiwany w danym etapie instalacji, T oznacza, że jest, a P -- że tylko w niektórych przypadkach.

   Ładowanie | Obraz jądra | Sterowniki | System podst. | Pakiety | nośnik 
   ----------+-------------+------------+---------------+---------+------------
     P  |       |      |        |     | tftp
     P  |   T    |   T   |    T    |     | dyskietki
     P  |   T    |   T   |    T    |  Y  | CD-ROM
     P  |   T    |   T   |    T    |  Y  | dysk twardy
        |   T    |   T   |    T    |  Y  | NFS
        |       |   P   |    Y    |  Y  | LAN
        |       |      |        |  Y  | PPP

Powyższa tabela pokazuje na przykład, że PPP można użyć tylko do sprowadzenia pakietów.

Zwróć uwagę, że system instalacyjny poprosi Cię o wskazanie źródła obrazu jądra i sterowników tylko przy niektórych metodach instalacji. Jeśli uruchomisz system z CD-ROM-u, system instalacyjny automatycznie wybierze jądro i sterowniki z płyty. Ważne jest, że zaraz po załadowaniu systemu z dyskietki można przełączyć się na lepsze źródło instalacji. Należy jednak pamiętać, że nie wolno pomieszać różnych zestawów instalacyjnych, na przykład biorąc dyskietkę startową dla jednej podarchitektury, a dyskietki ze sterownikami - dla innej.

Kolumna ``Ładowanie'' zawiera tylko litery P, ponieważ obsługiwane metody ładowania różnią się bardzo pomiędzy architekturami.

Wiersze ``LAN'' i ``PPP'' odnoszą się do Internetowych metod przenoszenia plików (FTP, HTTP itp.) przez Ethernet lub linię telefoniczną. Niektóre jądra pozwalają na wykorzystanie tych sposobów wcześniej. Eksperci mogą także wykorzystać te połączenia do zamontowania dysków i przeprowadzenia innych operacji celem przyspieszenia całego procesu. Dostarczenie pomocy w takich przypadkach jest poza zakresem tego dokumentu.


5.3.3 Zalecenia

Zdobądź zestaw płyt CD Debian GNU/Linux. Załaduj z nich instalację, o ile to możliwe.

Jeśli jednak doczytałeś/doczytałaś tak daleko, to prawdopodobnie nie było to możliwe. Jeśli problemem było to, że nie dało się załadować systemu z płyty, można przy pomocy plików na płycie utworzyć dyskietki startowe i z nich załadować system, lub zrobić to z innego systemu operacyjnego.

Jeśli i to nie jest możliwe, możesz wykorzystać puste miejsce na partycji jakiegoś systemu operacyjnego. W początkowych fazach instalacji system jest w stanie odczytać wiele różnych systemów plików. (Za wyjątkiem NTFS -- konieczne jest uprzednie załadowanie odpowiedniego sterownika). Jeśli może przeczytać Twój system plików, powinieneś/powinnaś pobrać z sieci dokumentację, obrazy dysków startowych i narzędzia a także archiwum ze sterownikami (w postaci jednego pliku) i system podstawowy (także w postaci jednego pliku). Załaduj system instalacyjny, a kiedy o nie zapyta, wskaż mu pliki, które pobrałeś/pobrałaś.

To są tylko wskazówki. Powinno się wybrać takie źródła, jakie będą najwygodniejsze. Dyskietki nie są ani wygodnym, ani pewnym nośnikiem, więc radzimy ich używać tylko w ostateczności. Jednak w porównaniu z innymi sposobami ładowania systemu mogą w pewnych przypadkach dostarczyć najłatwiejszego sposobu na rozpoczęcie instalacji, jeśli Twój system je obsługuje.


5.4 Opis plików systemu instalacyjnego

Ten rozdział zawiera listę plików, które można znaleźć w katalogu disks-i386. Być może ich pobranie w ogóle nie będzie konieczne. Zależy to od wybranej przez Ciebie metody ładowania i instalacji systemu podstawowego.

Większość z plików to obrazy dyskietek, czyli pojedyncze pliki, które można zapisać na dyskietkę. Ich wielkość zależy oczywiście od wielkości dyskietki docelowej. Na przykład na standardową dyskietkę 3.5 calową mieści się 1.44MB danych. Na standardową dyskietkę 5.25 cala mieści się 1.2MB danych, więc jeśli masz tylko taki napęd dyskietek, to musisz użyć tych obrazów. Obrazy dyskietek 1.44MB znajdują się w katalogu images-1.44. Obrazy dyskietek 1.2MB znajdują się w katalogu images-1.20. Obrazy dyskietek 2.88MB, których używa się głównie do ładowania systemu z CD-ROM-u, znajdują się w katalogu images-2.88.

Jeśli do czytania tego dokumentu używasz przeglądarki WWW na komputerze podłączonym do sieci, możesz prawdopodobnie pobrać odpowiednie pliki zaznaczając ich nazwy. W przypadku przeglądarki Netscape należy przytrzymać klawisz SHIFT klikając na URL aby pobrać plik. Pliki można pobrać z URL-i w tym dokumencie lub z http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/, albo odpowiedniego katalogu na dowolnym serwerze lustrzanym Debiana.


5.4.1 Dokumentacja

Podręcznik instalacji:
install.pl.txt
install.pl.html
install.pl.pdf
Plik, który właśnie czytasz, dostępny w formatach ASCII, HTML lub PDF.
Strony podręcznika systemowego dla poszczególnych narzędzi do partycjonowania:
fdisk.txt
cfdisk.txt
Instrukcje użytkownika dostępnych programów do partycjonowania.
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/basecont.txt
Lista zawartości systemu podstawowego.
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/md5sum.txt
Lista sum kontrolnych MD5 dla plików binarnych. Jeśli masz program md5sum, możesz upewnić się, że pliki nie są uszkodzone uruchamiając komendę md5sum -v -c md5sum.txt.

5.4.2 Pliki potrzebne do załadowania systemu instalacyjnego

Obrazy dyskietek ratunkowych (Rescue Floppy):
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.20/rescue.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.20/safe/rescue.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/rescue.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/compact/rescue.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/idepci/rescue.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/safe/rescue.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/udma66/rescue.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-2.88/rescue.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-2.88/compact/rescue.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-2.88/idepci/rescue.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-2.88/udma66/rescue.bin
Dyskietkę ratunkową (Rescue Floppy) wykorzystuje się do przeprowadzania instalacji i w przypadkach awaryjnych, na przykład kiedy system nie chce się załadować z jakiegoś powodu. Dlatego zaleca się utworzenie tej dyskietki nawet, jeśli nie będzie się jej używało do instalacji.
Obrazy dyskietki/tek z głównym systemem plików:
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.20/root.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/root.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/compact/root.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/idepci/root.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/udma66/root.bin
Ten plik zawiera obraz tymczasowego systemu plików, który jest ładowany do pamięci po uruchomieniu systemu z dyskietki ratunkowej. Używa się go do instalacji z twardego dysku i dyskietek.
Jądro Linux:
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/linux
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/compact/linux
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/idepci/linux
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/udma66/linux
Jest to obraz jądra Linux, używany do instalacji z twardego dysku i płyt CD. Nie jest potrzebny do instalacji z wykorzystaniem dyskietek.
Program do ładowania Linuksa z DOS-u:
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/dosutils/loadlin.exe
Będziesz go potrzebować, jeśli instalujesz system z partycji DOS lub z CD-ROM-u. Patrz Ładowanie z partycji DOS, Rozdział 6.3.1.
Pliki wsadowe instalacji z DOS-u:
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/install.bat
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/compact/install.bat
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/idepci/install.bat
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/udma66/install.bat
Pliki wsadowe DOS-u do uruchamiania instalacji Debiana z DOS-u. Używa się ich w przypadku instalacji z dysku twardego lub CD-ROM-u. Patrz Ładowanie z partycji DOS, Rozdział 6.3.1.

5.4.3 Pliki sterowników

Te pliki zawierają moduły jądra (sterowniki) dla wszystkich urządzeń, które nie są niezbędne do załadowania systemu. Aby móc użyć odpowiednich modułów należy zainstalować odpowiednie archiwum ze sterownikami i wybrać sterowniki, których chcesz użyć.

Zwróć uwagę, że archiwum ze sterownikami musi odpowiadać wybranemu uprzednio jądru.

Obrazy dyskietek ze sterownikami (Driver Floppies):
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.20/driver-1.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.20/driver-2.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.20/driver-3.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.20/driver-4.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.20/driver-5.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.20/safe/driver-1.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.20/safe/driver-2.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.20/safe/driver-3.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.20/safe/driver-4.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.20/safe/driver-5.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/driver-1.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/driver-2.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/driver-3.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/driver-4.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/compact/driver-1.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/idepci/driver-1.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/safe/driver-1.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/safe/driver-2.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/safe/driver-3.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/safe/driver-4.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/udma66/driver-1.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/udma66/driver-2.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/udma66/driver-3.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/udma66/driver-4.bin
Są to Obrazy dyskietek ze sterownikami.
Archiwum ze sterownikami
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/drivers.tgz
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/compact/drivers.tgz
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/idepci/drivers.tgz
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/udma66/drivers.tgz
Jeśli nie musisz używać dyskietek, wybierz jeden z tych plików.

5.4.4 Pliki z systemem podstawowym

``System podstawowy Debiana'' to zbiór najbardziej podstawowych pakietów koniecznych do uruchomienia Debiana w zwykły sposób. Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu systemu podstawowego można zainstalować setki innych pakietów dodatkowych.

Obrazy systemu podstawowego:
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/base2_2.tgz
lub
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/base-1.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/base-2.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/base-3.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/base-4.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/base-5.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/base-6.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/base-7.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/base-8.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/base-9.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/base-10.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/images-1.44/base-11.bin
Te pliki zawierają system podstawowy, który jest instalowany na partycji Linuksa w czasie instalacji. Jest to podstawowe minimum potrzebne do zainstalowania reszty pakietów. Pliku http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/base2_2.tgz używa się do instalacji z nośnika innego niż dyskietki, tj. CD-ROM-u, dysku twardego lub NFS.

5.4.5 Narzędzia

http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/dosutils/rawrite2.exe
Jest to program DOS-owy służący do zapisania obrazu na dyskietkę. Nie powinno się kopiować obrazów na dyskietkę, ale zapisać w ``surowy'' sposób.

Teraz zajmiemy się szczegółami poszczególnych metod instalacji. Dla wygody są ułożone w takiej kolejności, jak rzędy w tabeli opisującej różne źródła instalacji.


5.5 Dyskietki


5.5.1 Niezawodność dyskietek

Największym problemem dla instalujących Debiana po raz pierwszy jest zawodność dyskietek.

Dyskietka ratunkowa sprawia największe problemy, ponieważ jest czytana bezpośrednio przez sprzęt, przed uruchomieniem Linuksa. Często sprzęt nie czyta dyskietek tak dobrze jak sterownik dysku Linuksa i może zatrzymać się nagle bez wypisania żadnego komunikatu błędu, jeśli przeczyta nieprawidłowe dane. Mogą też pojawić się problemy z dyskietkami ze sterownikami oraz z systemem podstawowym., z których większość objawia się wypisaniem mnóstwa komunikatów o błędach wejścia/wyjścia dysku.

Jeśli instalacja zatrzymuje się na jednej z dyskietek, należy w pierwszej kolejności ponownie pobrać z sieci dany obraz i zapisać go na inną dyskietkę. Samo ponowne sformatowanie poprzedniej dyskietki może nie wystarczyć, nawet jeśli została sformatowana i zapisana bez błędów. Czasem można spróbować zapisać daną dyskietkę na innym komputerze.

Jeden z użytkowników zgłosił, że musiał zapisać dyskietkę trzy razy zanim zadziałała.

Inni użytkownicy zgłaszali, że czasem wystarczy spróbować załadować daną dyskietkę kilka razy restartując pomiędzy próbami komputer. Wszystko to z powodu wadliwego sprzętu lub firmowego oprogramowania urządzeń.


5.5.2 Ładowanie systemu z dyskietek

Ładowanie systemu z dyskietek jest obsługiwane przez większość platform.

Aby załadować system z dyskietek po prostu pobierz obrazy dyskietek: ratunkowej (Rescue Floppy) i sterowników (Driver Floppies).

Jeśli będzie to konieczne, możesz także zmodyfikować dyskietkę ratunkową; patrz Zamiana jądra na dyskietce Rescue Floppy, Rozdział 9.3.

W tej architekturze system plików nie zmieścił się na dyskietce ratunkowej, więc na osobną dyskietkę musisz też zapisać obraz systemu plików. Tworzy się ją tak samo, jak inne dyskietki. Po załadowaniu z dyskietki ratunkowej jądro poprosi Cię o dyskietkę z systemem plików. Wsuń tą dyskietkę do napędu i wciśnij Enter. Patrz także Ładowanie z dyskietki Rescue Floppy, Rozdział 6.5.


5.5.3 Instalacja systemu podstawowego z dyskietek

UWAGA: Nie jest to zalecana metoda instalacji Debiana, ponieważ dyskietki są często zawodnym nośnikiem danych. Tej metody należy użyć jeśli nie masz żadnych wolnych systemów plików na dysku.

Wykonaj następujące kroki:

 1. Zdobądź następujące obrazy dyskietek (pliki te są opisane dokładniej w rozdziale Opis plików systemu instalacyjnego, Rozdział 5.4):
 1. Zgromadź odpowiednią ilość dyskietek na wszystkie obrazy, które musisz zapisać.
 1. Utwórz dyskietki, jak to opisano w rozdziale Tworzenie dyskietek z obrazów, Rozdział 5.5.4.
 1. Jeśli chcesz, zobacz rozdział Jak sprawić, aby dyskietka ratunkowa "mówiła" po polsku, Rozdział 5.5.5
 1. Wsuń dyskietkę ratunkową do napędu i zrestartuj komputer.
 1. Przejdź do rozdziału Uruchamianie systemu instalacyjnego, Część 6.

5.5.4 Tworzenie dyskietek z obrazów

Obraz dyskietki to plik zawierający całą zawartość dyskietki w surowej postaci. Obrazu dyskietki (np. rescue.bin) nie można po prostu skopiować na dyskietkę. Należy do tego celu użyć specjalnego programu, który zapisze je w surowym trybie. Jest to konieczne, ponieważ obrazy są surowym przedstawieniem zawartości dyskietki.

Istnieją różne techniki tworzenia dyskietek z obrazów zależne od Twojej platformy. Ten rozdział opisuje jak utworzyć dyskietki z obrazów dla różnych platform.

Niezależnie od używanej metody należy pamiętać o zabezpieczeniu dyskietki po jej zapisaniu, aby uchronić ją przed przypadkowym zniszczeniem.


5.5.4.1 Zapisywanie obrazu na dyskietkę w systemie Linux lub UNIX

Aby zapisać obrazy na dyskietki, prawdopodobnie będzie konieczne uzyskanie uprawnień administratora. Wsuń pustą dyskietkę do napędu i wydaj komendę

   dd if=plik of=/dev/fd0 bs=1024 conv=sync ; sync

gdzie plik to nazwa jednego z obrazów. /dev/fd0 to zazwyczaj nazwa pierwszego napędu dyskietek, może być inna w Twojej stacji roboczej (w systemie Solaris będzie to /dev/fd/0). Komenda ta może się zakończyć przed zapisaniem dyskietki przez system, więc przed wyjęciem dyskietki zaczekaj na zgaszenie się diody sygnalizującej pracę napędu. W niektórych systemach do wysunięcia dyskietki konieczne jest wydanie specjalnej komendy (w systemie Solaris -- eject).

Niektóre systemy próbują automatycznie zamontować dyskietkę po jej wsunięciu do napędu. Możliwe, że będzie konieczne wyłączenie tej opcji zanim system pozwoli na zapisanie dyskietki w trybie surowym. Niestety w różnych systemach różnie się to robi. W systemie Solaris można obejść zarządzanie wolumenami aby uzyskać surowy dostęp do dyskietki. Najpierw sprawdź czy dyskietka jest montowana automatycznie (użyj volcheck lub odpowiadającej mu komendy w managerze plików). Następnie użyj podanej powyżej komendu dd, zamień tylko /dev/fd0 na /vol/rdsk/nazwa_dyskietki, gdzie nazwa_dyskietki jest nazwą nadaną w czasie formatowania (lub unnamed_floppy, jeśli nie nadano jej nazwy). Wyłącz vold. W przypadku innego systemu zapytaj administratora.


5.5.4.2 Zapisywanie obrazów w systemach DOS, Windows lub OS/2

W katalogu z obrazami znajdziesz program rawrite2.exe. Jest tam również plik rawrite2.txt opisujący sposób użycia programu rawrite2.

Aby zapisać zapisać obraz dyskietki najpierw uruchom DOS. Przy próbie użycia rawrite2 z okna DOS w Windows może pojawić się wiele problemów. Podwójne klikanie na rawrite2 w Explrorerze Windows także nie działa. Jeśli nie wiesz jak załadować DOS, naciśnij F8 w czasie startu Windows.

Po załadowaniu DOS-u, użyj komendy

   rawrite2 -f plik -d napęd

gdzie plik to jeden z obrazów a napęd to ``a:'' lub ``b:'', w zależności od tego, którego napędu używasz.


5.5.4.3 Zapisywanie obrazów na Atari

W katalogu z obrazami znajdziesz program http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/rawwrite.ttp . Uruchom go klikając dwa razy na ikonie programu i wpisz nazwę obrazu, który chcesz zapisać.


5.5.4.4 Zapisywanie obrazów na Macintoshu

Nie istnieje aplikacja dla MacOS pozwalająca na zapisanie obrazów mac/images-1.44/rescue.bin i mac/images-1.44/driver.bin na dyskietki (zresztą nie było by sensu tego robić, ponieważ i tak nie dałoby się z nich załadować systemu ani zainstalować jądra ani modułów). Jednak pliki te są potrzebne do instalacji systemu operacyjnego i modułów w późniejszym etapie.

Zwróć uwagę przy przenoszeniu plików na maszynę. Pliki z rozszerzenie, .bin lub .tgz zawsze muszą być przenoszone w trybie binarnym.


5.5.5 Jak sprawić, aby dyskietka ratunkowa "mówiła" po polsku

Aby dyskietka ratunkowa wyświetlała (przed załadowaniem jądra) komunikaty po Polsku, trzeba skopiować pliki komunikatów i czcionkę na utworzoną dyskietkę ratunkową. Użytkownicy systemów MS-DOS i Windows mogą w tym celu użyć pliku wsadowego setlang.bat z katalogu dosutils. Aby to zrobić, przejdź do tego katalogu (np. cd c:\debian\dosutils) i wpisz komendę setlang pl (małymi literami).


5.6 CD-ROM

Ładowanie systemu z CD-ROM-u jest jednym z najłatwiejszych sposobów na zainstalowanie systemu. Jeśli nie masz szczęścia i jądro na CD-ROM-ie nie działa w Twoim przypadku, musisz skorzystać z innej techniki.

Instalacja z CD-ROM-u jest opisana w rozdziale Ładowanie i/lub instalacja z CD-ROM-u, Rozdział 6.4.

Zwróć uwagę, że niektóre napędy CD mogą wymagać specjalnych sterowników, więc będą niedostępne we wczesnych etapach instalacji.


5.7 Dysk twardy

Ładowanie z instniejącego systemu operacyjnego jest często najwygodniejsze. W przypadku niektórych systemów jest to jedyny obsługiwany sposób instalacji. Metoda ta jest opisana w rozdziale Ładowanie z twardego dysku, Rozdział 6.3.

Pliki na twardym dysku mogą być niedostępne we wczesnych fazach instalacji z powodu egzotycznego sprzętu lub systemu plików. Jeśli nie są obsługiwane przez Linuksa, mogą nie być dostępne nawet pod sam koniec!


5.8 Instalacja z NFS

Z powodu natury tej metody instalacji tylko system podstawowy i dodatkowe pakiety mogą być zainstalowane przez NFS. Konieczne jest posiadanie lokalnie dyskietki ratunkowej i ze sterownikami. Aby zainstalować system przez NFS jest konieczne przejście przez zwykłą instalację, jak to opisano w Początkowa konfiguracja systemu przy użyciu programu dbootstrap, Część 7. Nie zapomnij załadować modułu (sterownika) dla swojej karty Ethernet, a także modułu systemu plików dla NFS.

Kiedy dbootstrap poprosi Cię o wskazanie systemu podstawowego (``Instalacja systemu podstawowego'', Rozdział 7.15), powinieneś/powinnaś wybrać NFS.


[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ dalej ]

Instalacja Debiana GNU/Linux 2.2 dla architektury Intel x86

version 2.2.27, 14 October, 2001
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo
tłumaczenie: Marcin Owsiany porridge@pandora.info.bielsko.pl