Debian GNU/Linux 2.2 – Installationsmanual

Installationsinstruktioner, tillsammans med nedladdningsbara filer, är uppdelade per maskinvaruarkitektur:

Om du har ställt in din webbläsares språkanpassning korrekt kommer länkarna ovan att automatiskt hämta rätt HTML-version – se innehållsförhandling. Annars, välj den kombination av arkitektur, språk och format du vill ha från tabellen nedan.

Arkitektur Format Språk
Alpha ren text engelska finska franska japanska kroatiska polska portugisiska ryska slovakiska spanska tjeckiska tyska
  HTML engelska finska franska japanska kroatiska polska portugisiska ryska slovakiska spanska tjeckiska tyska
  PDF engelska finska franska kroatiska polska portugisiska slovakiska spanska tjeckiska tyska
ARM ren text engelska finska franska japanska kroatiska polska portugisiska ryska slovakiska spanska tjeckiska tyska
  HTML engelska finska franska japanska kroatiska polska portugisiska ryska slovakiska spanska tjeckiska tyska
  PDF engelska finska franska kroatiska polska portugisiska slovakiska spanska tjeckiska tyska
32-bitars PC (i386) ren text engelska finska franska japanska kroatiska polska portugisiska ryska slovakiska spanska tjeckiska tyska
  HTML engelska finska franska japanska kroatiska polska portugisiska ryska slovakiska spanska tjeckiska tyska
  PDF engelska finska franska kroatiska polska portugisiska slovakiska spanska tjeckiska tyska
Motorola 680x0 ren text engelska finska franska japanska kroatiska polska portugisiska ryska slovakiska spanska tjeckiska tyska
  HTML engelska finska franska japanska kroatiska polska portugisiska ryska slovakiska spanska tjeckiska tyska
  PDF engelska finska franska kroatiska polska portugisiska slovakiska spanska tjeckiska tyska
PowerPC ren text engelska finska franska japanska kroatiska polska portugisiska ryska slovakiska spanska tjeckiska tyska
  HTML engelska finska franska japanska kroatiska polska portugisiska ryska slovakiska spanska tjeckiska tyska
  PDF engelska finska franska kroatiska polska portugisiska slovakiska spanska tjeckiska tyska
SPARC ren text engelska finska franska japanska kroatiska polska portugisiska ryska slovakiska spanska tjeckiska tyska
  HTML engelska finska franska japanska kroatiska polska portugisiska ryska slovakiska spanska tjeckiska tyska
  PDF engelska finska franska kroatiska polska portugisiska slovakiska spanska tjeckiska tyska

Dessa webbsidor kommer att uppdateras med nya versioner av potatos installationsmanual när de blir tillgängliga.

Mycket jobb har lagts ned på Debians installationsmanual, men delar av den behöver fortfarande arbetas på. Detta gäller specifikt vissa av översättningarna. Om du vill bidra med ändringar, kontakta sändlistan debian-boot. Du kan även bläddra i källkoden till dokumentationen (vilken är skriven i DebianDoc SGML) genom att använda ViewCVS-gränssnittet, eller hämta ut dem med CVS.