Debian GNU/Linux 2.2 -- installationsvejledning

Installationsvejledninger og filer til download er her sorteret efter arktitektur:

Hvis du har sat din browsers sprogvalg korrekt op, kan du bruge linket ovenfor til automatisk at hente den rigtige HTML-version -- se indholdsforhandling. Ellers kan du vælge den arkitektur, format og sprog du ønsker i tabellen nedenfor.

Arkitektur Format Sprog
Alpha PDF engelsk finsk fransk kroatisk polsk portugisisk slovakisk spansk tjekkisk tysk
  plain text engelsk finsk fransk japansk kroatisk polsk portugisisk russisk slovakisk spansk tjekkisk tysk
  HTML engelsk finsk fransk japansk kroatisk polsk portugisisk russisk slovakisk spansk tjekkisk tysk
ARM PDF engelsk finsk fransk kroatisk polsk portugisisk slovakisk spansk tjekkisk tysk
  plain text engelsk finsk fransk japansk kroatisk polsk portugisisk russisk slovakisk spansk tjekkisk tysk
  HTML engelsk finsk fransk japansk kroatisk polsk portugisisk russisk slovakisk spansk tjekkisk tysk
32 bit PC (i386) PDF engelsk finsk fransk kroatisk polsk portugisisk slovakisk spansk tjekkisk tysk
  plain text engelsk finsk fransk japansk kroatisk polsk portugisisk russisk slovakisk spansk tjekkisk tysk
  HTML engelsk finsk fransk japansk kroatisk polsk portugisisk russisk slovakisk spansk tjekkisk tysk
Motorola 680x0 PDF engelsk finsk fransk kroatisk polsk portugisisk slovakisk spansk tjekkisk tysk
  plain text engelsk finsk fransk japansk kroatisk polsk portugisisk russisk slovakisk spansk tjekkisk tysk
  HTML engelsk finsk fransk japansk kroatisk polsk portugisisk russisk slovakisk spansk tjekkisk tysk
PowerPC PDF engelsk finsk fransk kroatisk polsk portugisisk slovakisk spansk tjekkisk tysk
  plain text engelsk finsk fransk japansk kroatisk polsk portugisisk russisk slovakisk spansk tjekkisk tysk
  HTML engelsk finsk fransk japansk kroatisk polsk portugisisk russisk slovakisk spansk tjekkisk tysk
SPARC PDF engelsk finsk fransk kroatisk polsk portugisisk slovakisk spansk tjekkisk tysk
  plain text engelsk finsk fransk japansk kroatisk polsk portugisisk russisk slovakisk spansk tjekkisk tysk
  HTML engelsk finsk fransk japansk kroatisk polsk portugisisk russisk slovakisk spansk tjekkisk tysk

Disse websider vil løbende blive opdateret med nye udgaver af installationsvejledningen til potato, efterhånden som de bliver tilgængelige.

Der er brugt mange kræfter på Debians installationsvejledning, men dele af den kan der gøres mere ved, og meget af den er endnu ikke opdateret til Debian 2.2. Dette gælder specielt ARM-arktitekturen, og nogle af oversættelserne fra engelsk. Har du ændringer, så skriv til debian-boot-postlisten. Du kan kigge på kildekoden til dokumentationen (som er i DebianDoc SGML) via ViewCVS- interfacet eller hente ('check out') den ved hjælp af CVS.