Debian GNU/Linux 2.2 “potato”-utgivelsesinformasjon

Debian GNU/Linux 2.2 (med kodenavn potato) ble først utgitt 14. august 2000. Siste punktutgave av Debian 2.2 er 2.2r7, utgitt 13. juli 2002.

Debian GNU/Linux 2.2 er erstattet av Debian GNU/Linux 3.0 (woody). Sikkerhetsoppdateringer opphørte ved utgangen av juni 2003.

For informasjon om hovedendringene i denne utgaven, les utgivelsesmerknadene og den offisielle pressemeldingen.

Debian GNU/Linux 2.2 er dedikert til minnet om Joel "Espy" Klecker, en Debian utvikler, ukjent for de fleste i Debian-prosjekt. Han var plaget av en sykdom kjent som Duchennes muskeldystrofi under mesteparten av hans tid i prosjektet. I ettertid har prosjektet sett rekkevidden av hans dedikasjon til prosjektet, og derfor som et tegn på verdsettelse og til minne om hans inspirerende liv, dedikert denne utgaven av Debian GNU/Linux til ham.

Følgende datamaskinarkitekturer var støttet i denne utgaven:

I motsetning til våre ønsker kan det være problemer i denne utgave selvom den er erklært stabil. Vi har lagd en list med de viktigste kjente problemene, og du kan alltid rapportere andre problem til oss.

Sist, men ikke minst, har vi en liste med folk som har sørget for at denne utgaven ble utgitt.