Versionsfakta för Debian GNU/Linux 2.2 (”Potato”)

Debian GNU/Linux 2.2 (även känd som ”Potato”) släpptes den 14 augusti 2000. Den senaste underutgåvan av Debian 2.2 är 2.2r7, vilken släpptes den 13 juli 2002.

Debian GNU/Linux 2.2 har efterträtts av Debian GNU/Linux 3.0 (”woody”). Säkerhetsuppdateringar görs ej efter den 30 juni 2003. Se resultaten från säkerhetsgruppens enkät för vidare information.

För information om de större ändringar som gjorts i denna version, se versionsfakta och det officiella pressmeddelandet.

Debian GNU/Linux är dedicerad till minnet av Joel ”Espy” Klecker, en Debianutvecklare som, utan större delen av Debianprojektets vetskap, var sängbunden i sin kamp mot en sjukdom känd som Duchennes muskeldystrofi under huvuddelen av sitt Debianengagemang. Bara nu inser Debianprojektet graden av hans hängivenhet, och den vänskap han skänkte oss. För att visa vår uppskattning, och till minne av hans inspirerande liv, dedicerar vi denna utgåva av Debian GNU/Linux till honom.

Debian GNU/Linux 2.2 är tillgängligt via Internet eller från cd-distributörer, se information om hur du får tag på Debian.

Följande maskinvaruarkitekturer stöds av denna utgåva:

Innan du installerar Debian ber vi dig läsa installationsmanualen. Installationsmanualen för din målarkitektur innehåller information och länkar för alla filer du behöver för att installera. Även installationsguiden för Debian 2.2, en steg-för-steg-guide, kan vara intressant.

Om du använder APT kan du använda följande rader i din /etc/apt/sources.list-fil för att kunna nå paket i Potato:

  deb http://archive.debian.org/debian potato main contrib non-free
  deb http://ftp.se.debian.org/debian-non-US potato/non-US main non-free

eller, för Finland:

  deb ftp://ftp.fi.debian.org/debian potato main contrib non-free
  deb ftp://ftp.fi.debian.org/debian-non-US potato/non-US main non-free

Läs manualsidorna apt-get(8) och sources.list(5) för ytterligare information.

Tvärt emot våra önskemål finns det en del problem i Potatoutgåvan, även om den kallas för stabil. Vi har sammanställt en lista över de största kända problemen; du kan naturligtvis även alltid rapportera andra problem till oss.

Vår dataintegritet möjliggörs av en digitalt undertecknad Release-fil. För att försäkra att alla filer i utgåvan hör till den är MD5-kontrollsummor för alla Packages-filer inlagda i Release-filen. Digitala underskrifter för denna fil lagras i filen Release.gpg, genererade med denna nyckel: ftpmaster.

För att kontrollera Release-filen måste du hämta båda filerna och sedan köra gpg --verify Release.gpg Release efter att ha importerat nycklarna den är undertecknad med.

Sist, men inte minst, har vi en lista över folk som skall ha tack för att ha möjliggjort denna version.