Debian GNU/Linux 2.2 -- Instalacijski priručnik

Instalacijske upute, zajedno s ostalim datotekama, su razvrstane po arhitekturi:

Ako ste ispravno podesili lokalizaciju u svom browseru, možete koristiti gornje veze kako bi automatski dobili prave HTML verzije -- pogledajte pregovaranje sadržaja. Ako ne, odaberite točnu arhitekturu, jezik i format koji želite iz tablice.

Arhitektura Format Jezici
Alpha običan tekst češki španjolski engleski finski francuski hrvatski japanski njemački poljski portugalski ruski slovački
  HTML češki španjolski engleski finski francuski hrvatski japanski njemački poljski portugalski ruski slovački
  PDF češki španjolski engleski finski francuski hrvatski njemački poljski portugalski slovački
ARM običan tekst češki španjolski engleski finski francuski hrvatski japanski njemački poljski portugalski ruski slovački
  HTML češki španjolski engleski finski francuski hrvatski japanski njemački poljski portugalski ruski slovački
  PDF češki španjolski engleski finski francuski hrvatski njemački poljski portugalski slovački
32-bit PC (i386) običan tekst češki španjolski engleski finski francuski hrvatski japanski njemački poljski portugalski ruski slovački
  HTML češki španjolski engleski finski francuski hrvatski japanski njemački poljski portugalski ruski slovački
  PDF češki španjolski engleski finski francuski hrvatski njemački poljski portugalski slovački
Motorola 680x0 običan tekst češki španjolski engleski finski francuski hrvatski japanski njemački poljski portugalski ruski slovački
  HTML češki španjolski engleski finski francuski hrvatski japanski njemački poljski portugalski ruski slovački
  PDF češki španjolski engleski finski francuski hrvatski njemački poljski portugalski slovački
PowerPC običan tekst češki španjolski engleski finski francuski hrvatski japanski njemački poljski portugalski ruski slovački
  HTML češki španjolski engleski finski francuski hrvatski japanski njemački poljski portugalski ruski slovački
  PDF češki španjolski engleski finski francuski hrvatski njemački poljski portugalski slovački
SPARC običan tekst češki španjolski engleski finski francuski hrvatski japanski njemački poljski portugalski ruski slovački
  HTML češki španjolski engleski finski francuski hrvatski japanski njemački poljski portugalski ruski slovački
  PDF češki španjolski engleski finski francuski hrvatski njemački poljski portugalski slovački

Ove web stranice će biti nadopunjene novim verzijama Instalacijskog priručnika za potato kad one budu dostupne.

Mnogo napora je uloženo u Debian Instalacijski priručnik, ipak, neki njegovi dijelovi još zahtijevaju rad, i velik dio njega nije ažuriran za Debian 2.2. Ovo se posebno odnosi na detalje specifične za ARM arhitekturu, i neke ne-engleske prijevode. Ako želite doprinijeti promjenama, kontaktirajte debian-boot mailing listu. Možete pregledavati izvorni kod dokumentacije (koji je u DebianDoc SGML-u) kroz web sučelje ili ga skinuti koristeći CVS.