Uwaga: Oryginał jest nowszy niż to tłumaczenie.

Informacje dotyczące wydania Debiana 2.2 ('potato')

Debian/GNU Linux 2.2 (znany także jako Potato) został wydany 14. sierpnia 2000r. Ostatnim podwydaniem Debiana 2.2 jest 2.2r7, wydana 13. lipca 2002r.

Debian GNU/Linux 2.2 został zastąpiony edycją Debian GNU/Linux 3.0 ("woody"). Aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa przestały się ukazywać 30 sierpnia 2003 roku. Więcej informacji można znaleźć w wynikach ankiety grupy do spraw bezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat zmian w tej edycji znajduje się w Uwagach dotyczących edycji i w oficjalnej informacji o wydaniu.

Debian GNU/Linux 2.2 jest poświęcony pamięci Joela "Espy" Kleckera, członka projektu Debian. Przez większą część czasu, który poświęcił Debianowi był przykuty do łóżka, walcząc z chorobą znaną jako dystrofia mięśniowa Duchenne'a. Dopiero teraz zdajemy sobie sprawę z jego poświęcenia i przyjaźni, jaką nas darzył. W dowód uznania i ku pamięci jego życia dedykujemy mu tą edycję Debiana GNU/Linux.

Debian GNU/Linux 2.2 jest dostępny w Internecie jak i u dystrybutorów CD-ROM-ów. Więcej informacji na temat tego, jak zdobyć Debiana dostępnych jest na stronie dystrybucji.

W tej wersji są obsługiwane następujące architektury:

Przed instalacją Debiana przeczytaj Instrukcję instalacji. Instrukcja dla wybranej architektury zawiera instrukcje i odnośniki do wszystkich plików, które możesz potrzebować zainstalować. Możesz być również zainteresowany przewodnikiem po instalacji Debiana 2.2, który jest dostępnym online przewodnikiem.

Jeśli używa się APT-a, można uzyskać dostęp do pakietów potato przy pomocy następujących linii w pliku /etc/apt/sources.list:

  deb http://archive.debian.org potato main contrib non-free
  deb http://non-us.debian.org/debian-non-US potato/non-US main non-free

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach podręcznika systemowego apt-get(8) i sources.list(5).

Na przekór naszym życzeniom, w wersji potato występuje kilka problemów, pomimo, że została uznana za stabilną. Stworzyliśmy listę znanych poważniejszych problemów i możesz zawsze przesłać inne do nas.

Spójność danych jest zapewniona dzięki podpisanemu cyfrowo plikowi Release. Aby zapewnić o przynależności do dystrybucji wszystkich plików znajdujących się w niej, do pliku Release skopiowane są sumy kontrolne MD5 wszystkich plików Packages. Podpisy cyfrowe tego pliku zapisane są w pliku Release.gpg, przy pomocy klucza ftpmaster.

By zweryfikować plik Release, zbierz oba pliki i wykonaj gpg --verify Release.gpg Release po zaimportowaniu kluczy, którymi był podpisany.

Na zakończenie mamy listę wszystkich tych osób, które pomogły stworzyć tę dystrybucję.