[ predchádzajúci ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ ďaľší ]

Inštalácia systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektúre Motorola 680x0
Kapitola 9 - Technické údaje o zavádzacích disketách


9.1 Zdrojový text

Balík boot-floppies obsahuje kompletné zdrojové texty a dokumentáciu k inštalačným disketám.


9.2 Rescue Floppy

Rescue Floppy je vytvorená so systémom súborov Ext2 (alebo FAT v závislosti od architektúry) a mala by ísť prečítať pod operačnými systémami DOS, Windows a systémami schopnými pripojiť tento systém súborov (FAT alebo Ext2). Jadro Linuxu sa nachádza v súbore linux. Súbor root.bin je programom gzip komprimovaný obraz 1,44 MBytového súborového systému Minix alebo Ext2, nahráva sa do pamäte a slúži ako koreňový zväzok súborov.


9.3 Výmena jadra

Pokiaľ potrebujete na záchrannej diskete iné jadro, musíte vytvoriť jadro Linuxu podporujúce:

Nakopírujte nové jadro do súboru linux na Rescue Floppy a potom spustite skript rdev.sh, ktorý je na diskete. Alternatívne, na BVM a Motorola VMEbus systémoch musíte použiť nástroj vmelilo so súborom vmelilo.conf nachádzajúcim sa v adresári /etc na diskete.

Tiež budete chcieť nahradiť súbor modules.tgz na Driver Floppies. Tento súbor jednoducho obsahuje tar súbor zbalený gzip-om obsahujúci /lib/modules/kernel-ver; vytvorte ho z koreňového systému súborov takže čelné adresáre sú tiež v tar súbore.


9.4 Inštalačné diskety pre základný systém

Instalačné diskety majú 512 bytovú hlavičku, za ktorou je archív tar komprimovaný pomocou programu gzip. Keď odstránite hlavičky a spojíte ostávajúce časti, vznikne komprimovaný tar archív obsahujúci základný systém, ktorý sa inštaluje na pevný disk. Akonáhle je archív nainštalovaný, musíte prejsť v menu ``Konfigurovať základný systém'' a ďaľšie menu pre nastavenie siete, jadra operačného systému a modulov, aby bol systém použiteľný.


[ predchádzajúci ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ ďaľší ]

Inštalácia systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektúre Motorola 680x0

verzia 2.2.27, 14 October, 2001
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo