[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ dalej ]

Instalacja Debiana GNU/Linux 2.2 dla architektury Intel x86
Część 6 - Uruchamianie systemu instalacyjnego


Ten rozdział rozpoczyna się ogólnym opisem ładowania systemu Debian GNU/Linux, a następnie przedstawia dokładne informacje na temat każdego ze sposobów ładowania i kończy się radami użytecznymi w razie problemów.

Zwróć uwagę, że w niektórych systemach Control-Alt-Delete nie resetuje poprawnie komputera, więc zaleca się ``zimny'' restart, czyli wyłączenie komputera, odczekanie kilkudziesięciu sekund i ponowne go włączenie. Jeśli instalujesz z istniejącego systemu operacyjnego (np. z DOS-u) nie masz wyboru. W przeciwnym wypadku wykonaj przed ładowaniem zimny start.


6.1 Argumenty ładowania

Parametry ładowania jądra Linux zazwyczaj używane są do upewnienia się, że urządzenia peryferyjne działają poprawnie. W większości wypadków jądro może samo wykryć informacje dotyczące urządzeń zewnętrznych. Jednak w niektórych wypadkach będziesz musiał/musiała trochę jądru pomóc.

Jeśli ładujesz system z dyskietki Rescue Floppy lub z CD-ROM-u zobaczysz zachętę ładowania (ang. boot prompt) boot:. Szczegółowe informacje na temat używania parametrów ładowania z Rescue Floppy można znaleźć w Ładowanie z dyskietki Rescue Floppy, Rozdział 6.5. Jeśli ładujesz Linuksa z istniejącego systemu operacyjnego, musisz użyć innych sposobów przekazywania parametrów ładowania. Jeśli na przykład instalujesz z systemu DOS, możesz zmodyfikować plik install.bat używając dowolnego edytora tekstu. Pełne informacje na temat parametrów ładowania można znaleźć w Linux BootPrompt HOWTO; ten rozdział zawiera tylko szkic najistotniejszych parametrów.

Jeśli uruchamiasz system po raz pierwszy, spróbuj wykorzystać domyślne parametry (tzn. nie próbuj ustawiać żadnych argumentów) i zobacz czy działa poprawnie. Prawdopodobnie nie będzie żadnych problemów. Jeśli jednak jakieś się pojawią, spróbuj uruchomić komputer ponownie i poszukać dodatkowych parametrów, które poinformują system o Twoim sprzęcie.

Kiedy jądro ładuje się, na początku procesu ładowania powinien pojawić się komunikat Memory: dostępnak/całkowitak available. całkowita powinna odpowiadać wyrażonej w kilobajtach całkowitej dostępnej ilości pamięci w systemie. Jeśli tak nie jest, musisz użyć parametru mem=ram, gdzie ram jest ilością dostępnej pamięci z dodaną literą ``k'' oznaczającą kilobajty, lub ``m'' -- megabajty. Na przykład zarówno mem=65536k jak i mem=64m oznaczają 64MB RAM.

Niektóre systemy mają napędy dyskietek z ``odwróconymi DCL'' (ang. ``inverted DCLs''). Jeśli pojawiają się błędy przy czytaniu dyskietki nawet jeśli wiesz, że dyskietka ani napęd nie są uszkodzone, spróbuj dodać parametr floppy=thinkpad.

W niektórych systemach, jak IBM PS/1 lub ValuePoint (które zawierają dyski ST-506) dysk IDE może nie być poprawnie rozpoznany. Spróbuj najpierw bez parametrów i zobacz, czy dysk IDE jest rozpoznany poprawnie. Jeśli tak nie jest, sprawdź geometrię dysku (cylindry, głowice i sektory) i użyć parametru hd=cylindry,głowice,sektory.

Jeśli masz czarno-biały monitor, użyj argumentu mono. W przeciwnym wypadku system instalacyjny domyślnie użyje kolorów.

Jeśli ładujesz system używając konsoli szeregowej jądro zazwyczaj samo to wykryje. Jeśli do komputera jest podłączona karta graficzna (framebuffer) i klawiatura, być może będzie konieczne dodanie parametru console=urządzenie, gdzie urządzenie jest portem szeregowym - zazwyczaj ``ttyS0''.

Jak nadmieniono powyżej, pełne informacje na temat parametrów ładowania można znaleźć w Linux BootPrompt HOWTO, w tym rady dotyczące rzadko spotykanego sprzętu. Częste problemy opisane są poniżej w rozdziale Co zrobić w przypadku problemu?, Rozdział 6.6.


6.1.1 Argumenty dbootstrap

System instalacyjny rozpoznaje kilka argumentów, które mogą się okazać pomocne.

quiet
System instalacyjny pominie prośby o potwierdzenie i spróbuje samodzielnie wykonać właściwe czynności. Jeśli znasz system instalacyjny, jest to dobra metoda na wyciszenie procesu.
vebose
Zadawaj jeszcze więcej pytań niż zwykle.
debug
Generuj dodatkowe komunikaty do dziennika systemowego (patrz Używanie powłoki i przeglądanie dziennika systemowego, Rozdział 7.1.1), w tym wszystkie uruchamiane komendy.
bootkbd=...
Wybierz wcześniej klawiaturę, której chcesz użyć, na przykład bootkbd=qwerty/pl
mono
Użyj trybu monochromatycznego, zamiast kolorowego

6.2 Interpretacja komunikatów startowych jądra

Podczas startu możesz zobaczyć wiele komunikatów typu can't find something (nie można znaleźć czegoś), lub something not present (czegoś nie ma), can't initialize something (nie można zainicjalizować czegoś), lub nawet this driver release depends on something (ta wersja sterownika wymaga czegoś). Większość tych komunikatów jest nieszkodliwa. Widzisz je, powieważ jądro do systemu instalacyjnego jest zbudowane tak, aby działało na komputerach z wieloma różnymi urządzeniami peryferyjnymi. Oczywiście żaden komputer nie będzie zawierał wszystkich możliwych urządzeń, więc system operacyjny wypisze kilka komunikatów ostrzegawczych gdy szuka urządzeń, których nie posiadasz. Możesz także zauważyć, że system zatrzymuje się na chwilę. Dzieje się tak, gdy jądro czeka na odpowiedź urządzenia, którego nie ma w systemie. Jeśli uważasz, że czas startu systemu jest nie do przyjęcia, możesz po instalacji utworzyć własne jądro (patrz Kompilowanie nowego jądra, Rozdział 8.5).


6.3 Ładowanie z twardego dysku

W pewnych przypadkach można chcieć załadować Linuksa z innego systemu operacyjnego. Możesz także załadować system instalacyjny w inny sposób, ale zainstalować system podstawowy z dysku.


6.3.1 Ładowanie z partycji DOS

Można zainstalować Debiana z istniejącej już partycji DOS na tej samej maszynie. Masz dwa wyjścia: albo spróbować instalacji bezdyskietkowej albo załadować system z dyskietki ratunkowej ale zainstalować system podstawowy z lokalnego dysku.

Aby spróbować instalacji bezdyskietkowej, wykonaj następujące kroki:

 1. Umieść następujące pliki z najbliższego lustrzanego serwera FTP Debiana w katalogu na partycji DOS. Pamiętaj, aby zachować ich strukturę katalogów, np. images-1.44\compact\rescue.bin.
 1. Załaduj DOS (nie Windows) bez ładowania sterowników. Aby to zrobić, musisz nacisnąć F8 we właściwym momencie (i opcjonalnie wybrać opcję ``tylko wiersz poleceń trybu awaryjnego'').
 1. Przejdź do katalogu w którym znajduje sie jądro w wybranym przez Ciebie "smaku", np. cd c:\debian\compact, a następnie uruchom install.bat.
 1. Przejdź do Początkowa konfiguracja systemu przy użyciu programu dbootstrap, Część 7.

Jeśli chcesz załadować system z dyskietek, ale zainstalować system podstawowy z partycji DOS, sprowadź i utwórz dyskietkę Rescue Floppy i Driver Floppies tak jak to opisano w Tworzenie dyskietek z obrazów, Rozdział 5.5.4. Sprowadź http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-i386/current/base2_2.tgz i umieść ten plik gdzieś na partycji DOS.


6.3.2 Instalacja z partycji Linuksa

Możesz zainstalować Debiana także z partycji ext2 lub Minix. Ten sposób może być odpowiedni na przykład w przypadku zamiany zainstalowanej dystrybucji Linuksa na Debiana.

Należy zwrócić uwagę, że partycja z której instalujesz nie powinna być jedną z partycji na którą instalujesz Debiana (np. /, /usr, /lib, itd.).

Aby zainstalować z istniejącej już partycji Linuksa postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Sprowadź następujące pliki i umieść je w katalogu na istniejącej partycji Linuksa. Użyj największych możliwych plików dla Twojej architektury:
 1. Możesz użyć dowolnej metody ładowania podczas instalacji z partycji. Poniższe instrukcje zakładają, że korzystasz z dyskietek, ale można użyć dowolnej metody.
 1. Utwórz dyskietkę Rescue Floppy jak to opisano w Tworzenie dyskietek z obrazów, Rozdział 5.5.4. Zwróć uwagę, że nie będzie potrzebna dyskietka Driver Floppies.
 1. Wsuń dyskietkę Rescue Floppy do napędu i zrestartuj komputer.
 1. Przejdź do rozdziału Początkowa konfiguracja systemu przy użyciu programu dbootstrap, Część 7.

6.4 Ładowanie i/lub instalacja z CD-ROM-u

Jeśli posiadasz płytkę, z której można załadować system i jeśli Twoja architektura obsługuje ładowanie systemu z CD-ROM-u nie będą potrzebne żadne dyskietki. Czasem wystarczy wsunąć płytę do napędu i zrestartować komputer. Być może będziesz musiał/musiała skonfigurować sprzęt tak jak to opisano w rozdziale Wybór urządzenia, z którego następuje start systemu, Rozdział 3.3.2. Następnie włóż CD-ROM do napędu i zrestartuj komputer. System powinien się uruchomić i powinieneś/powinnaś zobaczyć zachętę boot:. Możesz tutaj wpisać argumenty ładowania lub po prostu nacisnąć enter.

Zwróć uwagę, że oficjalne CD-ROM-y dla architektury Intel x86 zawierają różne ``smaki'' jądra. Więcej informacji na temat wyboru ``smaku'' można znaleźć w rozdziale Wybór właściwego zestawu instalacyjnego, Rozdział 5.2. Oto przyporządkowanie ``smaków'' do poszczególnych płyt.

CD 1
Smak ``waniliowy''.
CD 2
Smak ``compact''.
CD 3
Smak ``idepci'' (tylko wersje 2.2r3 i późniejsze).
CD 4
Smak ``udma66'' (tylko wersje 2.2r3 i późniejsze).

Jeśli Twój sprzęt nie obsługuje ładowania systemu z CD-ROM-u, należy uruchomić DOS i wykonać plik boot.bat znajdujący się w katalogu /boot na płytce CD. Następnie przejdź do Początkowa konfiguracja systemu przy użyciu programu dbootstrap, Część 7.

Nawet jeśli nie możesz załadować systemu z CD-ROM-u, możesz zainstalować z niego podstawowy system Debiana. Po prostu załaduj system instalacyjny z dowolnego innego nośnika, a kiedy nadejdzie moment instalacji systemu podstawowego lub dodatkowych pakietów wskaż CD-ROM jak to opisano w rozdziale ``Instalacja systemu podstawowego'', Rozdział 7.15.


6.5 Ładowanie z dyskietki Rescue Floppy

Ładowanie z dyskietki Rescue Floppy jest łatwe: wsuń dyskietkę Rescue Floppy do pierwszego napędu dyskietek i zrestartuj komputer naciskając reset lub wyłączając komputer i włączając go ponownie.[4] Jak wspomniano powyżej, zaleca się ``zimny'' restart. Powinieneś/powinnaś zauważyć aktywność napędu dyskietek, a następnie ekran powitalny dyskietki Rescue Floppy, a na końcu zachętę boot:.

Jeśli używasz innej metody startu, postępuj zgodnie z instrukcjami aż dojdziesz do zachęty boot:. Jeśli korzystasz z dyskietek mniejszych niż 1.44MB, a w zasadzie jeśli w ogóle masz zamiar korzystasz z dyskietek do załadowania systemu na tej architekturze, musisz użyć ładowania systemu z ramdyskiem, przez co jesteś zmuszony/zmuszona używać dyskietki z głównym systemem plików (ang. root disk).

Po zachęcie boot: możesz zrobić dwie rzeczy. Możesz nacisnąć klawisz od F1 do F10 aby obejżeć kilka stron pożytecznych informacji, albo załadować system.

Informacje na temat użytecznych parametrów ładowania można przeczytać po naciśnięciu klawiszy F4 i F5. Jeśli użyjesz jakichś paramatrów dla jądra, nie zapomnij wpisać metody ładowania (domyślna to linux) i spację przed pierwszym argumentem (np. linux floppy=thinkpad). Naciśnięcie wyłącznie klawisza Enter ma taki sam efekt jak wpisanie linux bez żadnych parametrów.

Dyskietka nazywa się Rescue Floppy, ponieważ można jej użyć do załadowania systemu i wykonania napraw, jeśli pojawi się problem, który spowoduje, że systemu nie będzie się dało uruchomić z dysku twardego. Dlatego należy zachować tą dyskietkę nawet po zainstalowaniu systemu. Po naciśnięciu F3 pojawi się więcej informacji na temat tego, jak używać dyskietki Rescue Floppy.

Po naciśnięciu klawisza Enter, powinien pojawić się komunikat Loading..., po nim Uncompressing Linux..., a następnie więcej informacji na temat sprzętu w Twoim systemie. Więcej informacji na temat tego etapu ładowania systemu można znaleźć poniżej.

Jeśli wybierzesz inną niż domyślna metodę ładowania, np. ``ramdisk'' lub ``floppy'', pojawi się prośba o dyskietkę z głównym systemem plików. Wsuń tą dyskietkę do pierwszego napędu dyskietek i naciśnij Enter. (Jeśli wybierzesz floppy1, wsuń dyskietkę do drugiego napędu.)


6.6 Co zrobić w przypadku problemu?

Jeśli pojawią się problemy i jądro zatrzymuje się w czasie ładowania, nie wykrywa urządzeń, które są w systemie lub napędy nie są poprawnie rozpoznawane, najpierw należy spróbować podać parametry ładowania, jak zostało to opisane w rozdziale Argumenty ładowania, Rozdział 6.1.

Problemy można często rozwiązać wyjmując z komputera dodatkowe urządzenia i próbując uruchomić komputer jeszcze raz. Problemy sprawiają zwłaszcza modemy wewnętrzne, karty dźwiękowe i urządzenia Plug-n-Play.

Jeśli masz bardzo starą maszynę, a jądro zatrzymuje się po wypisaniu komunikatu Checking 'hlt' instruction... (Sprawdzanie instrukcji 'hlt'...), powinieneś/powinnaś użyć przy ładowaniu argumentu no-hlt, co powoduje wyłączenie tego testu.

Jeśli nadal masz problemy, prosimy o przysłanie zgłoszenia błędu. Wyślij list elektroniczny na adres submit@bugs.debian.org. Musisz załączyć następujące linie na samym początku listu:

   Package: boot-floppies
   Version: wersja

Zamiast wersja wpisz numer wersji systemu instalacyjnego, której używałeś/używałaś. Jeśli nie znasz numeru wersji, wpisz w to miejsce datę sprowadzenia z sieci i dodaj dystrybucję, której dotyczy system instalacyjny (np. ``stable'', ``frozen'').

Powinieneś/powinnaś także zamieścić w zgłoszeniu następujące informacje:

   flavor:    smak obrazu jądra, którego używasz 
   architecture: i386
   model:     producent sprzętu i model
   memory:    ilość pamięci RAM
   scsi:     kontroler SCSI, jeśli go posiadasz
   cd-rom:    model CD-ROM-u i typ interface'u, np., ATAPI
   network card: karta sieciowa, jeśli ją posiadasz
   pcmcia:    szczegóły na temat jakichkolwiek urządzeń PCMCIA

W zależności od typu błędu dobrze jest też zgłosić czy instalujesz na dysk IDE czy SCSI, czy posiadasz inne urządzenia zewnętrzne takie jak karta dźwiękowa, oraz podać pojemność dysku i model karty grafiki.

Opisz także na czym polega problem, widoczne komunikaty jądra w przypadku jego zatrzymania się. Opisz kroki, które doprowadziły system do stanu, w którym wystąpił błąd.


[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ dalej ]

Instalacja Debiana GNU/Linux 2.2 dla architektury Intel x86

version 2.2.27, 14 October, 2001
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo
tłumaczenie: Marcin Owsiany porridge@pandora.info.bielsko.pl